Fizik a Fizika 293li Tam Orta Mktb Mllim

  • Slides: 22
Download presentation
Fizik a Fizika

Fizik a Fizika

293№-li Tam Orta Məktəb Müəllim: Nigar Qəfərova Mövzu: Arximed qanunu 7 -ci sinif Fizika

293№-li Tam Orta Məktəb Müəllim: Nigar Qəfərova Mövzu: Arximed qanunu 7 -ci sinif Fizika

Motivasiya

Motivasiya

Tədqiqat sualları 1) Qarğa niyə suya daş atırdı? 2) Arximed «Evrika, Evrika» qışqırdıqda nəyi

Tədqiqat sualları 1) Qarğa niyə suya daş atırdı? 2) Arximed «Evrika, Evrika» qışqırdıqda nəyi tapdı? 3) Ölü dənizin sahilində dincələn insan Xəzər dənizində uzanıb dincələ bilərmi? 4) Arximed qüvvəsi hansı kəmiyyətlərdən asılıdır?

Qüvvə Evrika Qruplar Sıxlıq Həcm

Qüvvə Evrika Qruplar Sıxlıq Həcm

Təcrübə Tədqiqatın aparılması Eyni cismi əvvəl havada sonra mayedə çəkisini dinamometrlə ölçün! -Nə müşahidə

Təcrübə Tədqiqatın aparılması Eyni cismi əvvəl havada sonra mayedə çəkisini dinamometrlə ölçün! -Nə müşahidə etdiniz? Nəticə: Cismin havadakı çəkisi sudakı çəkisindən daha çoxdur. Belə çıxır ki, suda ağırlıq qüvvəsindən başqa itələyici qüvvə təsir edir.

Təcrübə Tədqiqatın aparılması 2 şüşə qab və 2 yumurta götürürük. Yumurtanın 1 ni saf

Təcrübə Tədqiqatın aparılması 2 şüşə qab və 2 yumurta götürürük. Yumurtanın 1 ni saf suya digərini duzlu suya qoyuruq. Nəticə: Duzulu sudakı yumurta batmır, amma digəri isə batır. Deməli itələyici qüvvə mayenin sıxlığından asılıdır.

Təcrübə Kiçik cismin çəkisi əvvəlcə havada dinamometrlə ölçülür, dinamometrdən asılmış cism mayeyə batırlır. Eyni

Təcrübə Kiçik cismin çəkisi əvvəlcə havada dinamometrlə ölçülür, dinamometrdən asılmış cism mayeyə batırlır. Eyni təcrübə böyük cismlə təkrar edilir. Nəticə: 7 kg İtələyici qüvvə cismin həcmindən asılıdır.

Məlumatın mübadiləsi h 2>h 1 h F 1 F 2 h 2 F 2>F

Məlumatın mübadiləsi h 2>h 1 h F 1 F 2 h 2 F 2>F 1

 və ya

və ya

 Tərəf-tərəfə bölək Arximed qüvvəsi mayeyə batırılmış cismin sıxışdırdığı mayenin çəkisinə bərabərdir.

Tərəf-tərəfə bölək Arximed qüvvəsi mayeyə batırılmış cismin sıxışdırdığı mayenin çəkisinə bərabərdir.

Nəticələrin çıxarılması Maye daxilində bütün cisimlərə . . təsir edir. Arximed qüvvəsi. . batırılmış

Nəticələrin çıxarılması Maye daxilində bütün cisimlərə . . təsir edir. Arximed qüvvəsi. . batırılmış cismin sıxışdırdığı mayenin. . bərabərdir. Arximed qüvvəsinə. . . qüvvə də deyirlər. Qazlarda olan. . də Arximed qüvvəsi təsir edir. Mayelərin sıxlığı areometr adlanan. . . təyin edirlər. . . iş prinsipi. . . qanununa əsaslanır. Açar sözlər: cihazla, Arximed, mayeyə, cisimlərə, itələyici, areometrin, cəkisinə, Arximed qüvvəsi

Nəticələrin çıxarılması Maye daxilində bütün cisimlərə Arximed qüvvəsi təsir edir. Arximed qüvvəsi mayeyə batırılmış

Nəticələrin çıxarılması Maye daxilində bütün cisimlərə Arximed qüvvəsi təsir edir. Arximed qüvvəsi mayeyə batırılmış mayeyə cismin sıxışdırdığı mayenin çəkisinə bərabərdir. çəkisinə Arximed qüvvəsinə itələyici qüvvə də deyirlər. Qazlarda olan cisimlərə də Arximed qüvvəsi təsir cisimlərə edir. Mayelərin sıxlığı areometr adlanan cihazla təyin edirlər. areometrin iş prinsipi Arximed areometrin Arximed qanununa əsaslanır.

Yardıcı tətbiqetmə 1) Cismin sıxışdırdığı mayenin kütləsi 5 kq-dır. Arximed qüvvəsi nəyə bərabərdir. A)

Yardıcı tətbiqetmə 1) Cismin sıxışdırdığı mayenin kütləsi 5 kq-dır. Arximed qüvvəsi nəyə bərabərdir. A) 5 N B) 100 N C)10 N D)50 N 2) Hansı qrafik Arximed qüvvəsinin mayenin sıxlığından asılılığını ifadə edir? A) F B) F C) F F D)

Yardıcı tətbiqetmə 3)Cismin havada çəkisi 12, 6 N , mayedə çəkisi 10. 8 N-dur.

Yardıcı tətbiqetmə 3)Cismin havada çəkisi 12, 6 N , mayedə çəkisi 10. 8 N-dur. Sıxışdırılan mayenin kütləsi nəyə bərabərdir? A) 0. 18 kq B)1, 8 kq C)0, 324 kq D)3. 24 kq 4) Hansı qrafik Arximed qüvvəsinin cismin həcmindən asılılığını ifadə edir? A) F B) V F C) V F F D) V V

krossvord 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Atmosfer təszyiqi nə ilə ölçülür? Arximed

krossvord 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Atmosfer təszyiqi nə ilə ölçülür? Arximed harda yaşamışdı? Aerometrin ölçdüyü kəmiyyət? Ağırılıq qüvvəsinə başqa nə deyirlər? Qüvvəni nə ilə ölçürlər? Arximed nə dedi qışqırdı? Arximedin ağlına bu fikir harda gəldi? 4 5 7 2 3 1 6 A R X İ M E D

Qiymətləndirmə Qruplar Meyyarlar Qüvvə Evrika Sıxlıq Həcm Maye, və qazların təziqi haqqında fikirlərini təqdim

Qiymətləndirmə Qruplar Meyyarlar Qüvvə Evrika Sıxlıq Həcm Maye, və qazların təziqi haqqında fikirlərini təqdim edir. Arximed qüvvəsini təcrübi ölçə bilir. Sadə məsələlər qurur həll edir. Nəticə çıxarır 5 4 3 2

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!