Muntlig Inger Langseth 1 2 3 4 5

  • Slides: 35
Download presentation
Muntlig Inger Langseth

Muntlig Inger Langseth

1. 2. 3. 4. 5. Hva er muntlig? Å involvere elevene i planlegging av

1. 2. 3. 4. 5. Hva er muntlig? Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter Muntlige klasseromsaktiviteter Muntlige digitale aktiviteter Muntlig eksamen INNHOLD

� Hvor hører muntlig til? � Historisk: ◦ I overgangen fra latin og gresk

� Hvor hører muntlig til? � Historisk: ◦ I overgangen fra latin og gresk � Teoretisk: ◦ Europarådet, språkkompetanse (5) � Politisk: ◦ LK 06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt) � Metodisk: ◦ Audiolingval metode med mer. ◦ Læring gjennom å bruke språket ◦ Digital kommunikasjon � Personlig: ◦ fremmedspråk er et særlig vanskelig fag å undervise i Muntlig

� Hvilke utfordringer står vi overfor? ◦ Elevene møter svake forventninger ◦ Elevene får

� Hvilke utfordringer står vi overfor? ◦ Elevene møter svake forventninger ◦ Elevene får lite input ( anglo-amerikansk) ◦ Elevene kan få gloser ◦ Elevene kan lite om verden � Hva er spesielt for fremmedspråk ◦ Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker medet nytt språk er en ny identitet. ◦ Elevene lærer i det språket de skal lære ◦ Elevene kjenner ikke kulturen ◦ Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B 1 ◦ Elevene tror engelsk er nok Muntlig i klassen

Motivasjon – tilpasset opplæring ”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende

Motivasjon – tilpasset opplæring ”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap. ” Egenvurdering står sentralt. Alle må oppleve: �Å ha reelle mål �Mestring �Suksess �Å komme videre �Bli satt krav til �Bli trodd på en Motivasjon “Jo pris mer høy attrak ere t pris ivt må le er v Kar i Sm i vil t er, jo lige ith; ti Nor beta l å sk P Tids e l krif dagog e” man betaler? t 2007 isk nr 2 5

�Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter? �Utgangspunkt elevens verden �Referanse til den ytre verden vi

�Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter? �Utgangspunkt elevens verden �Referanse til den ytre verden vi lever i �Utvikle ordforråd, muntlige strukturer �Utvikle kunnskap om verden �Lekende, muntlig tilnærming Læreplanen forventninger eleven Muntlig i klassen faget i skolen Verden

Hva skal vurderes? Muntlig produksjon üPresentere emner muntlig Muntlig samhandling üEnkle spontane samtalesituasjoner üGi

Hva skal vurderes? Muntlig produksjon üPresentere emner muntlig Muntlig samhandling üEnkle spontane samtalesituasjoner üGi uttrykk for egne meninger og Lytting üForstå hovedinnholdet i muntlige følelser tilpassede og autentiske tekster i Lytte- og talestrategier ulike sjangere ü Tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner üBruke lytte og tale strategier tilpasset formålet üBeskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket L 06 Muntlige former 7

Læreplanens kompetansemål Dagligliv Personer Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Sa v

Læreplanens kompetansemål Dagligliv Personer Aktuelle hendelser Tradisjoner Skikker Levemåter Språk Geografi Opplevelser Sa v Sa oir fa v Sa oir-ê ire voi r a tre pp ren d re Fremmedspråk Nivå 1 Lo 6 Muntlig innhold 8

ü ü ü ü Dialog Presentasjoner Innlegg i debatter Taler Vitser Eventyr Anekdoter Høytlesning

ü ü ü ü Dialog Presentasjoner Innlegg i debatter Taler Vitser Eventyr Anekdoter Høytlesning Diktlesning Rap Sang Film Nettsamtaler Kn Kn owle ow dg led e t ge elli tra ng ns for m ati on Muntlige struktuter - sjangre 9

Hvordan kan elevene trene på dialogen? - Innledningen Avslutningen Høflighetsfraser Enighet/uenighet Tenkepauseord Tektbindere Kroppspråk

