10 Strategjia dhe Planifikimi i Medias Shpenzimet Mediatike

  • Slides: 33
Download presentation
10 Strategjia dhe Planifikimi i Medias

10 Strategjia dhe Planifikimi i Medias

Shpenzimet Mediatike kapin shumen $1 Trillion

Shpenzimet Mediatike kapin shumen $1 Trillion

Mediat Tradicionale 2 Transmetues te gjere(TV dhe cable) 100 Stacionet Televizive 3, 510 Revista

Mediat Tradicionale 2 Transmetues te gjere(TV dhe cable) 100 Stacionet Televizive 3, 510 Revista Konsumatore 5, 340 Gazeta (ditore dhe javore) 8, 100 Radio stacionet 13, 898 Radio-stacionet te transmetimit te gjere

Terminologjite Mediale Planifikimi Medial Seria e vendimeve te involvuara per ta percjell mesazhin drejt

Terminologjite Mediale Planifikimi Medial Seria e vendimeve te involvuara per ta percjell mesazhin drejt audiences Objektivat Mediale Qellimet qe duhet te arrihen nga programet dhe strategjite mediale Strategjia Mediale Vendimet se si mund te arrihen objektivat mediale Media Kategori te ndryshme te sistemeve transmetuese, perfshire transmetuesit dhe mediat e shtypura Transmetuesit Medial Radio, rrjete televizive ose transmetues lokal

Terminologjite Mediale Mediat E shtypura Publikimet si: gazetat, magazinat, mesazhet direkte, te jashtme, etj

Terminologjite Mediale Mediat E shtypura Publikimet si: gazetat, magazinat, mesazhet direkte, te jashtme, etj Hapsirat reklamuese Levizjet specifike, brenda nje kategorie te mediumit Rreze veprimi Numri I anetareve te ndryshem te audiences qe jane ekspozuar te pakten nje here ne nje periudhe te caktuar Perhapja (mbulimi) Audienca potenciale qe ndoshta ka pranuar mesazhin gjate levizjes Frekuenca Numri I herave qe pranuesit e mesazheve u jan ekspozuar hapsirave promovuese brenda nje periudhe kohore

Zhvillimi I Planit Medial Analiza e Situates Planifikimi I strategjise se marketingut Planifikimi i

Zhvillimi I Planit Medial Analiza e Situates Planifikimi I strategjise se marketingut Planifikimi i strategjise kreative Vendosja e objektivav Mediale Percaktimi I strategjise mediale Seleksionimi I klasave te gjera mediale Seleksionimi I klasave mediale Vendimet e Perdorura Ne Media — transmetuara Vendimet e Perdorura Ne Media — shtypura Vendimet e Perdorura Ne Media — te tjera

Veshtersite ne Planifikimin Medial Problemi I Matjes Mungesa e Informacioneve Problemet ne Planifikimin Medial

Veshtersite ne Planifikimin Medial Problemi I Matjes Mungesa e Informacioneve Problemet ne Planifikimin Medial Presioni I Kohes Terme te paqendrueshme

Zhvillimi I Planit Medial Analiza e Tregut Vendosja e Objektivave Mediale Zhvillimi I Strategjise

Zhvillimi I Planit Medial Analiza e Tregut Vendosja e Objektivave Mediale Zhvillimi I Strategjise Mediale Implementimi I Strategjise Mediale Vleresimi I Performances

Analiza e Tregut Potencial Numri I Index-it Index = Perqindja e shfrytezuesve ne segmentin

Analiza e Tregut Potencial Numri I Index-it Index = Perqindja e shfrytezuesve ne segmentin demografik Perqindja e popullates ne te njejtin segment X 100

Analiza e Markes dhe Kategorise Indexi I zhvillimit te markes Përqindja e totalit të

Analiza e Markes dhe Kategorise Indexi I zhvillimit te markes Përqindja e totalit të shitjeve te markës në tregun e SHBA-s BDI = Përqindja e popullatës së përgjithshme të SHBA-ve në treg X 100

Analiza e Kategorise dhe Markes Category Development Index Indeksi I zhvillimit te kategorise CDI

Analiza e Kategorise dhe Markes Category Development Index Indeksi I zhvillimit te kategorise CDI = Përqindja e kategorisë së produktit në tregun e shitjeve të përgjithshme Përqindja e popullsisë së përgjithshme të SHBA në treg X 100

