Pyetsor n Word Hyr n test Shih pyetsorin

  • Slides: 103
Download presentation
Pyetsor në Word Hyr në test Shih pyetsorin

Pyetsor në Word Hyr në test Shih pyetsorin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Si hapet programi Word? , cilat janë elementet dallues në këtë program Cilat janë komandat kryesore të menusë FILE? Cilat janë komandat kryesore te menuse EDIT? Cilat janë komandat kryesore te menuse FORMAT? Cilat janë komandat kryesore te menuse VIEW? Cilat janë komandat kryesore te menuse INSERT? Si hapet dritarja Page Setup dhe çfar përcaktojmë te ajo? Si rezervohet një dokument? Ku dallojnë komandat Save dhe Save. As. . ? Kurë përdoret seicila prej tyre? Si hapet një dokument i ri? Po një dokument i rezervuar më parë? Si printohet një dokument? Si rregullohet mënyra e pamjes së dokumentint në Word ? Si aktivizohen dhe ç’aktivizohen vizoret orientuese në Word? Ç’është harta e dokumentit (document map), si aktivizohet ajo? Përse shërben komanda Thumbnails dhe te cila menu gjendet ajo? Përse shërben komanda Full screen dhe te cila menu gjendet ajo? Cilat janë mënyrat e paraqitjes së dokumentit? Ç’janë toolbars-et , si aktivizohen dhe çaktivizohen ato në Word 2003. Si modifikohen (shtohen ose hiqen) komandat nga një toolbars? Përse shërben komanda ZOOM, te cila menu gjendet ajo, cila % është më e praferuar? Përse shërben komandat Undo Repeate ? Përse shërben komandat Copy Paste Cut ? Përse shërben komanda Clear ? Përse shërben komanda Select ALL ? Përse shërben komandat Find… , Replece, Go To ? Vazhdo pyetjet e tjera

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Përse shërben

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Përse shërben komanda insert Break ? Përse shërben komanda insert Page numbers ? Përse shërben komandat Data Time, Auto. Text, Simbol ? Përse shërben komandat insert Picture, Diagram, Text Box ? Përse shërben komanda insert Object ? Përse shërben komanda Hyper. Link ? Ç’kuptojmë me WORDART dhe si krijohet ai? Si mund të krijojmë një vizatrim të thjesht në word? Si mund të shkruajm një ekuacion matematik në word? Si ndryshohen cilësitëtë e një vizatimi në Word? Si mund të vendosim një tabelë në word? Si përpunohet një tabelë? Fillo pyetjet nga fillimi

1 Si hapet programi Word? , cilat janë elementet dallues në këtë program Shih

1 Si hapet programi Word? , cilat janë elementet dallues në këtë program Shih përgjigjen Kthehu në test Kalo te pyetja tjetër

2 Cilat janë komandat kryesore të menusë FILE? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

2 Cilat janë komandat kryesore të menusë FILE? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

3 Cilat janë komandat kryesore te menuse EDIT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

3 Cilat janë komandat kryesore te menuse EDIT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

4 Cilat janë komandat kryesore te menuse FORMAT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

4 Cilat janë komandat kryesore te menuse FORMAT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

5 Cilat janë komandat kryesore te menuse VIEW? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

5 Cilat janë komandat kryesore te menuse VIEW? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

6 Cilat janë komandat kryesore te menuse INSERT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

6 Cilat janë komandat kryesore te menuse INSERT? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

7 Si hapet dritarja Page Setup dhe çfar përcaktojmë te ajo? Shih përgjigjen Kalo

7 Si hapet dritarja Page Setup dhe çfar përcaktojmë te ajo? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

8 Si rezervohet një dokument? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

8 Si rezervohet një dokument? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

9 Ku dallojnë komandat Save dhe Save As. . ? Kurë përdoret seicila prej

9 Ku dallojnë komandat Save dhe Save As. . ? Kurë përdoret seicila prej tyre? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