Hvordan kan elevene trene på dialogen? - Innledningen Avslutningen Høflighetsfraser Enighet/uenighet Tenkepauseord Tektbindere Kroppspråk Timing – pauser Spørsmål Lytte Muntlig språk Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk? Kn Kn owle ow dg led e t ge elli tra ng ns for m ati on Dialogen – en relevant muntlige sjangere 10

�Hvordan bygger vi opp språket? ◦ Enkle strukturer– fortellende, spørrende ◦ Nåtidsformen i verb

�Hvordan bygger vi opp språket? ◦ Enkle strukturer– fortellende, spørrende ◦ Nåtidsformen i verb ◦ Determinativer, adjektiv-substantiv. ◦ Funksjoner Muntlige strukturer

�Elevene: ◦ Usikre på mål ◦ Usikre på hva som kreves ◦ Vurderer seg

�Elevene: ◦ Usikre på mål ◦ Usikre på hva som kreves ◦ Vurderer seg i liten grad selv ◦ Hvordan bedre dette? Elevenes opplevelse?

Hvordan planlegger vi et tema ◦ Innhold Hva vil elevene lære om? ◦ Struktur

Hvordan planlegger vi et tema ◦ Innhold Hva vil elevene lære om? ◦ Struktur Hvilke strukturer er aktuelle? ◦ Språk Hvilke språklige strukturer ( 2 -3) og ord (6 -7)er viktige for tema? ◦ Språklæring Hvilke strategier kan brukes? Undervisningsdesign

Struktur Eksempel � Undervisning ◦ Modellæring � Invitasjon ◦ Strukturer, spørreord, kroppsspråk � Inviter

Struktur Eksempel � Undervisning ◦ Modellæring � Invitasjon ◦ Strukturer, spørreord, kroppsspråk � Inviter noen ◦ Foreslå ◦ avslå /aksepter � Dialog ◦ Jeg kan invitere noen ◦ Jeg kan akseptere ◦ Jeg kan avslå høflig ◦ Jeg kan spørreord ◦ Jeg kan kroppsspråk ◦ Jeg kan sjarmere � Oppgaver ◦ Åpne, lukkede oppgaver � Vurdering ◦ Egenvurdering ◦ Fremover- og tilbakemeldinger Dialog

Eksempel – sjekkliste fra elever forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Hva innebærer

Eksempel – sjekkliste fra elever forstå og bruke tall i praktiske situasjoner Hva innebærer det å forstå og bruke tall? � � � Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc Jeg kan skrive tallene til 20, 50, 100 Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc. � � � � Jeg kan be om / gi telefonnummer Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro Jeg kan spille bingo og andre tall spill Jeg kan forklare tabeller og statistikker Jeg kan bestille billetter fly, tog etc. � � � Hva betyr penger? Hvilken betydning har alder? Hvem oppfant tallene? 15

Hvilke spørsmålsteknikker bruker du? Effektive lærere bruker: ( kognitiv utvikling) • flere åpne enn

Hvilke spørsmålsteknikker bruker du? Effektive lærere bruker: ( kognitiv utvikling) • flere åpne enn lukkede spørsmål. • flere komplekse enn enkle spørsmål. Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er: 70 -80% enkle lukkede faktaspørsmål 20 -30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning, eller generalisering (Dpt of education and skills, England) • Det tar ca 0. 9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å foretrekke more: effctive questioning Muntlig samtale 16

�http: //norwenglish. com/kurs/vurdering/les_ metiers. ppt Et eksempel undervisningsopplegg

�http: //norwenglish. com/kurs/vurdering/les_ metiers. ppt Et eksempel undervisningsopplegg

Hvor mange metoder har du i bakholdet? Ser du når du bør endre til

Hvor mange metoder har du i bakholdet? Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen? Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar. Muntlige aktiviteter

metoder � Fire Modellere strukturer hjørner Ja • Verdilinje, quizlinje Kanskje • To og

metoder � Fire Modellere strukturer hjørner Ja • Verdilinje, quizlinje Kanskje • To og to linje • Sirkel Vet ikke Nei • Sanglenke Metoder – walk and talk

Digitale oppgaver Behaviourisme � http: //www. ielanguages. c � Drille om/french 1. html �

Digitale oppgaver Behaviourisme � http: //www. ielanguages. c � Drille om/french 1. html � http: //tidligstart. wikispac es. com � Audacity – lydfiler � Google søk – interactive ferdigheter � Egenvurdere � Produsere lydfiler � Produsere video exercises ……. . � Slideshare � Youtube Metoder – individuelle oppgaver

� � � http: //www. youtube. com/watch? v=j 8 DLh. De. Ll. Ng http:

� � � http: //www. youtube. com/watch? v=j 8 DLh. De. Ll. Ng http: //www. youtube. com/watch? v=db 1 gct. Cmk. XU Rimbaud, Arthur http: //www. youtube. com/watch? v=Qp UC 45 vugd. Y http: //www. youtube. com/watch? v=F 2 1 Mw. Di. P-VA&feature=related Enrico Masias http: //www. youtube. com/watch? v=gjn d. TXyk 3 mw Bori Vian http: //www. youtube. com/watch? v=wa o. Zzjwbr-I dialogue francais facile Den estetiske dimensjonen Lytting 21

Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet Tren tanken Lund, Erik(2006)Tren

Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet Tren tanken Lund, Erik(2006)Tren Tanken. Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug. Oslo 22

A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet Sur la photo il

A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur une chaise. Il porte un chapeau, un pantalon et une chemise. 23

Forklar ordene 1. 2. 3. 4. 5. Terrorisme Ambassade Colonie Fête nationale Napoleon Vacances

Forklar ordene 1. 2. 3. 4. 5. Terrorisme Ambassade Colonie Fête nationale Napoleon Vacances La Guerre de cent ans Tren tanken Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet 24

Finn ordet som ikke passer inn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chaise –

Finn ordet som ikke passer inn 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chaise – table – lit - cendrier Liberté – égalité – fraternité - éternité DOM TOM COM Vietnam – Togo - Ghana SIDA UE OTAN EURO Chaise – cuillère –divan - sofa Tren tanken 25

Forklar sammenhengen 1. 2. 3. 4. Rouge – blanc – bleu - vert Avion

Forklar sammenhengen 1. 2. 3. 4. Rouge – blanc – bleu - vert Avion –bagage– touriste – restaurant Guerre – zones – libre – Normandie Immigration – banlieu – emeutes - politique Tren tanken 26

Find the right order and explain 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Congress

Find the right order and explain 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Congress – Constitution – Senator - Senate Emancipation Proclamation – Bill of Rights Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran Inauguration - National Convention – Primaries Chicken – egg - lunch Visa – Shengen – work permit – immigrant Bashir - Hussein – Karadzic - Bush Tren tanken 27

3 Visualisert kunnskap • Visualisere eller beskrive begrep • Forklare statistikker, illustrasjoner • Gi

3 Visualisert kunnskap • Visualisere eller beskrive begrep • Forklare statistikker, illustrasjoner • Gi ordre, instruere Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde 28

Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner) 1. Juni 1944 – Charles de Gaulle

Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner) 1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall 29

Visualisere begrep (en forklarer og en tegner) Sur la table il y a… Cuillère

Visualisere begrep (en forklarer og en tegner) Sur la table il y a… Cuillère Couteau Fourchette Serviette Assiette Verre à vin À gauche À droite Au centre En haut En bas…. . 30

Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe): 31

Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe): 31

Tentamen og eksamen

Tentamen og eksamen

Case: presentasjon 30% Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10

Case: presentasjon 30% Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsform. Kriterier for en god besvarelse (muntlig presentasjon): • Begrunner valg av tema • Beskriver bildene • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) • Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser • Viser kunnskap om ---- kultur og/eller ----- som internasjonalt språk • Snakke fritt ut fra notater • Kommuniserer med publikum • Behersker uttalereglene for språket 33

Case: lytting 20% Forberedelse 30 minutter Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg

Case: lytting 20% Forberedelse 30 minutter Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å samtale om hva du så Du kan tenke over: • Hvordan du vil presentere innholdet • Hva du mener om tema • Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX Du kan tenke over: • Hva du vet om tema • Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema UDIR – lytteprøver bestilles på Internett 34

 Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦

Savoir Knowledge, Kunnskap: ◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) ◦ Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: ◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge ◦ Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc. Savoir-être Existential competence, holdninger: ◦ The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction ◦ Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc. Savoir-apprendre Ability to learn: ◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) ◦ Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Europarådet - Rammeverket: 35