Pdagogens univers Fra vugge til krukke En generalist

  • Slides: 18
Download presentation
Pædagogens univers

Pædagogens univers

Fra vugge til krukke… • En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker

Fra vugge til krukke… • En generalist uddannelse – Børn og unge – Mennesker med sociale problemer – Mennesker med nedsat funktionsevne

Uddannelsen • Pædagogik • Dansk, Kultur og Kommunikation • Individ, Institution og Samfund

Uddannelsen • Pædagogik • Dansk, Kultur og Kommunikation • Individ, Institution og Samfund

 • Liniefag – Sundhed, Krop og Bevægelse – Udtryk, Musik og Drama –

• Liniefag – Sundhed, Krop og Bevægelse – Udtryk, Musik og Drama – Værksted, Natur og Teknik

De 4 pligter • • Tavshedspligten Omsorgspligten Oplysningspligten Underretningspligten

De 4 pligter • • Tavshedspligten Omsorgspligten Oplysningspligten Underretningspligten

Hvad kan vi? - Relationsarbejde – ikke nødvendigvis rundkreds - Empati – ikke nødvendigvis

Hvad kan vi? - Relationsarbejde – ikke nødvendigvis rundkreds - Empati – ikke nødvendigvis sympati - Anerkendelse – ikke nødvendigvis ros - Kreativitet – ikke nødvendigvis perler

Vi kan mere…. • Omsorg – ikke nødvendigvis bleskift • Omstillingsparat – ikke nødvendigvis

Vi kan mere…. • Omsorg – ikke nødvendigvis bleskift • Omstillingsparat – ikke nødvendigvis nedskæringsparat • Dannelsesarbejde – ikke nødvendigvis opdragelse • Refleksion, iagttagelse og observation

Hvordan gør vi det? • Metoder/redskaber – Didaktik- Har en intention med alle aktiviteter

Hvordan gør vi det? • Metoder/redskaber – Didaktik- Har en intention med alle aktiviteter – Aktiviteter – Iagttagelser/observationer – Praksisfortællinger / Refleksion

Hvorfor gør vi det? – § 8 a i lov om social service –

Hvorfor gør vi det? – § 8 a i lov om social service – Læreplaner (0 -6 år) • • • Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Natur og naturfænomener Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Krop og bevægelse

 • Handleplaner (§ 141 lov om social service) – Indenfor specialområdet – Øge

• Handleplaner (§ 141 lov om social service) – Indenfor specialområdet – Øge brugerinddragelse – Sikre at indsatsen er tilpasset brugerens ønsker, behov og livssituation – Tydeliggøre indsatsen for brugeren

Bæredygtighed • Økonomisk • Pædagogisk • Miljømæssig

Bæredygtighed • Økonomisk • Pædagogisk • Miljømæssig

Innovation • På grund af nedskæringer og forandringer skal vi som pædagoger hele tiden

Innovation • På grund af nedskæringer og forandringer skal vi som pædagoger hele tiden være omstillingsparat • Nytænkning, vi skal følge udviklingen i samfundet. • Være åben overfor tværfagligt samarbejde med nye faggrupper

Tværfagligt samarbejde Læger Socialrådgivere Talepædagoger Psykologer Fysioterapeuter Lærere Bandagister Diætister Arkitekter

Tværfagligt samarbejde Læger Socialrådgivere Talepædagoger Psykologer Fysioterapeuter Lærere Bandagister Diætister Arkitekter

3 P’er • Professionel • Personlig • Privat

3 P’er • Professionel • Personlig • Privat

Brugerens advokat • At handle ud fra brugerens bedste interesse • Være opmærksom på

Brugerens advokat • At handle ud fra brugerens bedste interesse • Være opmærksom på definitions-magten. • Vi er ligeværd - men ikke ligestillet.

Konklusion • Man skal kunne være omstillingsparat • Have fokus på egen praksis og

Konklusion • Man skal kunne være omstillingsparat • Have fokus på egen praksis og være selvreflekterende • Være samarbejdsvillig – indgå i tværfaglige samarbejde • Vi skal tænke innovativt i forhold til læreprocesser og dannelse • Have et højt fagligt niveau

Hvorfor pædagog Fordi at vi har hjertet med og kan sætte os i en

Hvorfor pædagog Fordi at vi har hjertet med og kan sætte os i en andens sted. Fordi at vi har masser af energi og masser af glæde at gi'. Fordi at vi er faglige og vi er meget gavnlige. Fordi at vi kan alle rumme også dem der kan være dumme. Fordi at vi har masser af empati og vi kan vores job li'. Fordi at der er mange muligheder og en masse herligheder. Fordi at vi ikke bare kaffe drikker og sidder med lille Lise og nikker. Fordi vi kan arbejde mange steder og bl. a. blive verdens bedste leder!

Tak fordi i lyttede…

Tak fordi i lyttede…