T kujtohemi KOHA E SHKUAR E TASHME DHE

  • Slides: 12
Download presentation
Të kujtohemi KOHA E SHKUAR, E TASHME DHE E ARDHME Flutura fluturon. (tash) Flutura

Të kujtohemi KOHA E SHKUAR, E TASHME DHE E ARDHME Flutura fluturon. (tash) Flutura fluturonte. (e shkuar) Flutura do të fluturojë. (e ardhme) E TASHME =koha e tashme e foljes E SHKUAR =koha e kaluar e foljes E ARDHME =koha e ardhme e foljes

KOHA E KALUAR, E ARDHME DHE E TASHME Vitin e kaluar shkoja në klasën

KOHA E KALUAR, E ARDHME DHE E TASHME Vitin e kaluar shkoja në klasën e tretë. 2018/19 Tash jam në klasën e katërt. 2019/ 20 ardhshëm do të jem në klasën e pestë. 2020/21

¯Krijo fjali. Përdori këto fjalë: - kam luajtur - kam mësuar - kam kënduar

¯Krijo fjali. Përdori këto fjalë: - kam luajtur - kam mësuar - kam kënduar – kemi vizatuar - kemi dëgjuar -luaj -Do të luaj -eci -Do të vallëzoj -shikoj -Do të lexosh -udhëtoj -Do të shkruash ¯Përfundo kur ndodh tregimi te ngjyra e kaltër, kur te ngjyra e verdhë, e kur te ngjyra e kuqe.

Me foljet caktojmë kohën e punës TË KALUARËN TË TASHMEN TË ARDHMEN Dje kam

Me foljet caktojmë kohën e punës TË KALUARËN TË TASHMEN TË ARDHMEN Dje kam luajtur shumë futboll… Prandaj sot duhet të mësoj shumë… … dhe nesër do të shkruaj një tekst nga gjuha shqipe.

1. Në çdo rradhë gjeje fjalën që nuk takon aty dhe rrethoje: shkoj, flej,

1. Në çdo rradhë gjeje fjalën që nuk takon aty dhe rrethoje: shkoj, flej, shkova, qëndroj. lexova, vrapova, do të këndoj, vizatova. luaja , do të vallëzoj, do të flejë, do të pushoj. 2. Lidh fjalitë dhe cakto kohën e veprimit (e kaluar, e tashme, e ardhme). Dje Ariana Në shfaqe do të këndoj në kor. Kohë e ardhme Kohë e tashme mbledh lule. Kohë e shkuar isha në teatër.

KOHA E PAKRYER E FOLJES

KOHA E PAKRYER E FOLJES

FOLJA NË KOHËN E PAKRYER TREGON NJË VEPRIM NË KOHËN E SHKUAR, POR QË

FOLJA NË KOHËN E PAKRYER TREGON NJË VEPRIM NË KOHËN E SHKUAR, POR QË ËSHTË I PAPËRFUNDUAR.

KOHA E PAKRYER E FOLJES JAM Koha e tashme Unë jam Ti je Ai

KOHA E PAKRYER E FOLJES JAM Koha e tashme Unë jam Ti je Ai (ajo) është Ne jemi Ju jeni Ata (ato) janë Koha e pakryer Unë isha Ti ishe Ai (ajo) ishte Ne ishim Ju ishit Ata (ato) ishin

KOHA E PAKRYER E FOLJES KAM Koha e tashme Unë kam Ti ke Ai

KOHA E PAKRYER E FOLJES KAM Koha e tashme Unë kam Ti ke Ai (ajo) ka Koha e pakryer Unë kisha Ti kishe Ai (ajo) kishte Ne kemi Ju keni Ata (ato) kanë Ne kishim Ju kishit Ata (ato) kishin

KOHA E PAKRYER E FOLJES Sot jam duke parë televizor. Dje, isha duke lexuar

KOHA E PAKRYER E FOLJES Sot jam duke parë televizor. Dje, isha duke lexuar libër. (veprim i papërfunduar) Folja isha është në kohën e pakryer.

DETYRË (shkruaj në fletore) 1. Folja në kohën e pakryer tregon. . (vazhdo) 2.

DETYRË (shkruaj në fletore) 1. Folja në kohën e pakryer tregon. . (vazhdo) 2. Përshkruaj nga libri në fletore tabelën në faqe 107. 3. Zgjedho foljen isha duke lexuar sipas shembullit në sllajdin e ardhshëm. 4. Zgjedho foljen kisha laps sipas shembullit në sllajdin e ardhshëm.

KOHA E PAKRYER E FOLJES numri njëjës Veta Folja jam Veta Folja kam I

KOHA E PAKRYER E FOLJES numri njëjës Veta Folja jam Veta Folja kam I - Unë isha në mal I- Unë kisha libër II - Ti ishe në mal III - Ai (ajo) ishte në mal II- Ti kishe libër III- Ai (ajo) kishte libër numri shumës VETA I- Ne ishim në mal I- Ne kishim libër II- Ju ishit në mal II- Ju kishit libër III- Ata (ato) ishin në mal III- Ata (ato) kishin libër