Gnc hri 24 nmrli tam orta mktbin ngilis

  • Slides: 26
Download presentation
Gəncə şəhəri 24 nömrəli tam orta məktəbin İngilis dili müəlliməsi Nağıyeva Şəbnəm Rəşid qızının

Gəncə şəhəri 24 nömrəli tam orta məktəbin İngilis dili müəlliməsi Nağıyeva Şəbnəm Rəşid qızının 7 -ci sinifdə “Gəl səyahət edək” mövzusunda keçdiyi açıq dərsin İCMALI

Dərsin mövzusu : Gəl səyahət edək Standartlar: q 1. 1. 1 – tələb olunan

Dərsin mövzusu : Gəl səyahət edək Standartlar: q 1. 1. 1 – tələb olunan tapşırıq və çalışmaları yerinə yetirir; q 2. 1. 2 - nitq nümunələri və modelərini dialoqda istifadə etməyi bacarır; q 3. 1. 4 - mövzunun əsas ideyasını müəyyənləşdirməyi bacarır; q 4. 1. 3 - müxtəlif quruluşlu cümlələri düzgün yazmağı bacarır;

Şagird: Dərsin məqsədi: • Nəqliyyat haqqında tapşırıqları yerinə yetirməklə nəqliyyat haqqında danışır; • Nitq

Şagird: Dərsin məqsədi: • Nəqliyyat haqqında tapşırıqları yerinə yetirməklə nəqliyyat haqqında danışır; • Nitq etiketləri və ifadələrdən istifadə etməklə rollu oyunlar oynayır; • Yazıda durgu işarələrindən düzgün istifadə edir; • Mövzuya uygun Venn diaqramını tamamlayır ; Iş üsulları: Təsvir, müzakirə, klaster, Venn diaqramı İş forması : fərdi, cütlərlə, qruplarla, bütün siniflə Inteqrasiya: H. B. -3. 1. 1. , ƏD-2. 1. 1, Resurslar: dərslik, slayd, şəkillər, iş vərəqləri, marker. Lüğət: vehicle, bump into, advantage, cruise, journey

Dərsin gedişi: Salamlaşma və davamiyyətin yoxlanması. Şagirdlərlə ayın tarixi, həftənin günü və hava haqqnda

Dərsin gedişi: Salamlaşma və davamiyyətin yoxlanması. Şagirdlərlə ayın tarixi, həftənin günü və hava haqqnda qisa isinmə söhbəti. Keçən dərsdə öyrənilənlərin ümumi və fərdi sorğu sualla təkrarlanması. (Extreme Sports -hang gliding, dehydration, tiredness, altitudes, glider, injured, bend) ev tapşırığının yoxlanıb qiymətləndirilməsi.

Revision of the last lesson Extreme sports Key words Hang gliding, Tiredness, Altitudes, Glider,

Revision of the last lesson Extreme sports Key words Hang gliding, Tiredness, Altitudes, Glider, Injured, Bend • What extreme sports do you know? • Why do we call them extreme sport?

MOTIVATION

MOTIVATION

What do these pictures resemble you? Bu şəkillər sizə nəyi xatırladır?

What do these pictures resemble you? Bu şəkillər sizə nəyi xatırladır?

Yeni sözlərin təqdimatı (KEYWORDS) VEHICLE – nəqliyyat vasitələri

Yeni sözlərin təqdimatı (KEYWORDS) VEHICLE – nəqliyyat vasitələri

BUMP INTO TOQQUŞMAQ, RASTLAŞMAQ

BUMP INTO TOQQUŞMAQ, RASTLAŞMAQ

 • Ride a bike velosiped surmək • Deck games göyərtə oyunları

• Ride a bike velosiped surmək • Deck games göyərtə oyunları

 • Advantage üstünlük, fayda • Cruise SƏYAHƏTİ ) • Journey səyahət kruiz(DƏNİZ səfər,

• Advantage üstünlük, fayda • Cruise SƏYAHƏTİ ) • Journey səyahət kruiz(DƏNİZ səfər,

TYPES OF TRANSPORT

TYPES OF TRANSPORT

Research question Tədqiqat sual. I (ŞAGİRDLƏR TƏDQİQAT SUALINI QRUP ŞƏKLİNDƏ ARAŞDİRACAQLAR. BUNA GÖRƏ DƏ

Research question Tədqiqat sual. I (ŞAGİRDLƏR TƏDQİQAT SUALINI QRUP ŞƏKLİNDƏ ARAŞDİRACAQLAR. BUNA GÖRƏ DƏ BU MƏRHƏLƏDƏ ONLARI 1 -2 SAYMA ÜSULU İLƏ 2 QRUPA BöLüRƏM) MAIDEN TOWER • What’s the importance of transport in our life? (Nəqliyyat vasitələrinin həyatımızda əhəmiyyəti nədir? ) EIFFEL TOWER • What type of transport seems comfortable and safe to you? Why? (Hansı nəqliyyat növü sizin üçün rahat və təhlükəsizdir? Niyə? )

 • Dərsin mövzusu açıqlandıqdan sonra şagirdlərə nəqliyyat vasitələri haqqinda məlumat verilir və burada

• Dərsin mövzusu açıqlandıqdan sonra şagirdlərə nəqliyyat vasitələri haqqinda məlumat verilir və burada nəqliyyat vasitələri qarşısında “by” sözönünün işlənmə qaydası izah edilir.

