Litteraturhistorien Fra oldtid til nutid Fra runer til

  • Slides: 29
Download presentation
Litteraturhistorien Fra oldtid til nutid Fra runer til graffiti Krydret med arkitektur, musik, forfattere,

Litteraturhistorien Fra oldtid til nutid Fra runer til graffiti Krydret med arkitektur, musik, forfattere, tekstforslag og billedkunst

Perioderne med ca. årstal Antikken Middelalderen Renæssancen Barok og klassicismen Romantikken Moderne gennembrud -600

Perioderne med ca. årstal Antikken Middelalderen Renæssancen Barok og klassicismen Romantikken Moderne gennembrud -600 - 500 – 1550 – 1660 1650 – 1800 – 1870 – 1920 naturalisme, symbolisme, folkelig gennembrud Modernismen Socialisme Efterkrigstiden Modernisme/Nyrealisme Kvindelitteratur/------Postmodernisme 1920 – 1930 – 1940 – 1960 – 1970 – 1980 – 2000

Antikken – 600 – 500 • Græsk oldtid Homer skriver Illiaden og Odysseen •

Antikken – 600 – 500 • Græsk oldtid Homer skriver Illiaden og Odysseen • Romertiden • DANMARK – Vikingetiden 800 – 1050 runesten og Dannevirke – Jellingestenen – Kristendommen kommer til Danmark – Runer

Romerriget fra 753 f. Kr. til 1453 Dannevirke fra Vikingetiden

Romerriget fra 753 f. Kr. til 1453 Dannevirke fra Vikingetiden

Hvad skete der i Danmark? Runestenene i Jelling

Hvad skete der i Danmark? Runestenene i Jelling

Middelalderen 1000 - 1400 • Mørk 1000 -700 ingen bøger Høj 700 -1300 Frankrig

Middelalderen 1000 - 1400 • Mørk 1000 -700 ingen bøger Høj 700 -1300 Frankrig Sen 1300 -1550 Italien • Præget af Kristendommen; Gud er øverst i pyramiden og adelsmænd • Islandske sagaer : Njals Saga og Gunnar på Hlidarne • • • Saxo Grammaticus: Danmarks krønike (sagn og legender) 1450 Bogtrykkekunsten – Johann Gutenberg i Tyskland Afslutning Cristopher Columbus opdagelse af Amerika i 1492 Reformationen 1517 i Tyskland af Martin Luther

Middelalderen 1000 - 1400 • • Nordisk Mytologi Aser og Jætter Fortælling om livets

Middelalderen 1000 - 1400 • • Nordisk Mytologi Aser og Jætter Fortælling om livets gåder, hvad der sker når vi dør Urjætten Ymer • 1100 – 1400´tallet ridderkulturen Folkeviser – mundtlig overlevering • Ebbe Skammelsen – riddervise • Agnete og havmanden – tryllevise • Valdemar og Tove- historisk vise • Per Svinedreng – Skæmtevise(skillingsvise)

Renæssancen 1550 - 1660 • Reformationen i DK 1536 Katolicismen og paven erstattes af

Renæssancen 1550 - 1660 • Reformationen i DK 1536 Katolicismen og paven erstattes af protestantismen, som vi kender den i dag i Nordeuropa • Kolonisation af nye kontinenter • Videnskaben blomstrer Sol, måne og stjerner – Tycho Brahe, Leonardo da Vinci og Michelangelo

1400 - 1700 • Folkeeventyr • - Eventyrtræk – der var engang, tretalsloven, modsætningsloven

1400 - 1700 • Folkeeventyr • - Eventyrtræk – der var engang, tretalsloven, modsætningsloven , kongelige personer, ”happy ending”osv. • Rationalisme/Oplysningstiden • Ludvig Holberg • - Erasmus Montanus – navnet på latin

Kirkebyggeri i Danmark i romansk stil – rundbuestil I udlandet byggede man også i

Kirkebyggeri i Danmark i romansk stil – rundbuestil I udlandet byggede man også i gotisk stil

