Gnc hri 37 nmrli tam orta mktb Sinif

  • Slides: 20
Download presentation
Gəncə şəhəri 37 nömrəli tam orta məktəb

Gəncə şəhəri 37 nömrəli tam orta məktəb

Sinif: VIII Fənn: Riyaziyyat Müəllim: Miran Ələsgərov

Sinif: VIII Fənn: Riyaziyyat Müəllim: Miran Ələsgərov

Mövzu: Romb. Kvadrat

Mövzu: Romb. Kvadrat

q Standart: 3. 1. 1 Dördbucaqlının əsas elementlərini və onlar arasındakı münasibətləri bilir, həndəsi

q Standart: 3. 1. 1 Dördbucaqlının əsas elementlərini və onlar arasındakı münasibətləri bilir, həndəsi təsvir edir. q Dərsin məqsədi: Romb va kvadrat həndəsi fiqurlarının oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini öyrənmək. q İş forması: kollektiv və qruplarla iş q İş üsulu: beyin həmləsi, müzakirə q İnteqrasiya: Azərbaycan dili, İnformatika q Resurslar: İKT avadanlıqları, iş vərəqləri, markerlər, həndəsi fiqurlar

Motivasiya

Motivasiya

4 tərəfi bərabərdir Qarşı tərəfləri paraleldir 4 bucağı 90 0 – dir Diaqonalları bərabərdir

4 tərəfi bərabərdir Qarşı tərəfləri paraleldir 4 bucağı 90 0 – dir Diaqonalları bərabərdir Perpendikulyardır Bucağı yarıya bölür 4 tərəfi bərabərdir Qarşı tərəfləri paraleldir Qarşı bucaqları bərabərdir Diaqonalları perpendikulyardır Bucağı yarıya bölür Qarşı tərəfləri bərabərdir Qarşı tərəfləri paraleldir 4 bucağı 90 0 – dir Diaqonalları bərabərdir

Tədqiqat sualı Venn diaqramında xassələrini uyğun yerləşdirin. fiqurların hissədə

Tədqiqat sualı Venn diaqramında xassələrini uyğun yerləşdirin. fiqurların hissədə

Venn Diaqramı

Venn Diaqramı

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Şagirdləri qruplara bölmək üçün internet resursundan istifadə edilib, siyahıdan

Müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür. Şagirdləri qruplara bölmək üçün internet resursundan istifadə edilib, siyahıdan adlar qrup üçün seçilir. Daha sonra şagirdlərə aşağıdakı qrup işləri təqdim olunur: Qruplara böl

Qrup III Qrup IV

Qrup III Qrup IV

Qrup 1 •

Qrup 1 •

Qrup 2 Verilir: ∆ DGH, ∆ HKD, ∆GHK, ∆GDK bərabəryanlı üçbucaqdır. İsbat edin: DGHK

Qrup 2 Verilir: ∆ DGH, ∆ HKD, ∆GHK, ∆GDK bərabəryanlı üçbucaqdır. İsbat edin: DGHK rombdur.

Qrup 3 Paxlava konqruyent romblar şəklində kəsilir. Paxlava üzərində qeyd olunmuş bucaqlara görə məsələləri

Qrup 3 Paxlava konqruyent romblar şəklində kəsilir. Paxlava üzərində qeyd olunmuş bucaqlara görə məsələləri həll edin. a) İsbat edin ki, 3 və 6 uyğun bucaqlardır. b) İsbat edin ki, 5 + 6 = 1800

Qrup 4 •

Qrup 4 •

Saat

Saat

Qrup Meyar Qrup 1 Qrup 2 Qrup 3 Qrup 4 Nizam intizam Tapşırığı düzgün

Qrup Meyar Qrup 1 Qrup 2 Qrup 3 Qrup 4 Nizam intizam Tapşırığı düzgün yerinə yetirmə Əməkdaşlığı Kompüterdən istifadə Yekun

Refleksiya Rombun digər dördbucaqlılarla oxşar və fərqli cəhətləri nədir?

Refleksiya Rombun digər dördbucaqlılarla oxşar və fərqli cəhətləri nədir?

Samir romb qurmaq üçün əvvəlcə onun diaqonallarını çəkdi. Samir rombun diaqonallarının qarşılıqlı perpendikulyar olduğunu

Samir romb qurmaq üçün əvvəlcə onun diaqonallarını çəkdi. Samir rombun diaqonallarının qarşılıqlı perpendikulyar olduğunu və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölündüyünü bilir. Qurma zamanı daqonallardan biri üçün kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünmə şərtinə əməl etməyi unutdu. Lakin alınan fiqurun çərpələng formalı olduğuna sevindi. Isbat edin ki, çərpələng formalı dördbucaqlının qarşı bucaqlarından bir cütü bərabərdir.

Diqqətinizə görə Təşəkkür Edirəm!

Diqqətinizə görə Təşəkkür Edirəm!