Fra tanke til virkelighed tanken om fredsministerier vokser

  • Slides: 24
Download presentation
”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - ”Infrastructure for peace”

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - ”Infrastructure for peace” i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

GAMIP Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace

GAMIP Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace

Confucius “To put the world in order……we must first put….

Confucius “To put the world in order……we must first put….

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

En verdensomspændende Gruppe

En verdensomspændende Gruppe

Around the world United Kingdom USA Indien Costa Rica New Zealand Australien Canada

Around the world United Kingdom USA Indien Costa Rica New Zealand Australien Canada

I 4 P An even shorter description is: Institutional capabilities for peacebuilding, prevention and

I 4 P An even shorter description is: Institutional capabilities for peacebuilding, prevention and post-war recovery.

UN

UN

Menneskerettighederne Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights from 1948 • All

Menneskerettighederne Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights from 1948 • All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. • Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

UN Resolution General Assembly PROPOSED DRAFT RESOLUTION (rev. 10/02/13) BUILDING “INFRASTRUCTURES FOR PEACE” WITHIN

UN Resolution General Assembly PROPOSED DRAFT RESOLUTION (rev. 10/02/13) BUILDING “INFRASTRUCTURES FOR PEACE” WITHIN GOVERNMENTS TO STRENGTHEN THE CULTURE OF PEACE The General Assembly, • Guided by all the United Nations (UN) documents written on the Culture of Peace since June, 1945, in particular the Charter of the United Nations, dedicated to saving succeeding generations from the scourge of war, its call for nations to live together in peace as good neighbours, and taking to heart its emphasis on the vital role “We the Peoples of the United Nations” are to play in “realizing a peaceful, just and compassionate neighbourhood, ” • Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights that the foundation of freedom, justice and peace is recognition of the inherent rights of all members of the human family, and that all human beings should act towards one another peacefully,

To særlige vigtige afsnit i resolutionen… 1. Urges the Secretary-General to actively encourage all

To særlige vigtige afsnit i resolutionen… 1. Urges the Secretary-General to actively encourage all UN Member States to build the Culture of Peace architecture nationally -- and in collaboration with the community of nations -- by creating structures across national governments to direct policies and programmes in peace-building; and that these structures be in the form of ministries or departments of peace … as well as peace academies, institutes, councils, commissions, committees, and centers … to support fulfillment of the vision in the UN Declaration and Programme of Action for a Culture of Peace (1999); 2. Invites the Secretary-General to create a link within the UN system to facilitate coordination with the national Ministries or Departments of Peace, in collaborative efforts to promote the Culture of Peace. {Such link would evaluate how all adopted UN actions contribute to the Culture of Peace by having Culture of Peace “Impact Assessments. };

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

Fredsministerium. DK ² At inspirere til etablering af et fredsministerium på Christiansborg. ² Samarbejder

Fredsministerium. DK ² At inspirere til etablering af et fredsministerium på Christiansborg. ² Samarbejder med skandinaviske og internationale grupper, for at oprette fredsministerier eller fredsdepartementer i alle lande. ² Oprette en reel køreplan og udarbejde oplæg til lovforslag til oprettelse af et fredsministerie ² At arbejde for øgede bevillinger til fredsarbejde og fredsforskning. ² At iværksætte initiativer der udbreder kendskabet til Fredsministerium. dk, Peace Alliance DK, GAMIP og andre organisationer der arbejder med samme mål

NGO – Struktur Bestyrelse Flyers Brochure Hjemmeside. Events Tv Journalister Aviser - artikler Blanketter

NGO – Struktur Bestyrelse Flyers Brochure Hjemmeside. Events Tv Journalister Aviser - artikler Blanketter Drift og base Forretningsorden Foredrag Nye medlemmer Andre foreninger Fundraising Firmaer VIP virksomheder Marketing Partnerskaber PR International Global Peace Alliance Netværk Adm. & Økonomi Produkter T-shirts / rejser Syv aktivitets-omr. Tekster udarbejdes Rekruttering Grundlag fredsministerium Udarb. af lovforslag Ekspertise lovforslag Fredsakademi

GAMIP Committees Executive Committee Academic Research Committee Institutionalization and Networking Committee UN Resolution Committee

GAMIP Committees Executive Committee Academic Research Committee Institutionalization and Networking Committee UN Resolution Committee GAMIP in Practice Committee Organizational Development Committee Membership in GAMIP requires the sponsorship of an existing member who brings the name of the individual or group to the attention of the Secretary. The name is then presented to the next meeting of the GAMIP Board of Directors for confirmation. Anyone who attends a GAMIP Summit may become a member then. Members agree to honor the organizational principles as they appear on the GAMIP website.

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace

”Fra tanke til virkelighed - tanken om fredsministerier vokser globalt”. - Infrastructure for peace i NGO’er, UN og UNDP - Hvad kan vi gøre i Danmark for at hjælpe - Fra tanke til virkelighed

Energi følger tanke

Energi følger tanke

Fremtidige ministerkontor

Fremtidige ministerkontor

Projekter og Tiltag 1. 2. 3. a) Kontakte politikere b) Udbrede et forslag til

Projekter og Tiltag 1. 2. 3. a) Kontakte politikere b) Udbrede et forslag til kommunerne med konkrete ”billeder” på, hvordan der kan arbejdes med fred (almen gyldigt) c) Få fredelig konflikthåndtering ind som del af hjemmeværnsuddannelsen a) Skole-fredspatrulje /konflikthandlere forebyggelse af mobning b) Skole repræsentanter c) Fredsakademi / Uddannelse / Be. Peace kurser / foredrag / kontakt til humanitære hjælpe org. 4. - 5. - 6. - 7. - a) T-shirt logo + logo-nål, armbånd el lign. b) Hjælp til aktiviteter på FN´s internationale fredsdag fx musik, digte Musik / koncerter. a) Forskning og research indenfor fredsarbejde b) Specifikt online menneskerettighedskursus a) Samarbejde med andre organisationer b) Søge om donationer fra virksomheder, foreninger c) Søge fonde a) Kontakte radio- eller TV-stationer b) Tema-avis (de dagblade, der har en sådan fx Politiken) c) Læserbrevsgruppe d) Hverve medlemmer e) Blog’s f) Husstandsomdelte foldere – bibliotekerne g) Formidle kundskab om fred og forsoning a) Organisere verdenskonference, Summit hvert andet år. b) Gennemarbejde forslag/udkast til lovforslag omkring oprettelse af et fredsministerium c) Oprette kontor for Peace Alliance DK

Nye tider i forsvarspolitikken Ine Eriksen Søreide (Norway), Karin Enström (Sweden), Jeanine Hennis-Plasschaert (Netherlands)

Nye tider i forsvarspolitikken Ine Eriksen Søreide (Norway), Karin Enström (Sweden), Jeanine Hennis-Plasschaert (Netherlands) and Ursula von der Leyen (Germany). Taken outside the conference rooms 2. feb 2014 at Munich's Bayerischer Hof hotel, where politicians from around the world had gathered for an annual security conference

Konkrete langsigtede delmål • At få tanken om et Dansk fredsministerie på dagsordenen i

Konkrete langsigtede delmål • At få tanken om et Dansk fredsministerie på dagsordenen i debatten • Længerevarende indslag i tv omkring muligheden for et fredsministerium i Danmark • At der er mindst 1 fuldtidsansat og 2 deltids ansatte inden 2015 • At afholde GAMIP summit / verdenskonference her i København