Gnc hri 37 li tam orta mktbin ibtidai

  • Slides: 16
Download presentation
Gəncə şəhəri 37 №-li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Hüseynova Gülsüm Gəncə şəhəri

Gəncə şəhəri 37 №-li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Hüseynova Gülsüm Gəncə şəhəri 37 №-li tam orta məktəb Gülsüm Hüseynova

Mu siqi də b ir v ə üçh issə lilik

Mu siqi də b ir v ə üçh issə lilik

Standartlar: 1. 2. 3 İnstrumental musiqi əsərlərinin quruluşları (1, 2, 3 hissəli, rondo, variasiya)

Standartlar: 1. 2. 3 İnstrumental musiqi əsərlərinin quruluşları (1, 2, 3 hissəli, rondo, variasiya) haqqında kiçik təqdimatlar edir. 2. 1. 2. Musiqi alətlərinin tembrlərinin təbiətdəki səslərə uyğunluğunu müəyyən edir. 3. 3. 2. Verilən ritm və ölçüyə uyğun melodik frazalar yaradır. Məqsəd: Musiqidə bir və üçhissəlilik anlayışını aydınlaşdırır.

İNTEQRASİYA 2. 2. 5. Mətnin əsas hissələrini seçib nəqil edir. (Az. d) 1. 4.

İNTEQRASİYA 2. 2. 5. Mətnin əsas hissələrini seçib nəqil edir. (Az. d) 1. 4. 1. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasında bitki örtüyünü rolunu şərh edir. (H. b) 1. 2. 2. Yaradıcılıq sahələrinə görkəmli sənət nümayəndələrini fərqləndirir. (T. i) İŞ FORMASI Kollektivlə və qruplarla iş, Venn diaqramı

İŞ ÜSULU: Beyin həmləsi, diskussiya. RESURSL AR https: //www. youtube. com/watch? v=IHULBn 8 u.

İŞ ÜSULU: Beyin həmləsi, diskussiya. RESURSL AR https: //www. youtube. com/watch? v=IHULBn 8 u. GH 0

MOTİVASİYA https: //www. youtube. com/watch? v=IHULBn 8 u. GH 0 - Fikrət Əmirovun «Vals»

MOTİVASİYA https: //www. youtube. com/watch? v=IHULBn 8 u. GH 0 - Fikrət Əmirovun «Vals» fortepiano pyesi dinlənilir. Bundan sonra suallar verilir: - «Vals» pyesinin orta hissəsinin musiqisi birinci hissəyə oxşayırmı?

TƏDQİQAT SUALI Musiqidə bir hissəli və üçhissəli quruluşlar arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər

TƏDQİQAT SUALI Musiqidə bir hissəli və üçhissəli quruluşlar arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər var? TƏDQİQATIN APARILMASI Qruplarla iş

I QRUP 1. Birhissəli musiqi əsəri necə olur? 2. Şəkillər üzrə Azərbaycan və Rusiya

I QRUP 1. Birhissəli musiqi əsəri necə olur? 2. Şəkillər üzrə Azərbaycan və Rusiya təbiətində payız fəslini müqayisə edin. Azərbaycanın təbiəti. « Qızıl payız » Rusiyanın təbiəti. « Payız »

II QRUP 1. Üçhissəli musiqi əsəri necə olur? 2. Fikrət Əmirovun uşaqlar üçün yazdığı

II QRUP 1. Üçhissəli musiqi əsəri necə olur? 2. Fikrət Əmirovun uşaqlar üçün yazdığı hansı əsərləri tanıyırsız?

III QRUP 1. « Qızıl payız » mahnısının xarakteri necədir və onu müəllifləri kimdir?

III QRUP 1. « Qızıl payız » mahnısının xarakteri necədir və onu müəllifləri kimdir? 2. Səid Rüstəmovun və Mirmedi Seyidzadənin uşaqlar üçün hansı əsərləri tanıyırsız?

Qrup Meyar Öz fikrini ifadə edir. Musiqi nümunələrini fərləndirir. Mövzu ilə əlaqədar nəticə çıxarır.

Qrup Meyar Öz fikrini ifadə edir. Musiqi nümunələrini fərləndirir. Mövzu ilə əlaqədar nəticə çıxarır. Təqdimat edir. Mahnı melodiyalarını təmiz oxuyur I QRUP III QRUP

Tapşırıq Venn diaqramı çəkilmiş iş vərqlərində bir və üçhissəli quruluşlu əsərlərdə oxşar və fərqli

Tapşırıq Venn diaqramı çəkilmiş iş vərqlərində bir və üçhissəli quruluşlu əsərlərdə oxşar və fərqli cəhətləri tapın. Fərqli Oxşar Birhissəli Üçhissəli

İnformasiyanın mübadiləsi və müzakirəsi Musiqi quruluşunun da ifadə vasitəsi olması haqqında danışılır. Eyni zamanda

İnformasiyanın mübadiləsi və müzakirəsi Musiqi quruluşunun da ifadə vasitəsi olması haqqında danışılır. Eyni zamanda aydınlaşdırılır ki, musiqi nümunəsinin müxtəlif quruluşda olması onun inkişafına səbəb olur.

NƏTİCƏ VƏ ÜMUMİLƏŞDİRMƏ ● Bu gün biz musiqidə bir və üçhissəlilik anlayışını aydınlaşdırmağa çalışdıq.

NƏTİCƏ VƏ ÜMUMİLƏŞDİRMƏ ● Bu gün biz musiqidə bir və üçhissəlilik anlayışını aydınlaşdırmağa çalışdıq. ● Buna biz Fikrət Əmirovun «Vals» fortepiano piyesini dinləyərək nail olduq. ● Bu gün bir daha yəqin etdik ki, musiqi quruluşları musiqini müxtəlif janırlarının inkişaf etdirilməsi üçün lazımdır.

Yaradıcı tətbiqetmə Musiqisi Səid Rüstəmova, sözləri Mirmehdi Seyidzadəyə məxsus olan «Qızıl payız» mahnısı öyrədilir.

Yaradıcı tətbiqetmə Musiqisi Səid Rüstəmova, sözləri Mirmehdi Seyidzadəyə məxsus olan «Qızıl payız» mahnısı öyrədilir.

EV TAPŞIRIĞI 1. «Qızıl payız» mahnısının xarakteini və xanə ölçüsünü təyin edin. 2. Mahnının

EV TAPŞIRIĞI 1. «Qızıl payız» mahnısının xarakteini və xanə ölçüsünü təyin edin. 2. Mahnının quruluşu haqqında fikir söyləyin.