Gnc hri 46 nmrli tam orta mktbin Azrbaycan

  • Slides: 14
Download presentation

Gəncə şəhəri 46 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Rəna Zahid

Gəncə şəhəri 46 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi Rəna Zahid qızı Hacıyevanın Azərbaycan dili fənnindən Açıq dərsi

Mövzu: Standartlar: Məqsəd: Metod: Kök və şəkilçi 4. 1. 2 4. 1. 3 Sözü

Mövzu: Standartlar: Məqsəd: Metod: Kök və şəkilçi 4. 1. 2 4. 1. 3 Sözü kök və şəkilçiyə ayırır Sözün yaranma üsullarını, başlanğıc formanı izah edir. Beyin həmləsi, BİBÖ, müsahibə, tapşırıq vermə İnteqrasiya : Ədəbiyyat, Rəsm İş forması: qruplarla, cütlərlə Resuslar: materiallar Dərslik, illustrasiya, cədvəl, işçi vərəqi, paylayıcı

Dərsin gedişi Qruplara bölünmə, qrupların təqdimatı – I qrup Bakı, II qrup Qarabağ, III

Dərsin gedişi Qruplara bölünmə, qrupların təqdimatı – I qrup Bakı, II qrup Qarabağ, III qrup Gəncə

I Motivasiya: Adınızı soyadınızı və atanızın adını yazın. Onlardan hansına adınızın kökü demək olar

I Motivasiya: Adınızı soyadınızı və atanızın adını yazın. Onlardan hansına adınızın kökü demək olar ? Cavab: Soyad – soy kökünü bildirir; Ata adı – kimin övladı olduğunu bildirir. Ad - əsas hissəni bildirir

II Tədqiqat: Qruplara verilən illustrasiyalarda təsvir olunan əşyaların adını seçib yazın. Yazılan sözlərin mənalı

II Tədqiqat: Qruplara verilən illustrasiyalarda təsvir olunan əşyaların adını seçib yazın. Yazılan sözlərin mənalı hissələrini seçib fərqləndirin: I qrup – “ məktəbdə” II qrup – “ Tarixi abidələr” III qrup – “ Ana təbiət”

III Təqdimat: Görülmüş işlərin nəticəsi • • I qrup Məkta+də Şagird + lər Məktəb+li

III Təqdimat: Görülmüş işlərin nəticəsi • • I qrup Məkta+də Şagird + lər Məktəb+li Oğlan + lar Qız + lar Dayan + maq II qrup Qala +lar Abidə + lər Qüllə Tağ + lar Pillə + lər Ağac + lıq III qrup çəmən + lik Ceyran+lar Gül + lər Ot + luq Meşə+lik Ağac+lar

IV müzakirə: BİBÖ cədvəli tərtib edilir.

IV müzakirə: BİBÖ cədvəli tərtib edilir.

V Nəticə: kök sözün mənalı hissəsidir, şəkilçi köklərə qoşularaq leksik və qrammatiq məna bildirir.

V Nəticə: kök sözün mənalı hissəsidir, şəkilçi köklərə qoşularaq leksik və qrammatiq məna bildirir. Vətən+daş Vətən+imiz `MƏKTƏB+li MƏKTƏB+də

VI tətbiqetmə: I qrup. Tapşırıq : sözləri kök və şəkilçiyə ayırın Əkinçilik, Qüsursuz, yağlı,

VI tətbiqetmə: I qrup. Tapşırıq : sözləri kök və şəkilçiyə ayırın Əkinçilik, Qüsursuz, yağlı, quruculuq II qrup. Tapşırıq : verilmiş şəkilçiləri “dost sözünə düzgün ardıcıllıqla artırın -dı, -laş, -lar, -mış III qrup. Tapşırıq : Verilmiş söz köklərinə -ıcı, -ici, -ucu, -ücü və çı, -çi, -çu, -çü Şəkilçilərindən uyğun gələnini artırın. Iş, sür, dəniz, bil, gəmi, müdafiə, ötür, oxu

İnteqrasiya: Bədii Ədəbiyyat nümunələrindən seçmələr I qrup: Atalar sözləri II qrup: Tapmacalar III qrup:

İnteqrasiya: Bədii Ədəbiyyat nümunələrindən seçmələr I qrup: Atalar sözləri II qrup: Tapmacalar III qrup: Bayatılar

Qiymətləndirmə: Özünü qiymətləndirmə cədvəli

Qiymətləndirmə: Özünü qiymətləndirmə cədvəli

Diqqətinizə görə minnətdaram.

Diqqətinizə görə minnətdaram.