Billedkunst Musik Religiøs musik Gregoriansk sang

Billedkunst Musik Religiøs musik Gregoriansk sang

Leonardo da Vinci Raffael Michelangelo

Leonardo da Vinci Raffael Michelangelo

Barok og klassicismen 1 1650 - 1800 • • • Oplysningstiden 1680 -1780 Enevælden

Barok og klassicismen 1 1650 - 1800 • • • Oplysningstiden 1680 -1780 Enevælden i Danmark 1660 Hierarkisk opdelt samfund Første moderne roman (Cervantes) Fantastiske rejser (Ludvig Holberg) Barokdigte (Thomas Kingo)

Solkongen Ludvig 14. Rokoko 1730 -1760 Belvedereslottene i Wien

Solkongen Ludvig 14. Rokoko 1730 -1760 Belvedereslottene i Wien

Barok og klassicismen 2 1650 - 1800 • I klassicismen brugte man antikken som

Barok og klassicismen 2 1650 - 1800 • I klassicismen brugte man antikken som inspiration • Genopfinder teatret og dermed komedie, tragedie og satire (William Shakespeare, Moliére, Goethe) • Litteraturen forsøger at finde sammenhænge, klarhed, enkelhed i sprog handling og komposition • Afslutning med Den Franske Revolution i 1789 med slagordene frihed, lighed og broderskab

Vor Frue Kirke København Shakespeare Thorvaldsens Museum

Vor Frue Kirke København Shakespeare Thorvaldsens Museum

En tidslinje

En tidslinje

Romantikken 1800 -1860 • Dansk guldalder N. F. S Grundtvig, Søren Kirkegaard, H. C.

Romantikken 1800 -1860 • Dansk guldalder N. F. S Grundtvig, Søren Kirkegaard, H. C. Andersen digterne mentes at have forbindelse til Gud og har heltestatus og giver et romantisk billede af en hård hverdag, altså ”de gode gamle dage” • • Litteraturen: Kendetegnes af det nationale, det romantiske, det følelsesfulde og det fantastiske - H. C. Andersen – skriver ”Klods Hans” – kunsteventyr • Genopdager middelalderens folkeviser især dem om stor og umulig kærlighed • • -Folkeeventyrerne samles og skrives ned ”Guldhornene” 1802 af Adam Oehlenschläger er et hovedværk

1848 - 1890 • 1848 Enevælden af skaffes og 1849 får vi Grundloven •

1848 - 1890 • 1848 Enevælden af skaffes og 1849 får vi Grundloven • 1864 krigsnederlag til Tyskland og virkeligheden går op for digterne • • Fra omkring 1860 – 1890 indtræder perioden med Naturalisme /Realisme • Det naturlige og realistiske ses bl. a. i Herman Bangs ”Tine” og ” Den sidste balkjole • Hos I. P. Jacobsen ses det naturalistiske i romanen ” Marie Grubbe” • Andre vigtige danske forfattere: St. Blicher, Thomasine Gyllembourg o. m. a.

C. W. Eckersberg Wilhelm Marstrand

C. W. Eckersberg Wilhelm Marstrand

Det moderne gennembrud 1870 - 1920 • Præget af • Menneskets skæbne ikke kun

Det moderne gennembrud 1870 - 1920 • Præget af • Menneskets skæbne ikke kun bestemt at Gud • nye demokratier, storbyer, jernbaner og dampmaskiner, frihed som et nøgleord arv og miljø har en betydning og mennesket har selv indflydelse – kaldes naturalisme og er positivt Litteraturen: Romanen vigtigste prosagenre Præget af realisme. Poesien har udgangspunkt i storbylivet og kaldes symbolisme Forfatteren og debattøren Georg Brandes er en nøgleperson. Andre vigtige danske forfattere er I. P. Jakobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan , Jeppe Aakjærog senere nordmændene Ibsen, Hamsun, svenske Strindberg og danske Johannes V. Jensen. • Sluttede med 1. verdenskrig 1914 -1918 • • Se yderligere om det ”Moderne Gennembrud” i et andet PP-program

Det Moderne Gennembrud 1870 - 1920 • Inden for malerkunsten havde vi skagensmalerne med

Det Moderne Gennembrud 1870 - 1920 • Inden for malerkunsten havde vi skagensmalerne med deres billeder, der for det meste viste den mere velhavende del af befolkningen. Bønderne og de fattige skildres anderledes. • Anna vender hjem • Med disse billeder ses det tydeligt, hvor stor klasseforskellen var Lanndbefolkningen (Bønderne) De fattige

J. F. Willumsen

J. F. Willumsen

Modernismen 1920 -1960 • Troen på Gud og gamle værdier svinder pga. især 1.