10 Si hapet një dokument i ri? Po një dokument i rezervuar më parë?

10 Si hapet një dokument i ri? Po një dokument i rezervuar më parë? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

11 Si printohet një dokument? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

11 Si printohet një dokument? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

12 Si rregullohet mënyra e pamjes së dokumentint në Word ? Shih përgjigjen Kalo

12 Si rregullohet mënyra e pamjes së dokumentint në Word ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

13 Si aktivizohen dhe ç’aktivizohen vizoret orientuese në Word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja

13 Si aktivizohen dhe ç’aktivizohen vizoret orientuese në Word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

14 Ç’është harta e dokumentit (document map), si aktivizohet ajo? Shih përgjigjen Kalo te

14 Ç’është harta e dokumentit (document map), si aktivizohet ajo? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

15 Përse shërben komanda Thumbnails dhe te cila menu gjendet ajo? Shih përgjigjen Kalo

15 Përse shërben komanda Thumbnails dhe te cila menu gjendet ajo? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

16 Përse shërben komanda Full screen dhe te cila menu gjendet ajo? Shih përgjigjen

16 Përse shërben komanda Full screen dhe te cila menu gjendet ajo? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

17 Cilat janë mënyrat e paraqitjes së dokumentit? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

17 Cilat janë mënyrat e paraqitjes së dokumentit? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

18 Ç’janë toolbars-et , si aktivizohen dhe çaktivizohen ato në Word 2003. Shih përgjigjen

18 Ç’janë toolbars-et , si aktivizohen dhe çaktivizohen ato në Word 2003. Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

19 Si modifikohen (shtohen ose hiqen) komandat nga një toolbars? Shih përgjigjen Kalo te

19 Si modifikohen (shtohen ose hiqen) komandat nga një toolbars? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

20 Përse shërben komanda ZOOM, te cila menu gjendet ajo, cila % është më

20 Përse shërben komanda ZOOM, te cila menu gjendet ajo, cila % është më e praferuar? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

21 Përse shërben komandat Undo, Repeate? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

21 Përse shërben komandat Undo, Repeate? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

22 Përse shërben komandat Copy Paste Cut ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

22 Përse shërben komandat Copy Paste Cut ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

23 Përse shërben komanda Clear ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

23 Përse shërben komanda Clear ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

24 Përse shërben komanda Select ALL ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

24 Përse shërben komanda Select ALL ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

25 Përse shërben komandat Find… , Replece, Go To ? Shih përgjigjen Kalo te

25 Përse shërben komandat Find… , Replece, Go To ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

26 Përse shërben komanda insert Break ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

26 Përse shërben komanda insert Break ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

27 Përse shërben komanda insert Page numbers ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

27 Përse shërben komanda insert Page numbers ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

28 Përse shërben komandat Data Time, Auto. Text, Simbol ? Shih përgjigjen Kalo te

28 Përse shërben komandat Data Time, Auto. Text, Simbol ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

29 Përse shërben komandat insert Picture, Diagram, Text Box ? Shih përgjigjen Kalo te

29 Përse shërben komandat insert Picture, Diagram, Text Box ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

30 Përse shërben komanda insert Object ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

30 Përse shërben komanda insert Object ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

31 Përse shërben komanda Hyper. Link ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

31 Përse shërben komanda Hyper. Link ? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

32 Ç’kuptojmë me WORDART dhe si krijohet ai? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

32 Ç’kuptojmë me WORDART dhe si krijohet ai? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

33 Si mund të krijojmë një vizatrim të thjesht në word? Shih përgjigjen Kalo

33 Si mund të krijojmë një vizatrim të thjesht në word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

34 Si mund të shkruajm një ekuacion matematik në word? Shih përgjigjen Kalo te

34 Si mund të shkruajm një ekuacion matematik në word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

35 Si ndryshohen cilësitëtë e një vizatimi në Word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja

35 Si ndryshohen cilësitëtë e një vizatimi në Word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

36 Si mund të vendosim një tabelë në word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja

36 Si mund të vendosim një tabelë në word? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

37 Si përpunohet një tabelë? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

37 Si përpunohet një tabelë? Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

38 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

38 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

39 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

39 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

40 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

40 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

41 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

41 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

42 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

42 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

43 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

43 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

44 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

44 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

45 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

45 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

46 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

46 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

47 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

47 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

48 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

48 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

49 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

49 Shih përgjigjen Kalo te pyetja tjetër

50 Shih përgjigjen Rifillo testin

50 Shih përgjigjen Rifillo testin

1 Si hapet programi Word? , cilat janë elementet dallues në këtë program Hapja

1 Si hapet programi Word? , cilat janë elementet dallues në këtë program Hapja e programit. Start →all programs → Ms office→MS Word 2003 (ose 2007). Elementet dalluese janë: Ne krye kemi emrin e dokumentit + emrin e programit. Rreshti i dyte Menute me komanda (file, edit, insert etj. ) Rreshtat me komanda me te perdorshme të quajtura toolbars Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

