Gr tanke til handling VIA University College VIA

  • Slides: 13
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College VIA Profession og uddannelse Vejledning og mentorskab

Gør tanke til handling VIA University College VIA Profession og uddannelse Vejledning og mentorskab i pædagogiske og sociale kontekster Lisbeth Lunde Frederiksen Fo. U leder, ph. d. . lluf@via. dk 6. marts 2021 1

Programmets genstandsfelt Vejledning og mentorskab med fokus på læring og udvikling af kvalitet i

Programmets genstandsfelt Vejledning og mentorskab med fokus på læring og udvikling af kvalitet i uddannelser, professioner og erhverv. 6. marts 2021 2

Forskning Uddannelse Hvem er vi ? Kurser Konsulent Lisbeth Lunde Frederiksen, Fo. U leder,

Forskning Uddannelse Hvem er vi ? Kurser Konsulent Lisbeth Lunde Frederiksen, Fo. U leder, Ph. d. Karen Paaske Programleder, Ph. d. Bente Bro Andersen, Lektor Frede Krøjgaard, Lektor Dorthe Busk Mølgaard, Lektor Kirsten Rosholm, Lektor Inge Raun Jensen, Adjunkt ( Michael Birkelund Jensen-Johansen Fagdidaktisk baggrund Konsulent /leder af metodecenter) Udviklingsarbejder Praksis Almen didaktisk baggrund Vejledning og mentorskab Psykologisk baggrund 6. marts 2021 3

Vision Karen Paaske, Frede Krøjgaard og Lisbeth Lunde Fredriksen VIA University College and Niels

Vision Karen Paaske, Frede Krøjgaard og Lisbeth Lunde Fredriksen VIA University College and Niels Gæmelke Teachers Union 5

Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb Forskningsprojektets genstandsfelt er lærerstartsordninger: Forskningsspørgsmålene er: 1.

Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb Forskningsprojektets genstandsfelt er lærerstartsordninger: Forskningsspørgsmålene er: 1. Hvordan og i hvilket omfang støttes nyuddannede lærere i Danmark de første tre år i deres professionelle virke? 2. Hvad ved vi fra national og international forskning om betydningen af lærerstartsordninger? Herunder hvilke muligheder er for at finde fodfæste og for kompetence- og karriereudvikling? 3. Hvordan praktiserer andre lande som Norge, New Zealand, Holland, Finland, Orientario og evt. Schweiz lærerstartsordninger? 4. a) Hvordan kan en lærerstartsordning designes og implementeres i en dansk kontekst? og b) hvor ligger mulighederne og udfordringerne for skolen og de nye lærere? 6. marts 2021 6

1. skridt A) Systematisk forskningskortlægning på grundlag af systematiske reviews, overviews, metasynteser og metanalyser.

1. skridt A) Systematisk forskningskortlægning på grundlag af systematiske reviews, overviews, metasynteser og metanalyser. B) To fokusgr. Interview af ny uddannede lærere som hjælp til survey punkter C) Survey undersøgelse, kortlægning af hvordan og i hvilket omfang nyuddannede lærere støttes i Danmark de første tre år i deres professionelle virke 6. marts 2021 7

6. marts 2021 8

6. marts 2021 8

Forventet tidsramme for 1. skridt – Review, forventes færdigt ultimo 2016 – Survey: Svar

Forventet tidsramme for 1. skridt – Review, forventes færdigt ultimo 2016 – Survey: Svar uge 42 -46 – Analyse: Optælling 1/1 2017 – Dybere analyse ( Krydskøring og teori) 1/3 2017 6. marts 2021 9

Survey - Baggrund for design – – – OECD Talis 2013 An international Perspective

Survey - Baggrund for design – – – OECD Talis 2013 An international Perspective on teaching and Learning. European Commission Staff Working Document SEC (2010) Developing coherent and system-wide induction programs for beginning teachers: A handbook for policymakers. Danmarks Evalueringsinstitut (2011). Ny lærer – Nye lærere survey (n = 697) Ledere survey (n = 360) Dimittendundersøgelser VIA Eksisterende forskning/viden 2 fokusgruppeinterview med nyuddannede lærere 6. marts 2021 10

Survey - indhold – – – – – Personlig baggrund og erfaring inden start

Survey - indhold – – – – – Personlig baggrund og erfaring inden start på læreruddannelse Læreruddannelse Din første ansættelse og udfordringer det første år Initiativer for nye lærere på skolen Mentorordninger Kommunale tiltag - andre aktører Hjælp og støtte til nye lærere Den nyuddannede lærer som ressource på skolen Samlende vurderinger Din fremtid som lærer 6. marts 2021 11

Forskningsspørgsmål – Hvilken betydning har lærerstartsordninger og andre former for støtte til nyuddannede og

Forskningsspørgsmål – Hvilken betydning har lærerstartsordninger og andre former for støtte til nyuddannede og nyansatte lærere for fastholdelse i jobbet og for deres professionelle, personlige og sociale udvikling? 6. marts 2021 12

Temaer review – – – Generalisering forskning og status Continuum fra udd til profession

Temaer review – – – Generalisering forskning og status Continuum fra udd til profession At lære at undervise Mentor Kvalitet Aktivitet Fag / almendidaktik Skolekultur og kontekst Observation Struktureret samarbejde Variation af delelementer TIP( Program og indhold) 6. marts 2021 18

Samarbejde med kommuner m. v. – Case study en kommune( evt række skoler) og

Samarbejde med kommuner m. v. – Case study en kommune( evt række skoler) og central administration, på skoleniveau og centralt niveau mht politik og strategier – Udvikling af en model (prototype) for induction og karrierevejledning Karen Paaske, Frede Krøjgaard og Lisbeth Lunde Fredriksen VIA University College and Niels Gæmelke Teachers Union