Imperiehistorie Kort gennemgang og lidt pointer IMPERIER FRA

  • Slides: 8
Download presentation
Imperiehistorie - Kort gennemgang og lidt pointer IMPERIER FRA OLDTID TIL NUTID S. 24

Imperiehistorie - Kort gennemgang og lidt pointer IMPERIER FRA OLDTID TIL NUTID S. 24 -33

Tidlige imperier 1 - ifølge bogen: Agrare imperier ▶ Romerriget (ca. 300 fvt. -

Tidlige imperier 1 - ifølge bogen: Agrare imperier ▶ Romerriget (ca. 300 fvt. - 400 evt - kejsertid fra ca. 30 fvt. ) ▶ Kalifatet (ca. 700 -900 - hang sammen med Islams udbredelse) ▶ Tang-dynastiet King (618 -907). ▶ Både for Kalifatet og Tang var det svært at holde sammen på så store riger (jf. imperial overstretch). Middelalderimperier: ▶ Mongolske (bl. a. Djengis Khan død 1227). Derefter andre nomadiske og postnormadiske centralasiatiske imperiedannelser. Dog var de kendetegnet af, at mongolerne ofte hurtigt smeltede sammen med den lokale befolkning, og imperierne meste karakter af imperier.

Imperier (1500 -1700) ▶ Europæiske koloniimperium og bl. a. osmannerriget. ▶ Europæiske stater i

Imperier (1500 -1700) ▶ Europæiske koloniimperium og bl. a. osmannerriget. ▶ Europæiske stater i konstant konkurrence-> ▶ Europæerne begyndte at se uden for egne områder efter ressourcer=> ▶ Spanske kolonier (Amerika) ▶ Portugisiske kolonier(Østasien, Polynesien) ▶ Osmannerriget (Mellemøsten, Egypten, Sydøsteuropa). NB ikke et egentligt koloniimperium!! ▶ I løbet af 1600 -tallet hollandske og engelske kolonier. ▶ Trekantshandel

Moderne imperialisme ca. 1700 -1914 ▶ Især England, Frankrig - og de fleste andre

Moderne imperialisme ca. 1700 -1914 ▶ Især England, Frankrig - og de fleste andre europæiske lande forsøgte at komme “med på vognen”. ▶ Grundlagt med overlegen våbenteknologi ▶ Tidligere store magter og imperier (fx Kina og osmannerne) gennemførte ikke (hurtigt nok) drastiske reformer af militær og forvaltning. ▶ Ofte gennemført og vedligeholdt udover, hvad der var økonomisk rentabelt, men det var i konkurrencen mellem europæiske lande vigtigt, at koloni-områder ikke faldt i modstanderens hænder. (prestigetab + “tænk, hvis de andre nu kunne få noget ud af området”)

Moderne imperier - undergang, udvikling - nyt imperium? ▶ Spanien mistede mange kolonier sfa.

Moderne imperier - undergang, udvikling - nyt imperium? ▶ Spanien mistede mange kolonier sfa. Napoleonskrigene (de gjorde sig ofte fri, da Spanien var optaget af krig i Europa). ▶ Frankrig mistede store områder i 7 års-krigen mod GB og efter Napoleonskrigene. ▶ USA rev sig - gennem uafhængighedskrigen - løs fra det engelske imperium i 1770’erne. ▶ Efter 1 vk og især efter 2 vk: Afkolonisering. ▶ Den Kolde Krig => igen imperielignende tilstande med USA og USSR på hver sin fløj med tydelige lydstater. ▶ Efter Den Kolde Krig: USA-dominans ->Unipolaritet, men USAs dominans og indflydelse er pt. 2018 kraftigt udfordret af Rusland og Kina.

Løse pointer fra teksten 1 ▶ At europæerne kunne etablere kolonier og moderne imperier

Løse pointer fra teksten 1 ▶ At europæerne kunne etablere kolonier og moderne imperier skyldtes i høj grad - ifølge bogen - at de gennem de foregående mange århundreders indbyrdes kampe havde optimeret våbenteknik og krigsførsel.

Løse pointer fra teksten 2 De moderne imperiers (spanske, franske, engelske) undergang skyldtes bl.

Løse pointer fra teksten 2 De moderne imperiers (spanske, franske, engelske) undergang skyldtes bl. a. ▶ At de konstant var i kampe i hjemområdet (Europa) => svækkelse. ▶ At man (også) bragte forestillinger om liberalisme (især økonomisk liberalisme), hvilket på længere sigt medførte, at de koloniserede ønskede liberalisme og frihed for den selv. ▶ De moderne imperier var i modsætning fx romerriget ikke villige til at give de underlagte kolonier reel politisk og økonomisk indflydelse - også i imperiets centrum. (I romerriget blev romersk borgerret udvidet til alle i 212 evt. mens Trajan fra det nuværende Spanien, som den første ikkeromer, blev kejser i 98 evt. )

Løse pointer fra teksten 3 ▶ Efter afslutningen på Den Kolde Krig taltes om

Løse pointer fra teksten 3 ▶ Efter afslutningen på Den Kolde Krig taltes om en unipolær verden (eller unipolaritet - i modsætning til multipolaritet), fordi USA var verdens klart stærkeste magt. Unipolariteten har imidlertid vist sig ikke at vare ved også fordi vesten ideer om demokrati ikke lader sig eksportere overalt. ▶ Behovet for at beherske adgang til ressourcer og dominere andre stater eksisterer fortsat, hvorfor vi stadig vil se dominans af andre. Ofte retfærdiggøres en sådan magtanvendelse ved at kalde det humanitære interventioner.