TRNG THPT QUANG TRUNG NNG Tun 7 Tit

  • Slides: 44
Download presentation
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Tuần 7. Tiết 7. BÀI 7:

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Tuần 7. Tiết 7. BÀI 7:

1. Söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù trong buoåi ñaàu thôøi caän ñaïi

1. Söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù trong buoåi ñaàu thôøi caän ñaïi

COÓC-N Y – BI KỊCH CỔ ĐIỂN

COÓC-N Y – BI KỊCH CỔ ĐIỂN

CÁO VÀ QUẠ Quạ ngạm súc thịt lớn Ngồi vắt vẻo trên cây Cáo

CÁO VÀ QUẠ Quạ ngạm súc thịt lớn Ngồi vắt vẻo trên cây Cáo ta thèm rõ giãi Ước gì mình biết bay ! Cáo hắng giọng : Ơ này Bác Quạ ơi bác Quạ Khắp bàn dân thiên hạ Ngợi khen bác hết lời Rằng bác đẹp tuyệt vời Từ cánh đến chót đuôi Từ chân lên tời mỏ Họ còn bảo bác múa Dẻo mềm hơn chị Công Bác đánh bạt Chim Ưng Bay nhanh hơn cả gió Chỉ tiếc nỗi. . . bác gào Hơi rè và hơi nhỏ ! Nghe Cáo bốc tới đó Quạ gào lên Q. . u. . à ! LAPHÔNGTEN- NGỤ NGÔN PHÁP Súc thịt từ miệng Quạ Rơi đúng mồm Cáo ta ! CÁO VÀ QUẠ

trở về MÔ-LI-E - HÀI KỊCH CỔ ĐIỂN PHÁP.

trở về MÔ-LI-E - HÀI KỊCH CỔ ĐIỂN PHÁP.

Pus – kin An – đéc – xen

Pus – kin An – đéc – xen

b. Về âm nhạc Mozart (1756 -1791). trở về

b. Về âm nhạc Mozart (1756 -1791). trở về

c. Về hội họa: TÁC GIẢ NỘI DUNG VÀ TÁC PHẨM Rem – bran

c. Về hội họa: TÁC GIẢ NỘI DUNG VÀ TÁC PHẨM Rem – bran (1606 – 1669) "Nàng Danaё" Hoạ sĩ, nhà đồ hoạ Hà Lan nổi tiếng nhất thế kỉ 17. Tuy có vẻ như chưa rời Hà Lan bao giờ, nhưng sinh thời ông đã được toàn bộ Châu u biết đến và đã có ảnh hưởng lâu dài đến nghệ thuật của thời đại ông. Ngoài tranh sơn dầu, hàng trăm tranh khắc và hàng nghìn hình hoạ của Rembran ngày nay vẫn còn được yêu chuộng.

TUẦN TRA ĐÊM – TRANH REM-BRAN. trở về

TUẦN TRA ĐÊM – TRANH REM-BRAN. trở về

d. Về tư tưởng: VÔN-TE MON-TE-XKI-Ơ (1689 - 1755) RÚT-XÔ (1712 - 1778) (1694

d. Về tư tưởng: VÔN-TE MON-TE-XKI-Ơ (1689 - 1755) RÚT-XÔ (1712 - 1778) (1694 - 1778)

2. Thành tựu văn học - nghệ thuật từ đầu TK XIX - đầu

2. Thành tựu văn học - nghệ thuật từ đầu TK XIX - đầu TK XX a. Về văn học - Ở PHƯƠNG T Y Bức họa Cô-dét VÍCHTO-HUYGÔ (PHÁP) “Những người khốn khổ”

lep-ton-xtôi (NGA)

lep-ton-xtôi (NGA)

MÁC-TUYÊN (MỸ) NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TÔM XOAY-Ơ

MÁC-TUYÊN (MỸ) NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TÔM XOAY-Ơ

ANĐECXEN BANZẮC(PHÁP) PUSKIN (NGA) (ĐAN MẠCH)

ANĐECXEN BANZẮC(PHÁP) PUSKIN (NGA) (ĐAN MẠCH)