2 Cilat janë komandat kryesore të menusë FILE? Komanda e menuse FILE. 1. NEW

2 Cilat janë komandat kryesore të menusë FILE? Komanda e menuse FILE. 1. NEW →hap nje dritare te re (dokument te ri) 2. OPEN→hap nje dokument te rezervuar me pare. 3. CLOSE→mbull dritaren e punes (dokumentin) 4. SAVE→rezervon dokumentin pa na dhene mundesin per te vendosur opsione gjat rezervimit 5. SAVE AS. . → rezervon dokumentin duke na dhene mundesin per te vendosur opsione gjat rezervimit. 6. PAGE SETUP→rregullon cilesimet e fletes se punes. Te WORD 2007 kjo komande gjendet si menu me vete dhe jo te menuja FILE por te PAGE LAYOUT 7. PRINT PREVIEW→ shohim paraprakisht se si dokumenti do te printohet ne leter. 8. PRINT → hap dritaren dialoguse per te printuar dokumentin. 9. EXIT→ mbyll gjith programin. Ikonat dalluese në toolbarsin standart janë: NEW OPEN CLOSE SAVE PAGE PRINT SETUP PREVIEW Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

3 Cilat janë komandat kryesore te menuse EDIT? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në

3 Cilat janë komandat kryesore te menuse EDIT? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

4 Cilat janë komandat kryesore te menuse FORMAT? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në

4 Cilat janë komandat kryesore te menuse FORMAT? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

5 Cilat janë komandat kryesore te menuse VIEW? 1 Mënyrat e paraqitjes së dokumentit

5 Cilat janë komandat kryesore te menuse VIEW? 1 Mënyrat e paraqitjes së dokumentit Normal, Web Layout, Print Layout, Reading Layout, Outline Mirë është që pamja të zgjidhet Print Layout, sepse këtu dokumentin e shohim si do të printohet në fletë. 2 Zoom Shërben per te zmadhuar apo zvogeluar pamjen qe ne shohim ne monitor Te dritarja zoom zgjedhim nje perqindje zmadhimi simbas deshires, por mund te zgjedhim disa opsione te gatshme si: Page width, Whole page dhe Text width. Mirë është të zgjedhim opsionin Page width, sepse gjeresia e letres mbush ekranin. 3 RULER -Vizoret orientuese. Mjet ndihmes jo vetem per tu orjentuar ne faqen e punes por ne to ka dhe disa komanda qe lehtesojne formatimin e tekstit. 4 Document map (Harta e dokumentit) Hap, në anen e majte te ekranit, harten orjentuese te dokumentit me titujt dhe nentitujt 5 Thumbnails Hap, në anen e majte te ekranit, faqet ne miniature 6 Full screen mbush gjith ekranin me fleten e punes duke larguar te gjitha komandat. 7 Header and footer hap dritare per te plotesuar kreun dhe fundin e faqes per shenime te njejta ne çdo faqe. 8 Shiritat me komanda (Toolbars) (ndodhen vetem te Word 2003 dhe jo te 2007) Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

6 Cilat janë komandat kryesore te menuse INSERT? Break – nderpret seksionin, kolonen ose

6 Cilat janë komandat kryesore te menuse INSERT? Break – nderpret seksionin, kolonen ose faqen e punes dhe kalon ne nje seksion, kolone ose faqe tjeter. Page numbers – vendos numerin e faqes ose te faqeve. Data Time – vendos daten dhe oren ne momentin qe ne po punojme tekstin. Auto. Text – vendos tekste te pregatitura me pare. Simbol - vendos simbole te ndryshme qe nuk mund te gjenden ne tastjer. Picture – vendos objekte te ndryshme ne forme pikturash. Diagram – diagrama ne forma te ndryshme. Text Box – vendos nje kuti ku brenda saj mund te shkruajme Object – vendos objekte te mara nga programe te tjera. Hyper. Link – ben lidhjen e ketij dokumenti me dokumanta te tjera. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

