Lnkran rayon Boladi knd 1 sayl orta mktb

  • Slides: 23
Download presentation
Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı orta məktəb Maddənin aqreqat halları Cavadzadə Nübar

Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı orta məktəb Maddənin aqreqat halları Cavadzadə Nübar

Novruz bayramında hansı çərşənbələr qeyd olunur ? • Yel çərşənbə • Su çərşənbə •

Novruz bayramında hansı çərşənbələr qeyd olunur ? • Yel çərşənbə • Su çərşənbə • Torpaq çərşənbə • Od çərşənbə

Maddənin dörd aqreqat halı var Bərk Maye Qaz Plazma

Maddənin dörd aqreqat halı var Bərk Maye Qaz Plazma

Maddənin bərk halı Bərk halın hansı xassələri var ? • Maddənin bərk halı formasını

Maddənin bərk halı Bərk halın hansı xassələri var ? • Maddənin bərk halı formasını və həcmini saxlayır, dəyişmir. Səbəbi? Bərk cisimlər müəyyən kristallik quruluşa malikdir

Maddənin maye halı • Maddənin maye halı həcmini saxlayır, formasını asanlıqla dəyişir. • Deməli

Maddənin maye halı • Maddənin maye halı həcmini saxlayır, formasını asanlıqla dəyişir. • Deməli mayenin konkret forması yoxdur, olduğu qabın formasını alır. • Səbəbi? • Maye molekulları arasındakı rabitənin zəif olması

Maye molekulları bir-birinə yaxın yerləşirlər, lakin bir oturaq vəziyyətdən digərinə keçə bilirlər. Temperatur aşağı

Maye molekulları bir-birinə yaxın yerləşirlər, lakin bir oturaq vəziyyətdən digərinə keçə bilirlər. Temperatur aşağı düşdükcə molekulların hərəkət sürəti azalır

Maddənin qaz halı • Maddənin qaz halının forması və həcmi yoxdur. • Qaz ona

Maddənin qaz halı • Maddənin qaz halının forması və həcmi yoxdur. • Qaz ona verilən bütün həcmi tutur • Qazı istənilən qədər sıxmaq olur Səbəb? Qaz molekulları arasinda cazibə çox kiçikdir Qaz molekulları arasinda məsafə çox böyükdür

Maddənin plazma halı • Plazma qismən və ya tamami ilə ionlaşmış qazdır.

Maddənin plazma halı • Plazma qismən və ya tamami ilə ionlaşmış qazdır.

Eyni bir maddə müxtəlif aqreqat halda ola bilərmi? • Buz əriyərək bərk haldan maye

Eyni bir maddə müxtəlif aqreqat halda ola bilərmi? • Buz əriyərək bərk haldan maye halına keçır • Su buxarlanaraq maye halından qaz halına keçir

Maddənin aqreqat halının dəyişməsi Qaz Bərk Maye

Maddənin aqreqat halının dəyişməsi Qaz Bərk Maye

Aqreqat halların fərqi nədir ? • Bir çox maddə eyni atomlardan təşkil olunmasına baxmayaraq

Aqreqat halların fərqi nədir ? • Bir çox maddə eyni atomlardan təşkil olunmasına baxmayaraq fərqli görünür və fərqli xüsusiyyətləri daşıyır. Sizin fikrinizcə, ətrafınızda gördüyünüz cisimləri bir-birindən fərqli edən şey nədir? Rənglərini, formalarını, qoxularını, dadlarını bir-birindən fərqləndirən, yumşaq və ya bərk edən nədir? Bütün bunların səbəbi məhz atomların molekulları əmələ gətirmək üçün öz aralarında qurduqları fərqli kimyəvi əlaqələrdir.

Aqreqat hallarının müxtəlifliyi molekulların düzülüşü, hərəkətləri və qarşılıqlı təsirin xarakterləri ilə əlaqədardır. Belə ki,

Aqreqat hallarının müxtəlifliyi molekulların düzülüşü, hərəkətləri və qarşılıqlı təsirin xarakterləri ilə əlaqədardır. Belə ki, su buxarı və buzun molekullarının eyni olmasına baxmayaraq onlar maddənin müxtəlif aqreqat hallarındadır.

Kristallik quruluşa malik maddənin maye halına keçməsi üçün molekulların nizamlı düzülüşü pozulur, molekullar daha

Kristallik quruluşa malik maddənin maye halına keçməsi üçün molekulların nizamlı düzülüşü pozulur, molekullar daha sərbəst hərəkət edə bilirlər.

