Tun 24 tit 46 Tit 46 Bi 46

  • Slides: 8
Download presentation
Tuần 24: tiết 46

Tuần 24: tiết 46

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não bộ - Bộ não ( kể từ dưới lên) gồm: Trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não. Trụ não, tiểu não, não trung gian ▼Tìm hiểu hình 46 -1 để hoàn chỉnh thông tin dưới đây. Trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới. Nằm giữa trụ não và đại não trung gian não, …. . . cầu não và não là …………………Trụ não gồm hành ………. não ở mặt trước và ……………… củ não sinh tư ở não giữa …………Não giữa gồm cuống …………. . Tiểu não mặt sau. Phía sau trụ não là………… Não trung Đồi thị gian Đại não Dưới đồi thị Trụ não Não giữa Củ não sinh tư Cuống não Cầu não Hành não Tiểu não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não bộ II. Cấu tạo và chức năng của trụ não 1. Cấu tạo Trụ não, tiểu não, não trung gian Cấu tạo trụ não - Nêu cấu tạo của trụ não? - Nêu vị trí của chất xám và chất trắng ở trụ não ? -Trụ não gồm: + Não giữa: + Cầu não + Hành não - Chất xám ở trong, chất trắng ở ngoài - Là nơi xuất phát của 12 đôi dây thần kinh Trụ não Não giữa Củ não sinh tư Cuống não Cầu não Hành não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não bộ II. Cấu tạo và chức năng của trụ não 1. Cấu tạo 2. Chức năng - Chất xám: Là trung khu điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội quan. - Chất trắng: Dẫn truyền. Gồm: Đường lên (cảm giác), đường xuống (vận động). Trụ não, tiểu não, não trung gian ▼So sánh cấu tạo và chức năng của trụ não với tủy sống để hoàn chỉnh bảng 46. Tủy sống Vị trí Chức năng Chất xám Ở giữa tủy sống, thành dải liên tục Là trung ương thần kinh của các phản xạ không điều kiện Chất trắng Bao quanh chất xám Dẫn truyền Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên (dây thần kinh) 31 đôi dây thần kinh pha Trụ não Vị trí Chức năng Là trung ương Ở trong phân thần kinh điều thành các khiển, điều hòa hoạt động các nhân xám cơ quan sinh dưỡng Bao ngoài các nhân xám Dẫn truyền dọc 12 đôi dây gồm 3 loại dây cảm giác, dây vận động, dây pha

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não bộ II. Cấu tạo và chức năng của trụ não 1. Cấu tạo 2. Chức năng III. Não trung gian - Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não. Gồm đồi thị và vùng dưới đồi thị. - Đồi thị là trạm chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên não. - Các nhân xám vùng dưới đồi: Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt. Trụ não, tiểu não, não trung gian -Nghiên cứu hình 46 -1 (Sgk) và thông tin Sgk cho biết: -Nằm Vị trí giữa của não trung trụ não vàgian? đại não --Cấu Gồmtạo vùng củađồi não thị trung và vùng gian? dưới đồi -Chức năng của não gian? -Chất xám(dưới đồi) trung – ĐK các quá trình TĐC và điều hòa thân nhiệt) -Chất trắng(đồi thị) – Dẫn truyền xung thần kinh từ dưới lên não Não trung gian Đồi thị Dưới đồi thị

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não

Tiết 46 - Bài 46: I. Vị trí và các thành phần của não bộ II. Cấu tạo và chức năng của trụ não 1. Cấu tạo 2. Chức năng III. Não trung gian IV. Tiểu não Trụ não, tiểu não, não trung gian - Nêu vị não trí của - Tiểu có tiểu cấu não? tạo như thế nào? - Nghiên cứu thông tin ▼ SGK, cho biết tiểu não có Chất xám chức năng gì? - Nằm sau trụ não - Gồm chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong - Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể Chất trắng Trụ não Tiểu não

V. Củng cố 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu

V. Củng cố 1. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: Người say rượu thường biểu hiện đi xiêu vẹo, không vững là do: a. Tiểu não bị rối loạn không điều hòa và phối hợp được các hoạt động. b. Não trung gian bị rối loạn không thực hiện được chức năng điều hòa hoạt động. c. Trụ não bị rối loạn, điểu khiển các hoạt động không chính xác. d. Cả a, b, và c. 2. Hãy sắp xếp các chức năng tương ứng với từng bộ phận của não. Các bộ phận của não 1. Trụ não 2. Tiểu não 3. Não trung gian Chức năng a)Điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt b) Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan(tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa) c) Điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp Trả lời 1 - B 2 - C 3 - A

Hướng dẫn về nhà: -Học bài theo câu hỏi SGK. -Đọc mục “em có

Hướng dẫn về nhà: -Học bài theo câu hỏi SGK. -Đọc mục “em có biết? ” -Xem soạn bài mới: Đại não.