7 Si hapet dritarja Page Setup dhe çfar përcaktojmë te ajo? Klikojmë dy herë

7 Si hapet dritarja Page Setup dhe çfar përcaktojmë te ajo? Klikojmë dy herë shpejt te zona në krye-majtas të fletës së punës, ose te Word 2003 FILE Page Setup, dhe te Word 2007 Page Layout Page Setup në dritare Page setup regullojmë cilësitë e fletës së punës si: Margins janë hpësirat anësore të fletës së punës, Top-lartë, Bottom-poshtë, Left-majtas, Right-djathtas, Gutter-lidhje (hapësirë e nevojshme për lidhjen e fletëve si libër mbas printimit), Gutter position-pozicini i lidhjes i cili mund të jetë majtas ose lartë. Orentiation, është orjentimi i fletës së punës: Portrait-vertikal, landscape-horizontal. Paper: Paper është letra. Paper size-madhësia e letrës, formati standart i letrës është A 4 (21 cmx 29. 7 cm) por mund të zgjedhim edhe formate të tjera në varësi nga letra në të ciën do të printojmë dokumentin tonë. Layout: Layout është faqosja e dokumentit. Headers and footers janë kreu dhe fundi i fletës së punës për shënime të njëjta për çdo faqe. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

8 Si rezervohet një dokument? Për të rezervuar dokumentin shkojmë te menuja FILE dhe

8 Si rezervohet një dokument? Për të rezervuar dokumentin shkojmë te menuja FILE dhe klikojmë te komanda SAVE ose SAVE AS. . . N. q. s. dokumenti rezervohet për herë të parë hapet dritarja dialoguese SAVE AS. . Komunikimi me dritaren SAVE AS. . Te dritarja Save in: përcaktohet dosja (folderi) në të cilin do të bëjmë rezervimin e dokumentit. Te dritarja File name: shkruajm emrin me të cilin duam të rezervojmë dokumentin. Save As type: përcaktohet tipi i dokumentit Në fund klikojmë te butoni Save. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

9 Ku dallojnë komandat Save dhe Save. As. . ? Kurë përdoret seicila prej

9 Ku dallojnë komandat Save dhe Save. As. . ? Kurë përdoret seicila prej tyre? Komanda SAVE dallon Nga komanda SAVE AS sepse: SAVE AS na jepmundesine te vendosim opsione ne momentin e rezervimit, si emrin, destinacionin ku rezervohet etj. . kurse komanda SAVE nuk na jep asnjë mundësi por dokumenti rezervohet me atë emër që ka dhe në atë folder ku është. Nuk ka kuptim të përdoret komanda SAVE kur një dokument rezervohet për herë të parë (sepse dokumenti akoma s’ka një emër dhe një vendndodhje) prandaj kur një dokument rezervohet për herë të parë atëher hapet dritarja dialoguese SAVE AS. Save As. . Perdoret kur duam te rezervojme nje dokument si dokument te ri apo duam të përcaktojmë opsione gjatë rezervimit kurse Save përdoret kur nuk interesohemi për opsione gjetë rezervimit. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

10 Si hapet një dokument i ri? Po një dokument i rezervuar më parë?

10 Si hapet një dokument i ri? Po një dokument i rezervuar më parë? Hapja e një dokumenti të ri. Nga menuja FILE zgjedhim komandën NEW Hapja e një dokumenti të rezervuar më parë kryhet në dy mënyra 1 - Nga vet dokumenti: Hapet folderi ku gjendet dokumenti, ( psh. . dokumanta detyra që gjendet te folderi informatika brenda folderit My documents), hapet folderi my documents duke klikuar dy herë shpejt mbi të, hapet folderi informatika duke klikuar dy herë shpejt mbi të, Hapet dokumenti (Detyra) duke klikuar dy herë shpejt mbi të 2 - Nga programi: Hapet programi Word (nqs. . ky nuk është i hapur). Klikojmë te menuja FILE dhe zgjedhim komandën OPEN, hapet dritarja dialoguese OPEN. Zgjedhim folderin ku gjendet dokumenti detyra (folderin informatika) dhe klikojme dy herë mbi të (ose klikojmë mbi butonin OPEN) Mbasi hapet folderi informatika (te dritarja Look in: del i shkruar emri Informatika) zgjedhim dokumentin detyra dhe klikojmë dy herë shpejt mbi të (ose klikojmë mbi butonin OPEN) Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

