Gr tanke til handling VIA University College Fagmanden

  • Slides: 21
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Fagmanden der blev væk eller fagmanden, der

Gør tanke til handling VIA University College Fagmanden der blev væk eller fagmanden, der blev synlig ? v/ Jens Ager Hansen, Via University College jeah@via. dk Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 1

Om mit indlæg • Jeg prøver først at tegne et billede af lærerens arbejde:

Om mit indlæg • Jeg prøver først at tegne et billede af lærerens arbejde: – Almindelige vilkår – Specifikke vilkår efter reformen. I eftermiddag arbejder vi så med emner som: – Synliggørelse af mål for eleven – Tømrerfag og erhvervsfag. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 2

Tømrer og tømrerfaglærer – to forskellige roller • Tømreren på jobbet: – sammenhængende i

Tømrer og tømrerfaglærer – to forskellige roller • Tømreren på jobbet: – sammenhængende i tid, rum og proces – Opgaveløsning/produktion og bundlinje er målet • Tømrerfaglæreren i skolen: – faget er opsplittet i forskellige områder og delprocesser – Elevens læring og kompetenceudvikling er målet. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 3

Forskellen på et stykke træ og en elev • Træet kan formes på den

Forskellen på et stykke træ og en elev • Træet kan formes på den måde, tømreren ønsker det – under hensyntagen til forudsigelige og generelle egenskaber ved træet: tam proces. • Eleven kan formes, men på grundlag af uforudsigelige og ofte mere individuelle egenskaber ved eleven: vild proces. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 4

…så tømrerfaglæreren skal styre to processer, der hænger sammen Thisted 29/6 2015 Jens Ager

…så tømrerfaglæreren skal styre to processer, der hænger sammen Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 5

Lærerarbejdets kompleksitet særligt mht. undervisning • Læreren skal (ofte)på en gang: – Klargøre rummets

Lærerarbejdets kompleksitet særligt mht. undervisning • Læreren skal (ofte)på en gang: – Klargøre rummets indretning – Igangsætte og vedligeholde elevers og egne aktiviteter – Afdække og vurdere elevernes aktuelle læring – Vejlede og give feedback. – Justere stemninger i forløbet. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 6

Og hvad så efter reformen? • Hvad betyder reformen for jer at se for

Og hvad så efter reformen? • Hvad betyder reformen for jer at se for jeres lærerrolle? –Hvad er nyt for jer? –Hvad kræves der nu af jer? Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 7

Hvad betyder erhvervsfagene for lærerens faglighed? • På grundforløbet ændres lærerens opgave… • fra

Hvad betyder erhvervsfagene for lærerens faglighed? • På grundforløbet ændres lærerens opgave… • fra at undervise i sit fag • til at undervise med sit fag. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 8

Erhvervsfag • Formålene med erhvervsfag 1 + 2 : Fagets mål er af almen

Erhvervsfag • Formålene med erhvervsfag 1 + 2 : Fagets mål er af almen og generel karakter , men opfyldes gennem faglig toning i forhold til fagretningen (…. ) • Formålene for erhvervsfag 3 : Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter , men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 9

Tømrerfaglærerens nye fag… • …bliver en slags erhvervsfaglig Euro : • Der arbejdes med

Tømrerfaglærerens nye fag… • …bliver en slags erhvervsfaglig Euro : • Der arbejdes med generelle og almene områder, processer og vidensformer, der senere kan omsættes til lokal mønt = et bestemt fag. • Lærerne skal undersøge eget fag og finde ”fællesmængden” med andre fag. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 10

tømrer murer Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen vvs 11

tømrer murer Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen vvs 11

Erhvervsfag 1 som eksempel • Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:

Erhvervsfag 1 som eksempel • Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: – 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. – 2. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces. – 3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 12

Skal tømrerfaglæreren holde op med at være tømrer…og blive almenlærer? • Lærerne skal styrke

Skal tømrerfaglæreren holde op med at være tømrer…og blive almenlærer? • Lærerne skal styrke indsigten i egen faglighed som forudsætning for tværfagligt samspil om fx projekter: – Hvad deler tømrerfaget med andre fag? – På hvilke områder er tømrerfaget særegent? Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 13

”Nye” begreber • Helhedsorienteret undervisning: eleven skal kunne se en helhed. Hvilken? • Tværfaglighed:

”Nye” begreber • Helhedsorienteret undervisning: eleven skal kunne se en helhed. Hvilken? • Tværfaglighed: Lærerne skal samarbejde for at understøtte målene og helhedsopfattelsen Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 14

Erling Lars Dales 3 niveauer • K 1 angiver kompetencer til at gennemføre undervisning

Erling Lars Dales 3 niveauer • K 1 angiver kompetencer til at gennemføre undervisning • K 2 angiver kompetencer til at planlægge undervisningsforløb • K 3 angiver kompetencer til at fx at analysere, diskutere om omarbejde de to andre niveauer Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 15

Workshop • Baglæns design, en præsentation – Læreren og eleverne må kende de ønskede

Workshop • Baglæns design, en præsentation – Læreren og eleverne må kende de ønskede resultater/mål. Hvad skal eleven lære? – Læreren må kende elevernes udgangspunkt – Læreren må kende kriterier for målopfyldelse – Læreren skal vide, hvad der skal til for at nå målene. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 16

Eksempler fra praksis: projekter • Beskriv projekter, som I går i gang med efter

Eksempler fra praksis: projekter • Beskriv projekter, som I går i gang med efter ferien: – Hvordan omsætter I uddannelsesmålene til undervisningsmål? – Hvilke konkrete kriterier på målopfyldelse har I valgt eller vælger I? Hvilke tegn? – Hvordan gør I målene synlige for eleverne Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 17

Erhvervsfag 1 som eksempel • Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:

Erhvervsfag 1 som eksempel • Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: – 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. – 2. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces. – 3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser. Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 18

Feedback • Hvordan gør I målene synlige for eleverne: • Hvor er jeg på

Feedback • Hvordan gør I målene synlige for eleverne: • Hvor er jeg på vej hen; hvad er mine læringsmål? • Hvordan klarer jeg mig? • Hvor skal jeg hen herfra? • Hvilke midler kan læreren bruge: skrift, tale, digitale medier, logbog, portfolio? Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 19

Elevens forståelse af indhold Sammenkoble ideer/færdigheder Overføre ideer/færdigheder til nye kontekster Flere ideer/færdigheder Én

Elevens forståelse af indhold Sammenkoble ideer/færdigheder Overføre ideer/færdigheder til nye kontekster Flere ideer/færdigheder Én ide/færdighed Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 20

Midler • Hvilke midler kan læreren bruge: skrift, tale, digitale medier, logbog, portfolio? Thisted

Midler • Hvilke midler kan læreren bruge: skrift, tale, digitale medier, logbog, portfolio? Thisted 29/6 2015 Jens Ager Hansen 21