The use of “By” before transport names By train – qatarla By plane- təyyarəylə

The use of “By” before transport names By train – qatarla By plane- təyyarəylə By bus – avtobusla Note: no article is used after “by” in this case

Tədqiqatın aparılması Tədqiqat suallarını qrup şəklində yerinə yetirən şagirdlər cavablarını təqdim edir və qarşı

Tədqiqatın aparılması Tədqiqat suallarını qrup şəklində yerinə yetirən şagirdlər cavablarını təqdim edir və qarşı qrup tərəfindən qiymət cədvəlində qiymətləndirilir. Şagirdlər nəqliyyat vasitələrinin şəkillərinə baxaraq adlarını deyir. “By” sözönündən istifadə edərək nəqliyyat adlarını cümlədə işlədirlər. Haraya və necə səyahət etmək istədikləri haqda danışırlar.

remember Travel –going from one place to another over a long distance Journey –travelling

remember Travel –going from one place to another over a long distance Journey –travelling from one place to another over a long distance Trip –a journey to a place and back again for a short distance Voyage – travelling on a ship Cruise -a journey by sea visiting different places

İnformasiya mübadiləsi: şagirdlərin fikirləri dinlənir, qruplar qarşIl. Iq. I suallarla fikir mubadiləsi apar. Ir

İnformasiya mübadiləsi: şagirdlərin fikirləri dinlənir, qruplar qarşIl. Iq. I suallarla fikir mubadiləsi apar. Ir İnformasiya müzakirəsi: aşağIdak. I suallar. In kÖməyi ilə şagirdlərlə müzakirə apar. Iram: What kind of transport do you know? what vehicles do we use to travel by air, by land, by water? Müzakirədən sonra şagirdlərə tərcümə üçün cümlələr verilir və tapşırıq qruplar şəklində yerinə yetirilir (Translate the sentences into English paying attention to the underlined words. ) • Keçən yay biz gəmi səyahətinə çıxdıq. • Biz ailəmizlə Fransaya səyahət edəcəyik. • Atam 3 günlük iş səfərindədir.

Dərsliklə iş: Dialogue (Dialoq rollu ifa edilir) Farid: I think school journey is a

Dərsliklə iş: Dialogue (Dialoq rollu ifa edilir) Farid: I think school journey is a good chance of travelling. It is also fun. Leman : Do you like to go on school journey? With whom? Farid: Yes, I do. It is good to go on school journey with the classmates. Last year I went on a sixteen day cruise with them. Leman: Oh, really? Wow! How nice! Can you speak about it? I think you spent a wonderful time there. Farid: Yes, of course! We tried to get up early, but it was very difficult. In the afternoon we played deck games or went swimming. And every night there was dancing. We danced a lot and sang various songs. Leman: oh, I’m sure it has been a brilliant journey for you.

YARADICI TƏTBİQETMƏ: iş vərərqi I (The use of “by” and “with”) Go Bus, mother,

YARADICI TƏTBİQETMƏ: iş vərərqi I (The use of “by” and “with”) Go Bus, mother, friends, plane, train, father, relatives, neighbors, car, underground, sister, tram, ship, taxi, jet, women by with

iş vərəqi II: Put the transport names into right columns. Liner, jet, car, bus,

iş vərəqi II: Put the transport names into right columns. Liner, jet, car, bus, taxi, plane, ship, boat, bike, helicopter, underground, lorry By land By air By water

Ümumiləşdirmə və nəticə Şagirdlər öyrəndikləri yeni söz və ifadələrdən istifadə edərək sevdikləri və üstünlük

Ümumiləşdirmə və nəticə Şagirdlər öyrəndikləri yeni söz və ifadələrdən istifadə edərək sevdikləri və üstünlük verdikləri nəqliyyat vasitələri haqqında danışır, hansı nəqliyyat vasitəsinin daha ucuz və təhlükəsiz olduğu haqqında fikir mübadiləsi aparırlar.

Qiymətləndirmə aşağıdakı meyarlara uyğun aparılır Meyarlar Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələi haqqında danışır Nitq etiketləri

Qiymətləndirmə aşağıdakı meyarlara uyğun aparılır Meyarlar Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələi haqqında danışır Nitq etiketləri və ifadələrdən istifadə edərək rollu oyun nümayiş etdirir Öyrəndiyi qrammatik qaydaları tətbiq edir Müzakirələr apararaq fikir irəli sürür Zəif Orta Yüksək

Ev tapşırığı (Home task) • Make up a short story about your «Last travel»

Ev tapşırığı (Home task) • Make up a short story about your «Last travel» or «Places you would like to go» • “Sonuncu səyahətiniz” və ya “Getmək istədiyiniz yerlər” haqqında qisa hekayə qurun