11 Si printohet një dokument? Për te printuar dokumentin mire eshte qe me pare

11 Si printohet një dokument? Për te printuar dokumentin mire eshte qe me pare ta shohim ate se si do te dale nga printimi dhe pastaj po qe se jemi dakort me paraqitjen atehere e printojme ate ne rast te kundert kthehemi perseri te dokumenti dhe bejme rregullimet e nevojshme. Për te pare dokumentin shkojme te komanda FILE – PRINT PREVIW per WORD 2003 dhe te FILE – PRINT -- PRINT PREVIW te WORD 2007 Per tu kthyer te dokumenti nga PRINT PREVIW klikojme te CLOSE PRINT PREVIW, Per te printuar dokumentin klikojme te FILE – PRINT Komunikimi me dritaren dialoguese PRINT. 1 Te dritaria PRINTER zgjedhim emrin e printerit me te cilin do te printojme. 2 Te dritaria PAGE RANGE zgjedhim se çfar do te printojme. ALL të gjitha, CURENT PAGE faqen ku gjendet kursori, PAGES: shkruajme faqet qe duam te printojme duke i ndare me presje psh 1, 3, 6 ose me – (minus) nqs duam nga nje faqe ne tjetren psh 4 -12 nga faqja 4 deri te 12, SELECTION vetëm pjesa e selektuar 3 Te dritaria COPY numeri i kopjeve ne te cilat do te printohet dokumenti COLLATE mënyra e printimit kur kemi me shume se nje kopje, Properties behen cilesime lidhur me cilesine e printimit 4 Te dritaria ZOOM percaktohet nr i faqeve qe do te printohet ne nje flete letre. PRINT WHAT çfar informacionesh do te printohen nga dokumenti gjith dokumenti apo element te vecant te tij. PRINT: bëhen diferencime lidhur me faqet qe do te printohen , cifte apo tek. OPTIONS. . percaktohen opsione lidhur me cfar do te printohet dhe si do te printohet (mire eshte qe te mos nderhyjme ne keto opsione) OK printohet dokumenti si e percaktuam me siper, Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

12 Si rregullohet mënyra e pamjes së dokumentint në Word ? Rregullimi optimal për

12 Si rregullohet mënyra e pamjes së dokumentint në Word ? Rregullimi optimal për të punuar në programin Word: a) Shtimi dhe largimi i rreshtave me komanda (toolbars-tulbars-eve): (për Word 2003 e më par, jo për Word 2007) 1 -Klikojmë me butonin e djathtë në zonën e shiritave 2 -Aktivizojmë shiritat me komandat e të cilëve duam të punojmë Shiritat e aktivizuar dallohen nga shenja para tyre. Zakonisht aktivizohen shiritat STANDART, FORMATTING dhe DRAWING. 2007 b) Rregullimi i pamjes së punës: Klik te menuja VIEW dhe zgjedhim një prej mënyrave të paraqitjes: Normal, Web layout, Print layout, Reading layout, Outline. Mirë është të zgjedhim mënyrën Print layout, sepse dokumenti këtu paraqitet ashtu si do të printohet. VIEW Rouler, aktivizojmë dhe çaktivizojmë vizoret orientuese, me shenjën dalluse janë të aktivizuara. Mirë është që vizoret orientuese të jenë të aktivizuara. VIEW ZOOM. . . , Rregullojmë në përqindje madhësinë e zmadhimit të pamjes së punës. Mirë është të aktivizojmë përqindjen PAGE WIDTH, e cila zmadhon faqen që gjerësia e saj të mbush gjith ekranin. Klikojmë te butoni OK. 2003 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

13 Si aktivizohen dhe ç’aktivizohen vizoret orientuese në Word? VIEW Rouler, aktivizojmë dhe çaktivizojmë

13 Si aktivizohen dhe ç’aktivizohen vizoret orientuese në Word? VIEW Rouler, aktivizojmë dhe çaktivizojmë vizoret orientuese, me shenjën dalluse janë të aktivizuara. Mirë është që vizoret orientuese të jenë të aktivizuara. 2007 2003 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