- Ở PHƯƠNG ĐÔNG Lời cầu nguyện (Người dịch: Đông Hồ) Cầu nguyện đấng

- Ở PHƯƠNG ĐÔNG Lời cầu nguyện (Người dịch: Đông Hồ) Cầu nguyện đấng toàn năng toàn trí Đánh tan lòng vị kỷ đê hèn Cầu cho lòng được tự nhiên Khi vui thoảng khi buồn qua Cầu cho được tài hoa lỗi lạc Để đem thân gánh vác việc đời Lòng ta nguyện với lòng trời Gần đời cao thượng xa đời nhỏ nhen . . . R. TAGOR (ẤN ĐỘ)

Ta-go (1861 -1914) Ấn Độ Tiêu biểu là tập: Thơ dâng đạt giải Nôben

Ta-go (1861 -1914) Ấn Độ Tiêu biểu là tập: Thơ dâng đạt giải Nôben văn học năm 1913 Nội dung: thể hiện lòng yêu chuộng hoà bình, quê hương đất nước và tinh thần nhân đạo

- Lỗ Tấn (1881 -1936) nhaø vaên caùch maïng Trung quoác “Nhaät kí ngöôøi

- Lỗ Tấn (1881 -1936) nhaø vaên caùch maïng Trung quoác “Nhaät kí ngöôøi ñieân”

- Hoâ-xeâ Ri-dan (1861 -1896) Nhaø vaên, nhaø thô lôùn Philíppin “Ñöøng ñoäng vaøo

- Hoâ-xeâ Ri-dan (1861 -1896) Nhaø vaên, nhaø thô lôùn Philíppin “Ñöøng ñoäng vaøo toâi”

HÔXÊ- MACTI

HÔXÊ- MACTI

b. Về nghệ thuật cung điện vexai

b. Về nghệ thuật cung điện vexai

Maët tröôùc cung ñieän Maët cung ñieän Cung sau ñieän Versailles

Maët tröôùc cung ñieän Maët cung ñieän Cung sau ñieän Versailles

30 năm ngăn cách 2 tuyệt tác của Hardouin-Mansart: một trong những căn phòng

30 năm ngăn cách 2 tuyệt tác của Hardouin-Mansart: một trong những căn phòng đẹp nhất trong Phòng kính rộng thênh thang do Lebrun trang trí (1678) và Nhà nguyện Hoàng gia (1710)

Phoøng nguû cuûa ñöùc vua Phoøng nguû cuaû hoaøng haäu

Phoøng nguû cuûa ñöùc vua Phoøng nguû cuaû hoaøng haäu

Sân Hoa cương là vết tích cuối cùng của lâu đài ban đầu của

Sân Hoa cương là vết tích cuối cùng của lâu đài ban đầu của Le Roy xây dựng cho vua Louis 13 được Le Vau vẽ lại kiểu. Vöôøn Orangerie Trianon Grand Petit Trianon Mặt tiền công viên của Le Van ban đầu gồm 2 phần nhô ra ngoài với phần giữa thụt vào hốc tường gồm 11 bộ phận nhô ra khỏi phần chính. Jules Harbouin. Chieác coång vaøng Mansart, mô phỏng theo cao trình trước đây, chèn vào hốc tường bằng Phòng kính.

Bảo tàng LI-VRƠ

Bảo tàng LI-VRƠ

VANGỐC – CH N DUNG TỰ HỌA CÁNH ĐỒNG

VANGỐC – CH N DUNG TỰ HỌA CÁNH ĐỒNG

 Van Gốc (Hà Lan): Tranh sơn dầu “Hoa hướng dương” của Van gogh

Van Gốc (Hà Lan): Tranh sơn dầu “Hoa hướng dương” của Van gogh

Moät soá tranh khaùc cuûa Van Goác: Ñeâm ñaày sao (6 – 1889) Chaân

Moät soá tranh khaùc cuûa Van Goác: Ñeâm ñaày sao (6 – 1889) Chaân dung baùc só Gachet töøng ñöôïc baùn vôùi 82, 5 trieäu USD Con ñöôøng vaø caây baùch Phong caûnh muøa thu

