Gnc hri 7li tam orta mktbin ibtidai sinif

  • Slides: 27
Download presentation
Gəncə şəhəri 7№-li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Xəlilova İlhamə Aydın qızı “Azərbaycan

Gəncə şəhəri 7№-li tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Xəlilova İlhamə Aydın qızı “Azərbaycan dili” fənnindən “Bir parça çörək” mövzusu

Günəş bizi salamlayır Sabahınız xeyir, uşaqlar!

Günəş bizi salamlayır Sabahınız xeyir, uşaqlar!

1 -Cİ SİNİF

1 -Cİ SİNİF

STANDART: Məqsəd: 2. 2. 4. Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir və sadə formada ifadə edir.

STANDART: Məqsəd: 2. 2. 4. Mətndəki əsas fikri müəyyənləşdirir və sadə formada ifadə edir. 1. 2. 1. Müşahidə etdiyi əşya, hadisələr haqqnda və şəkillər üzrə danışır. 1. Oxuduğu mətndəki obraza və ya onun hərəkətinə münasibət bildirir 2. Təxəyyülünə uyğun hekayə qurur.

İnteqrasiya: Az. d. 1. 1. 2, H. b. 1. 3. 2. İş forması: Qruplarla

İnteqrasiya: Az. d. 1. 1. 2, H. b. 1. 3. 2. İş forması: Qruplarla iş. İş üsulu: Müzakirə, Beyin həmləsi. Resurslar: Dərslik, iş vərəqləri, proyektor.

Üstü otdur biçilir Altı çaydır içilir.

Üstü otdur biçilir Altı çaydır içilir.

Ovun alsan mırıldar Sığallasan xoruldar.

Ovun alsan mırıldar Sığallasan xoruldar.

O hansı heyvandır ki, Yarışlarda qalibdir. Keçmişdə döyüşlərdə Qəhrəmana köməkdir?

O hansı heyvandır ki, Yarışlarda qalibdir. Keçmişdə döyüşlərdə Qəhrəmana köməkdir?

O hansı heyvandır ki, Ən çox südü xoşlanır. Kimin evində olsa, O heç vaxt

O hansı heyvandır ki, Ən çox südü xoşlanır. Kimin evində olsa, O heç vaxt naxoşlamır?

O nədir ki , evə girməz, Sədaqəti eldə gəzər?

O nədir ki , evə girməz, Sədaqəti eldə gəzər?

Şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edirəm: Kim evdə heyvan və ya quş saxlayır ? Onları

Şagirdlərə aşağıdakı suallarla müraciət edirəm: Kim evdə heyvan və ya quş saxlayır ? Onları necə yemləyirsiz ? Təsəvvür edin ki, siz bərk acmısınız. Saxladığınız heyvan və ya quş da acdır. Evdə isə cəmi bir parça çörək var. Bu halda nə edərdiz ? Çörəyi özünüz yeyərsiniz, yoxsa saxladığınız heyvana və ya quşa verərsiniz ? Fikirlər dinlənilir. Sonra mətn ikinci abzasın sonunadək oxunur və şagirdlərə bu sual verilir: Siz də Eldarın yerində olsaydınız belə düşünərdiniz ? Cavablar dinlənildikdən sonra mətnin davamı oxunur və bu sualla müraciət edirəm: Eldarın hərəkətini necə qiymətləndirirsiz ? Sizcə, Alabaş çörəyi yeyəcəkmi ? Cavablar dinlənilir, mətn sonadək oxunur. Sual : İt nə üçün çörəyi yemədi ? İtin hərəkətinə münasibətinizi bildirin.

Şagirdlər qruplara ayrılırlar. Onlara sonuncu abzası dəyişib mətni fərqli sonluqla bitirməyi təklif edirəm. Qruplara

Şagirdlər qruplara ayrılırlar. Onlara sonuncu abzası dəyişib mətni fərqli sonluqla bitirməyi təklif edirəm. Qruplara bir cümlə yazılmış iş vərəqi verir və bu cümləni davam etdirərək hekayəni sona çatdırmağı tapşırıram.

QRUPLARLA İŞ

QRUPLARLA İŞ

Mətndəki əsas fikir nədir ?

Mətndəki əsas fikir nədir ?

İş vərəqi №ı Eldar tez əyilib çörəyi götürdü. . . .

İş vərəqi №ı Eldar tez əyilib çörəyi götürdü. . . .

İş vərəqi № 2 İt tez çörəyi götürüb yedi. . .

İş vərəqi № 2 İt tez çörəyi götürüb yedi. . .

İş vərəqi № 3 İt çörəyə baxdı və çevrilib quzuların yanına getdi. . .

İş vərəqi № 3 İt çörəyə baxdı və çevrilib quzuların yanına getdi. . .

İş vərəqi № 4 Eldar çörəyi götürüb iki yerə böldü. . . .

İş vərəqi № 4 Eldar çörəyi götürüb iki yerə böldü. . . .

Qruplar Meyarlar Münasibət bildirir Hekayə qurur Əməkdaşlıq Təqdimat I qrup III qrup IV qrup

Qruplar Meyarlar Münasibət bildirir Hekayə qurur Əməkdaşlıq Təqdimat I qrup III qrup IV qrup

İstədiyiniz ev heyvanının şəklini çəkin.

İstədiyiniz ev heyvanının şəklini çəkin.