14 Ç’është harta e dokumentit (document map), si aktivizohet ajo? Document map (Harta e

14 Ç’është harta e dokumentit (document map), si aktivizohet ajo? Document map (Harta e dokumentit) Nga menuja VIEW zgjedhim komandën document map Hap, në anen e majte te ekranit, harten orjentuese te dokumentit me titujt dhe nentitujt (Heading 1, 2 dhe 3) keto duhet te krijohen gjat krijimit te dokumentit dhe lehtesojne shetitjen ne dokument sipas titujve dhe nentitujve. 2007 2003 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

15 Përse shërben komanda Thumbnails dhe te cila menu gjendet ajo? Komanda Thumbnails hap,

15 Përse shërben komanda Thumbnails dhe te cila menu gjendet ajo? Komanda Thumbnails hap, në anen e majte te ekranit, faqet ne miniature dhe lehteson shetitjen ne dokument sipas faqeve. Ajo gjendet te menuja VIEW 2007 2003 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

16 Përse shërben komanda Full screen dhe te cila menu gjendet ajo? Komanda Full

16 Përse shërben komanda Full screen dhe te cila menu gjendet ajo? Komanda Full screen mbush gjith ekranin me fleten e punes duke larguar te gjitha komandat. Ajo gjendet te menuja VIEW 2007 2003 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

17 Cilat janë mënyrat e paraqitjes së dokumentit? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në

17 Cilat janë mënyrat e paraqitjes së dokumentit? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

18 Ç’janë toolbars-et , si aktivizohen dhe çaktivizohen ato në Word 2003. Toolbars-et janë

18 Ç’janë toolbars-et , si aktivizohen dhe çaktivizohen ato në Word 2003. Toolbars-et janë shirita me komandat më të përdorshme Dallojm disa lloj shiritash si: Standart ka komandat me te perdorshme te menuve FILE, EDIT, VIEW, INSERT Format ka komandat me te perdorshme te menus FORMAT. Drawing ka komandat me te perdorshme per Vizatime. Këta tre shirita eshte mire te jene aktiv. Por kur punojme shpesh me komanda te tjera eshte mire te aktivizojme shiritat perkates, psh. kur punojme me tabela aktivizojme shiritin TABLES and… Aktivizimi dhe modifikimi i komandave qe permban nje shirit Për te aktivizuar shiritat klikojme View→toolbars dhe në tabelën qe shoqeron toolbarset aktivizojme ose çaktivizojnë shiritat që duam, të aktivizuarat dallohen nga shenja √ Menyre tjeter, klikojmë me butonin e djathtë të mausit në zonën e shiritave. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

19 Si modifikohen (shtohen ose hiqen) komandat nga një toolbars? Modifikimi i komandave në

19 Si modifikohen (shtohen ose hiqen) komandat nga një toolbars? Modifikimi i komandave në një shirit. Për të shtuar ose hequr një komandë nga shiritat hapim me pare TOOLBARS Kalojmë në fund të toolbarseve te komanda COSTUMIZE… Te dritarja COSTUMIZE zgjedhim menune ku gjendet komanda që duam të çojmë te shiritat, Te dritarja COMMANDS zgjedhim komandën që duam dhe me zvaritje e çojmë te pozicioni që dëshirojmë në shiritat me komanda. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

20 Përse shërben komanda ZOOM, te cila menu gjendet ajo, cila % është më

20 Përse shërben komanda ZOOM, te cila menu gjendet ajo, cila % është më e praferuar? Zoom Shërben per te zmadhuar apo zvogeluar pamjen qe ne shohim ne monitor Ajo gjendet te menuja VIEW Te dritarja zoom zgjedhim nje perqindje zmadhimi simbas deshires, por mund te zgjedhim disa opsione te gatshme si: Page width, Whole page dhe Text width. Mirë është të zgjedhim opsionin Page width, sepse gjeresia e letres mbush ekranin. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

21 Përse shërben komandat Undo Repeate ? 1. Undo – anullon veprimet 2. Repeate

21 Përse shërben komandat Undo Repeate ? 1. Undo – anullon veprimet 2. Repeate – Kthen mbrapa veprimin e anulluar Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