Analiza e Kategorise dhe Markes CDI e larte BDI e ulet Pjesmarrje e madhe

Analiza e Kategorise dhe Markes CDI e larte BDI e ulet Pjesmarrje e madhe ne treg Potencial I mire I tregut Pjesmarrje e ulet ne treg Potencial I mire I tregut CDI e ulet BDI e larte Pjesmarrje e madhe ne treg Vezhgimi I renieve te shitjeve Pjesmarrje e ulet ne treg Potencial I varfur I tregut

Analiza e Kategorise dhe Markes CDI e ulet CDI e larte BDI e ulet

Analiza e Kategorise dhe Markes CDI e ulet CDI e larte BDI e ulet Tregu zakonisht paraqet potencial te mire te shitjes per te dyja, marken dhe pproduktin Kategoria e produktit po tregon potencial te larte por marka nuk eshte duke kryer punen mire; arsyet duhet te percaktohen. Kategoria nuk eshte duke shitur mire por marka po; mund te jete treg I mire per te reklamuar por duhet te monitorohet per renie te shitjeve. Te dyja, edhe kategoria e produktit edhe marka jane jo te mira; nuk eshte vend I preferuar per te reklamuar.

Mbulimi I Audiences CAK Popullata tejkalon tregun CAK Tregu Cak Mbulimi Mediatik Mbiekspozimi mediatik

Mbulimi I Audiences CAK Popullata tejkalon tregun CAK Tregu Cak Mbulimi Mediatik Mbiekspozimi mediatik Target Market Proportion Mbulimi i Plote I tregut Mbulimi i Pjesshem I tregut Mbulimi Tejkalon tregun

Mbulimi Gjeografik

Mbulimi Gjeografik

3 metodat e planifikimit Vazhdimesi Fluturimi Pulsimi Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

3 metodat e planifikimit Vazhdimesi Fluturimi Pulsimi Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Perhapja(mbulimi) dhe Frekuenca A. Mbulimi I nje programi C. Mbulimi I dyfishuar B. Mbulimi

Perhapja(mbulimi) dhe Frekuenca A. Mbulimi I nje programi C. Mbulimi I dyfishuar B. Mbulimi I dy programev D. Mbulimi I pa-dyfishuar

Grafiku I Perhapjes Efektive

Grafiku I Perhapjes Efektive

Faktoret e Marketingut qe percaktojne Frekuencen Faktoret e Marketingut Besimi i Ndarja e Cikli

Faktoret e Marketingut qe percaktojne Frekuencen Faktoret e Marketingut Besimi i Ndarja e Cikli Markes Jetesore Historia e Markes Ndarja e zerit Cikli i blerjes Grupi CAK

Faktoret e Mesazhit qe percaktojne Frekuencen Faktoret kreativ apo te Mesazhit Kompleksiteti I Mesazhit

Faktoret e Mesazhit qe percaktojne Frekuencen Faktoret kreativ apo te Mesazhit Kompleksiteti I Mesazhit Veqantite e Mesazhit Te reja Vs. kampanjave ne vazhdimsi Imazhi Vs. shitjet e produktit Varijimet e Mesazhit(ndryshimet) Konsumimi Numri I reklamimeve

Faktoret Medial qe percaktojne Frekuencen Rremuja Ekspozimi I perseritur Planifikimi Faktoret Medial Mjedisi editorial

Faktoret Medial qe percaktojne Frekuencen Rremuja Ekspozimi I perseritur Planifikimi Faktoret Medial Mjedisi editorial Vemendja Numri I mediave te perdorura

Fleksibiliteti ne Strategjite e planifikimit Medial Mundesite e tregut Rreziqet e tregut Fleksibiliteti Ndryshimet

Fleksibiliteti ne Strategjite e planifikimit Medial Mundesite e tregut Rreziqet e tregut Fleksibiliteti Ndryshimet ne media ose ne hapsirat e tyre promovuese Disponueshmeria e mediav

Percaktimi I Kosotv relative te Mediave te shtypura Kosot per 1. 000(CPM) CPM =

Percaktimi I Kosotv relative te Mediave te shtypura Kosot per 1. 000(CPM) CPM = Kosot e hapsires reklamuese (kosto absolute) Tirazhi X 1, 000