Soyuducudan bir qədər buz götürüb metal qabda qızdırıcının üzərinə qoydum. Öyrəndiklərimizi təcrübədə yoxlayaq. Termometrlə

Soyuducudan bir qədər buz götürüb metal qabda qızdırıcının üzərinə qoydum. Öyrəndiklərimizi təcrübədə yoxlayaq. Termometrlə temperaturun dəyişməsini müşahidə etdik. Gördük ki, temperatur 0 0 C –yə qədər yüksəldi və bu zaman buz əriməyə başladı Deməli hər bir maddənin dəqiq ərimə temperaturu var. Belə ki, buz 0 C-yə çatmamış ərimə baş vermədi. Qızdırmanı davam etdirməyimə baxmayaraq buz tam əriyənə qədər temperatur yüksəlmədi. Deməli, verilən istilik miqdarı buzun əriməsinə sərf olundu. Buz əriyib qurtardıqdan sonra temperatur yenidən yüksəlməyə başladı. t, C Buxar Buz və su 0 -10 bu z Suyu qızdırmaqda davam etdik. Termometrin göstərişi 1000 C göstərdiyi anda su qaynamağa başladı. Qızdırıcının işləməsinə baxmayaraq termometrin göstərişi daha yüksəlmədi. Bu da verilən istilik miqdarının buxarlanmaya sərf olunduğunu göstərir. su 100 Q, C QQ

Ət məhsullarının dondurulmasında, çayın qaynadılmasında, dondurma hazırlamaqda, və s. Müxtəlif maşın hissələrinin Məişətdə yaradılmasında,

Ət məhsullarının dondurulmasında, çayın qaynadılmasında, dondurma hazırlamaqda, və s. Müxtəlif maşın hissələrinin Məişətdə yaradılmasında, Neft borularının hazırlanmasında, tikinti sənayesində, zərgərlikdə, şü şə qabların hazırlanmasında Maddənin aqreqat hallarıının dəyişməsinin rolu Təbiətdə Suyun donması, buzun əriməsi, bitkilərin inkişafı Texnikada və sənayedə

CH 4 Al Fe H 2 Evimizi tikmək üçün bizə bərk maddələr lazımdır. Kimyəvi

CH 4 Al Fe H 2 Evimizi tikmək üçün bizə bərk maddələr lazımdır. Kimyəvi formulu bərk maddələrə uyğun kərpicləri tapın Au He Cu

Aşağıdakı suallara cavab tapmaq üçün sərbəst araşdırma aparmağı şagirdlərə tapşırdım. Maddənin aqreqat hallarını dəyişmək

Aşağıdakı suallara cavab tapmaq üçün sərbəst araşdırma aparmağı şagirdlərə tapşırdım. Maddənin aqreqat hallarını dəyişmək nə üçün lazımdır? Aqreqat hallarının müxtəlifliyi nə ilə əlaqədardır?

Maddənin bərk haldan maye halına keçməsi necə adlanır ? Ərimə Bərkimə Buxarlanma Subulmasiya

Maddənin bərk haldan maye halına keçməsi necə adlanır ? Ərimə Bərkimə Buxarlanma Subulmasiya

Maddənin maye haldan qaz halına keçməsi necə adlanır ? Subulmasiya Kristallaşma Buxarlanma Kondensasiya

Maddənin maye haldan qaz halına keçməsi necə adlanır ? Subulmasiya Kristallaşma Buxarlanma Kondensasiya

Formasını asanlıqla dəyişən, həcmini isə dəyişməyən aqreqat hal Plazma Qaz Maye Bərk

Formasını asanlıqla dəyişən, həcmini isə dəyişməyən aqreqat hal Plazma Qaz Maye Bərk

Həm həcmini, Həmdə formasını asanlıqla dəyişən maddənin aqreqat halı Maye Qaz Bərk Amorf

Həm həcmini, Həmdə formasını asanlıqla dəyişən maddənin aqreqat halı Maye Qaz Bərk Amorf

Cavab doğrudur ! Afərin! Test 1

Cavab doğrudur ! Afərin! Test 1

Cavab səhfdir ! Yenidən fikirləş! Test 1

Cavab səhfdir ! Yenidən fikirləş! Test 1