 Pi - cát - xô (Tây Ban Nha): Bức tranh Người đẹp đọc

Pi - cát - xô (Tây Ban Nha): Bức tranh Người đẹp đọc sách

PICAXO- T Y BAN NHA TRANH TRỪU TƯỢNG - CHIẾN TRANH

PICAXO- T Y BAN NHA TRANH TRỪU TƯỢNG - CHIẾN TRANH

Moät soá tranh khaùc cuûa Picasso:

Moät soá tranh khaùc cuûa Picasso:

- Phu-gi-ta (Nhaät Baûn)

- Phu-gi-ta (Nhaät Baûn)

Tranh cuûa Levitan Lê - vi - tan (Nga): Ông là hoạ sĩ triển

Tranh cuûa Levitan Lê - vi - tan (Nga): Ông là hoạ sĩ triển lãm tranh lưu động Nga. Sang Pari học ngành hoạ với nhà danh hoạ Côrôt J. B. C (J. B. C. Corot), tiếp xúc với các danh hoạ bậc thầy thuộc trường phái Bacbizông (Barbizon) và các nhà ấn tượng chủ nghĩa. Ông sáng lập loại tranh phong cảnh - tình cảm Nga vốn giàu tính kết hợp của thi ca và sự tươi mát như "Tháng Ba" (1895), "Hồ Nga" (1900); hoặc hình ảnh phấn chấn pha lẫn sự yên tĩnh của tranh "Trên chốn yên tĩnh vĩnh hằng" (1894). Tranh của ông đôi khi thấm đượm nỗi đau xót, u buồn, đôi khi tĩnh lặng lắng đọng nỗi bi đát sâu xa. Hội hoạ mang sắc thái sâu sắc của ông thể hiện những trạng thái tinh tế nhất của thiên nhiên. Hồ overgrown (1887) Böùc tranh thaùng ba Bìa rừng (1880)

THÁNG 3 MÙA THU VÀNG

THÁNG 3 MÙA THU VÀNG

 M NHẠC BA LÊ - HỒ THIÊN NGA - NHẠC TRAI-CỐP-XKI

M NHẠC BA LÊ - HỒ THIÊN NGA - NHẠC TRAI-CỐP-XKI

Một số hình ảnh về vở ba lê “Hồ thiên nga”: - Về âm

Một số hình ảnh về vở ba lê “Hồ thiên nga”: - Về âm nhạc, nổi bật là Trai - cốp - xki (1840 - 1893) – một trong những điển hình của nền âm nhạc hiện thực thời bấy giờ. Tác phẩm nổi tiếng của ông như: vở ôpêra Con đầm pích, các vở ba lê Hồ thiên nga, Người đẹp ngủ trong rừng…

XANH XIMÔNG(PHÁP) PHURIÊ (PHÁP) R. ÔOEN (ANH) (1760 - 1825) (1772 - 1837) (1771

XANH XIMÔNG(PHÁP) PHURIÊ (PHÁP) R. ÔOEN (ANH) (1760 - 1825) (1772 - 1837) (1771 - 1858) CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG

ADAM XMIT HÊGHEN & PHOI-Ơ-BÁCH CHỦ NGHĨA DUY T M & DUY VẬT KINH

ADAM XMIT HÊGHEN & PHOI-Ơ-BÁCH CHỦ NGHĨA DUY T M & DUY VẬT KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỔ ĐIỂN ANH RICACĐÔ

b. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học: Mác Ăng –

b. Sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội khoa học: Mác Ăng – ghen Lê – nin (1818 – 1883) (1820 – 1895) (1870 – 1924)

C. MÁC & F. ĂNGGHEN V. LÊNIN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

C. MÁC & F. ĂNGGHEN V. LÊNIN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Hoàn thành bài tập về nhà Những thành tựu văn học, nghệ thuật từ

Hoàn thành bài tập về nhà Những thành tựu văn học, nghệ thuật từ TK XIX - đầu TK XX Tác giả Nước Tác phẩm tiêu biểu Nhận xét (năm sinh- năm mất)