Percaktimi I kostov relative te Mediav te transmetueshme Kosot per piken e vleresimit(CPRP) CPRP

Percaktimi I kostov relative te Mediav te transmetueshme Kosot per piken e vleresimit(CPRP) CPRP = Kosto e kohes reklamuese Shkalla e vleresimit te programit

Zhvillimi dhe Percjellja Sa arrijne keto strategji te permbushin objektivat e medias? Sa mund

Zhvillimi dhe Percjellja Sa arrijne keto strategji te permbushin objektivat e medias? Sa mund te ndikoj nje plan mediatik ne permbushjen e objketivav te pergjithshme te marketingut dhe komunikimit? Perdore perseri, ose analizo te metat

Televizioni Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulim I mases Perhapje e gjere shikim, degjim, levizje

Televizioni Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulim I mases Perhapje e gjere shikim, degjim, levizje Prestigj I lart Disavantazhet Selektim I dobet Jete e shkurter e mesazhit Kosto e ulet per ekspozim Kosot absolute e larte Terheq vemendjen Kosto e produksionit e larte Imazh te favorizuar Rremuje

Radio Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulim lokal Kosot e ulet Frekuence e larte Fleksibile

Radio Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulim lokal Kosot e ulet Frekuence e larte Fleksibile Disavantazhet Vetem Zë Crregulluar Kosto e ulet e produksionit Terheqje e ulet e vemendjes Segmentim I mire I audiences Mesazhe te rrufeshme

Revista Avant. dhe Disavant. Avantazhet Potencial segmentimi Riprodhim kualitativ Disavantazhet Permbajtje te larte informative

Revista Avant. dhe Disavant. Avantazhet Potencial segmentimi Riprodhim kualitativ Disavantazhet Permbajtje te larte informative Jetgjatesi e madhe per reklamat Jetegjatesia Vetem vizuele Lexues te shumfishte Munges fleksibiliteti

Gazeta Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulueshmeri e madhe Kosto e lire Kohe e shkurter

Gazeta Avant. dhe Disavant. Avantazhet Mbulueshmeri e madhe Kosto e lire Kohe e shkurter reklamimi Reklama mund te vendoset ne pozita te ndryshme Ne Kohe(vendosja e reklames) Lexuesi kontrollon ekspozimin Mund te perdoret per botimin e kuponav Disavantazhet Jete te shkurter Rremuje Terheqje e ulet e vemendjes Kualitet te dobet te riprodhimit Ekspozim i lexuesve ne menyre te selektuar

Outdoor(te jashtme) Avant. dhe Disavantazhet Kohe e shkurter e ekspozimit Reklama te shkurtera Avantazhet

Outdoor(te jashtme) Avant. dhe Disavantazhet Kohe e shkurter e ekspozimit Reklama te shkurtera Avantazhet Lokacion Specifik Perseritje e larte E lehte per tu verejtur Imazh te dobet Kufizime lokale

Mesazhet direkte Avant. dhe Disavant. Avantazhet Seleksionim I gjere Lexuesit kontrollojne ekspozimin Disavantazhet Permbajtje

Mesazhet direkte Avant. dhe Disavant. Avantazhet Seleksionim I gjere Lexuesit kontrollojne ekspozimin Disavantazhet Permbajtje te gjere informative Kosto e larte per kontakt Mundesi te perseritjes se ekspozimit Imazh te dobet (junk mail) Rremuje

Internet Avant. dhe Disavant. Avantazhet Disavantazhet perdoruesi zgjedh informatat mbi produktin Aftesi te kufizuara

Internet Avant. dhe Disavant. Avantazhet Disavantazhet perdoruesi zgjedh informatat mbi produktin Aftesi te kufizuara krijuese Perdoruesi percakton perfshirjen dhe terheqjen Limitet teknologjike Lidhje interaktive Disa teknika te matjes Mundesi te shitjes direkte Perhapje e kufizuar Platforme fleksibile per mesazh

Faleminderit Prezantuan: Artan Krasniqi Besart Krasniqi Ardita Havolli

Faleminderit Prezantuan: Artan Krasniqi Besart Krasniqi Ardita Havolli