Modernismen 1920 -1960 • Troen på Gud og gamle værdier svinder pga. især 1. Verdenskrig • Kunsterne forsøger at definere en ny virkelighed og finde nye værdier • 20érne - Litteraturen: Især socialrealisme – Harald Herdal • Tom Kristensen og igen Martin Andersen Nexø • 30’erne – depression og kaos – Litteraturen August Schade, Poul Henningsen og Kjeld Abell Karen Blixen, Jens • 40’erne og 50’erne præges af 2. Verdenskrig Litteraturen: Sophus Claussen, Otto Gelsted; H. C. Branner, Villy Sørensen, Frank Jæger, Ole Wivel, Erik Knudsen, Halfdan Rasmussen og Tove Ditlevsen, Martin A. Hansen • 60’erne præges af fremgang og materiel velstand Litteraturen: Klaus Rifbjerg, Bjarne Reuter, Ole Lund Kirkegaard, Astrid Lindgren, Per Højholt, Benny Andersen, Cecil Bødker og Tage Skou-Hansen

Billedkunst i 1950 - 60 -erne • Den mest kendte er Asgar Jorn ,

Billedkunst i 1950 - 60 -erne • Den mest kendte er Asgar Jorn , Svend Wiig Hansen og sidst men ikke mindst Arne Haugen Sørensen. • • • Ørnens Ret 1950 Mennesket (fremmed) Dyr og dame i stynet skov Som der ses er udtryksformen meget forskellig hos de tre kunstnere.

Senmodernismen 1970 - 2000 • 70’erne præges af bekendelseslitteratur om bl. a. kvindefrigørelse og

Senmodernismen 1970 - 2000 • 70’erne præges af bekendelseslitteratur om bl. a. kvindefrigørelse og Ungdomsoprøret blandt disse hører - Vita Andersen, Lola Baidel, Anders Bodelsen, Christian Kampmann, Leif Panduro og Benny Andersen • 80’erne præges af – Litteraturen -Ebbe Reich Kløvedal, Martha Christensen, Inger Christensen, Henrik Nordbrandt, Lean Nielsen John Nehm, Dea Trier Mørch og Dan Turell´ • 90’erne er præget af - litteraturen – Suzanne Brøgger, Bente Clod, Kristen Bjørnkær, Dorrit Willumsen, Jens Særup Sørensen, Michael Strunge, Charlotte Strandgård, Kirsten Thorup, Ib Michael og Bo Green Jensen.

1970 – 2000 Senmodernismen • Udtryksformen fortsætter med sine forskellige udtryk afhængig af de

1970 – 2000 Senmodernismen • Udtryksformen fortsætter med sine forskellige udtryk afhængig af de forskellige kunstnere. De spænder fra det romantiske til det almenmenneskelige og det mere formrige. Jørgen Boberg Renaissancedrøm Jørgen Geisted 1972 Ægtepar 1980 Per Kramer For mange møder 1986

Postmodernisme 2001 - 2008 Arkitektur Dansk Jødisk Museum På Ground Zero N. Y. Esbjerg

Postmodernisme 2001 - 2008 Arkitektur Dansk Jødisk Museum På Ground Zero N. Y. Esbjerg Pooelcenter Set fra havet

Postmodernisme 2000 - 2008 • Af Nyere forfattere i denne periode findes der en

Postmodernisme 2000 - 2008 • Af Nyere forfattere i denne periode findes der en del: • Historiske Romaner - Maria Helleberg • Af andre forfattere er: • Naja Maria Aidt, Merete Pryds Helle, My Lindeløf, Jan Sonnergaard, Kåre Bluitgen, Kim Fupz Åkeson