22 Përse shërben komandat Copy Paste Cut ? Copy – kopjon informacionin e perzgjedhur

22 Përse shërben komandat Copy Paste Cut ? Copy – kopjon informacionin e perzgjedhur dhe e mbane ate ne memorjen e perkohshme derisa te kryhet nje kopjim tjeter. Paste – informacionin qe eshte kopjuar per here te fundit e vendos aty ku gjendet kursori. Cut - kopjon informacionin e perzgjedhur dhe e mbane ate ne memorjen e perkohshme por edhe e heq informacionin e perzgjedhur. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

23 Përse shërben komanda Clear ? Clear mund te heq gjith informacionin (DEL) ose

23 Përse shërben komanda Clear ? Clear mund te heq gjith informacionin (DEL) ose vetem formen e informacionit (formats) Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

24 Përse shërben komanda Select ALL ? Select ALL selekton gjith dokumentin Kalo te

24 Përse shërben komanda Select ALL ? Select ALL selekton gjith dokumentin Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

25 Përse shërben komandat Find… , Replece, Go To ? Find… - kerkon ne

25 Përse shërben komandat Find… , Replece, Go To ? Find… - kerkon ne tekst nje shprehje te caktuar Replece – zevendeson nje shprehje me nje shprehje tjeter. Go To – kalon kursorin te nje faqe e caktuar Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

26 Përse shërben komanda insert Break ? Break – nderpret seksionin, kolonen ose faqen

26 Përse shërben komanda insert Break ? Break – nderpret seksionin, kolonen ose faqen e punes dhe kalon ne nje seksion, kolone ose faqe tjeter. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

27 Përse shërben komanda insert Page numbers ? Page numbers – vendos numerin e

27 Përse shërben komanda insert Page numbers ? Page numbers – vendos numerin e faqes ose te faqeve. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

28 Përse shërben komandat Data Time, Auto. Text, Simbol ? Data Time – vendos

28 Përse shërben komandat Data Time, Auto. Text, Simbol ? Data Time – vendos daten dhe oren ne momentin qe ne po punojme tekstin. Auto. Text – vendos tekste te pregatitura me pare. Simbol - vendos simbole te ndryshme qe nuk mund te gjenden ne tastjer. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

29 Përse shërben komandat insert Picture, Diagram, Text Box ? Picture – vendos objekte

29 Përse shërben komandat insert Picture, Diagram, Text Box ? Picture – vendos objekte te ndryshme ne forme pikturash. Diagram – diagrama ne forma te ndryshme. Text Box – vendos nje kuti ku brenda saj mund te shkruajme Object – vendos objekte te mara nga programe te tjera. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

30 Përse shërben komanda insert Object ? Object – vendos objekte te mara nga

30 Përse shërben komanda insert Object ? Object – vendos objekte te mara nga programe te tjera. Ketu mund të përmendim ndërtimin e ekuacioneve në Word me anë të programit Microsoft equation 3. 0 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

31 Përse shërben komanda Hyper. Link ? Hyper. Link – ben lidhjen e ketij

31 Përse shërben komanda Hyper. Link ? Hyper. Link – ben lidhjen e ketij dokumenti me dokumanta te tjera. Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

32 Ç’kuptojmë me WORDART dhe si krijohet ai? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në

32 Ç’kuptojmë me WORDART dhe si krijohet ai? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

33 Si mund të krijojmë një vizatrim të thjesht në word? Kalo te pyetja

33 Si mund të krijojmë një vizatrim të thjesht në word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

34 Si mund të shkruajm një ekuacion matematik në word? Kalo te pyetja tjetër

34 Si mund të shkruajm një ekuacion matematik në word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

35 Si ndryshohen cilësitëtë e një vizatimi në Word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu

35 Si ndryshohen cilësitëtë e një vizatimi në Word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

36 Si mund të vendosim një tabelë në word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu

36 Si mund të vendosim një tabelë në word? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

37 Si përpunohet një tabelë? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

37 Si përpunohet një tabelë? Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

38 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

38 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

39 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

39 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

40 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

40 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

41 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

41 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

42 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

42 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

43 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

43 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

44 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

44 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

45 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

45 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

46 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

46 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

47 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

47 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

48 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

48 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

49 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

49 Kalo te pyetja tjetër Kthehu në test

50 Rifillo testin Kthehu në test Fund.

50 Rifillo testin Kthehu në test Fund.