Kognitiv psykologi Tnk p en situation nr det

  • Slides: 11
Download presentation
Kognitiv psykologi Tänk på en situation när det gick riktigt bra för dig. Varför

Kognitiv psykologi Tänk på en situation när det gick riktigt bra för dig. Varför gick det bra? Tänk på en situation när det gick riktigt dåligt för dig. Varför gick det dåligt? Ni blir iakttagna av en okänd person på en biograf, var är din första tanke

Perception Händelse – stimulus Tankevärld Uppmärksamhet • Minnen • Kognitiva scheman • Värderingar Tolkning

Perception Händelse – stimulus Tankevärld Uppmärksamhet • Minnen • Kognitiva scheman • Värderingar Tolkning Respons • Känsla • Beteende

Tanke – känsla – beteende Sömnproblem Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna.

Tanke – känsla – beteende Sömnproblem Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna. Känsla: Tanken leder till oro. Handling: Känslan av oro leder till att du vrider dig i sängen. Kropp: svettig, krypningar med mera. Tankar igen: • Handlingen att ligga och vrida sig i sängen kan vidare ge andra tankar som förvärrar situationen. • Det finns alltid en stor ömsesidighet mellan tanke, känsla, handling och kropp.

Depression Handling: Ligger hemma under täcket. Tanke: Jag är värdelös. Ingen bryr sig om

Depression Handling: Ligger hemma under täcket. Tanke: Jag är värdelös. Ingen bryr sig om mig. Känsla: Ledsen, nedstämd. Kropp: Tung, tryck över bröstet, ångestkänslor, torr i mun. . .

Det kognitiva perspektivet • Verkligheten uppfattas olika eftersom vi gör olika antaganden om den.

Det kognitiva perspektivet • Verkligheten uppfattas olika eftersom vi gör olika antaganden om den. • Människan tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån vissa kognitiva scheman. • Våra tankar om en situation styr ofta hur vi reagerar känslomässigt. • Psykiska störningar beror på dysfunktionella scheman d v s när en föreställning leder till en ”felaktig tolkning” av situationen. • Vi är ofta psykologiskt konservativa d v s att vi ofta tolkar information så att det passar med våra grundläggande uppfattningar

ATTRIBUTIONER HOS DEN ”INLÄRT HJÄLPLÖSE” Interna eller externa • förklaringar finns hos mig som

ATTRIBUTIONER HOS DEN ”INLÄRT HJÄLPLÖSE” Interna eller externa • förklaringar finns hos mig som person förklaringar eller det beror på situationen Orsakerna kan vara • det kommer alltid vara så eller detta är stabila eller instabila tillfälligt Det går att ange • det blir så här oavsett vad jag gör eller globala- eller det blev så här denna gången specifika förklaringar

Attributioner

Attributioner

Depression Vid depression är det obalans mellan hörnen i triangeln. Du tänker och känner

Depression Vid depression är det obalans mellan hörnen i triangeln. Du tänker och känner mer än du handlar. Upplever omgivningens krav som omöjliga Framtiden som hotande Sin egen förmåga begränsad

Grundantagande vid relationsproblem § Vi kan aldrig riktigt känna till andra människors tankar eller

Grundantagande vid relationsproblem § Vi kan aldrig riktigt känna till andra människors tankar eller känslor § Vi är beroende av signaler som är mångtydiga för att förstå andra § Vi tolkar dessa signaler utifrån våra egna erfarenheter § Vi tolkar andras beteende utifrån våra egna känslor § Vi har alltför stor tilltro till vår förmåga att förstå andras attityder och motiv

Kognitiva förvrängningar Selektiv Abstraktion • Att man väljer ut de negativa detaljerna Övergeneneralisering •

Kognitiva förvrängningar Selektiv Abstraktion • Att man väljer ut de negativa detaljerna Övergeneneralisering • Dra allmänna slutsatser utifrån en enstaka händelse Svart - Vitt • det är antingen eller, hata vs. Älska, rätt eller fel Personalisering • Att ta åt sig personligheten Förstoring eller förminskning