LP MCH N CU THANG Tun 8 tit

  • Slides: 17
Download presentation
LẮP MẠCH ĐÈN CẦU THANG Tuần 8, tiết PP: 22 -23 -24. Bài hướng

LẮP MẠCH ĐÈN CẦU THANG Tuần 8, tiết PP: 22 -23 -24. Bài hướng dẫn thực hành Giáo viên: Trần Như Thảo Tổ : Điện – Cơ – Tin học

Bài cũ: A • Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh

Bài cũ: A • Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang? O

Tiết 22: Hướng dẫn thực hành lắp mạch đèn cầu thang Mục tiêu tiết

Tiết 22: Hướng dẫn thực hành lắp mạch đèn cầu thang Mục tiêu tiết học: 1 - Hiểu nguyên lý hoạt động mạch đèn cầu thang. 2 - Vẽ được sơ đồ nguyên lý & sơ đồ lắp ráp mạch điện. 3 - Biết quy trình lắp mạch.

Khi nào người ta cần lắp mạch đèn cầu thang n Để điều khiển

Khi nào người ta cần lắp mạch đèn cầu thang n Để điều khiển 1 đèn chung ở cầu thang, người ta cần lắp mạch đèn cầu thang. n Vậy yêu cầu hoạt động của đèn cầu thang khác đèn thường ở điểm nào n Khi cần điều khiển 1 đèn ở cầu thang, ta cần phải điều khiển ( tắt, đỏ ) ở 2 nơi khác nhau: ở dưới hoặc ở trên cầu thang.

Mạch đèn cầu thang A O CC D 1 K 2

Mạch đèn cầu thang A O CC D 1 K 2

A O C C 1 K 1 C C 2 D 1 K 2

A O C C 1 K 1 C C 2 D 1 K 2 Các em quan sát và nhận xét: Sơ đồ này có đúng không

Nhận xét và trả lời: Như vậy có bao nhiêu phương án vẽ sơ

Nhận xét và trả lời: Như vậy có bao nhiêu phương án vẽ sơ đồ cách lắp mạch đèn cầu thang? ¡ Có 2 phương án lắp mạch đèn cầu thang như các sơ đồ sau đây:

Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang: Phương án 1 A

Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang: Phương án 1 A O

Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang: Phương án 2 - A

Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang: Phương án 2 - A O

Hãy vẽ sơ đồ lắp ráp mạch đèn cầu thang: ( p. a. 1)

Hãy vẽ sơ đồ lắp ráp mạch đèn cầu thang: ( p. a. 1) A O Xem sơ đồ nguyên lý 1:

Hãy vẽ sơ đồ lắp ráp mạch đèn cầu thang: ( p. a. 2

Hãy vẽ sơ đồ lắp ráp mạch đèn cầu thang: ( p. a. 2 ) A O Xem sơ đồ nguyên lý 2:

Quy trình lắp mạch: • Cho biết quy trình lắp mạch nên theo những

Quy trình lắp mạch: • Cho biết quy trình lắp mạch nên theo những bước nào? Đo, vạch dấu Vận hành thử Lắp bảng điện Kiểm tra mạch Lắp thiết bị (đèn ) Đi dây theo sơ đồ

Dụng cụ & thiết bị cần để lắp mạch này gồm có những gì

Dụng cụ & thiết bị cần để lắp mạch này gồm có những gì Dụng cụ đồ nghề: Tua vít +, ¡ Kìm điện các loại. ¡ Khoan tay. ¡ Kéo. ¡ Thang xếp (để lắp trên cao). ¡ ¡ Bút thử điện, Khí cụ, thiết bị của mạch: 2 công tắc 3 cực (3 dây). ¡ 2 cầu chì loại 5 A. ¡ 2 bảng điện nhỡ. ¡ 1 đuôi đèn, 1 đèn tròn. ¡ Dây xúp đơn hoặc dây đôi (tuỳ độ dài) ¡ ¡ Vít gỗ, băng keo.

Các nhóm nhận đề kiểm tra và trả lời? Hãy vẽ sơ đồ nguyên

Các nhóm nhận đề kiểm tra và trả lời? Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch đèn cầu thang? ¡ Kể tên các loại dụng cụ đồ nghề và các thiết bị, khí cụ cần để thực hành lắp 1 mạch đèn cầu thang? ¡

Lời dặn: l Các em về nhà chuẩn bị dụng cụ đồ nghề và

Lời dặn: l Các em về nhà chuẩn bị dụng cụ đồ nghề và các thiết bị cần thiết để tiết sau chúng ta thực hiện lắp 1 mạch đèn cầu thang.

Chaøo Möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20 - 11 Chúc các thầy cô

Chaøo Möøng Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät Nam 20 - 11 Chúc các thầy cô về dự giờ sức khoẻ và thành đạt.

Kết thúc công việc. • Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 Chúc

Kết thúc công việc. • Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 Chúc các thầy cô về dự gìơ sức khoẻ & hạnh phúc.