Kognitiv psykologi Frode Svartdal Ui T 2015 Kognitiv

  • Slides: 22
Download presentation
Kognitiv psykologi Frode Svartdal Ui. T 2015

Kognitiv psykologi Frode Svartdal Ui. T 2015

Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet

Kognitiv psykologi Defineres ved en del sentrale tematiske områder – Sansning, persepsjon – Oppmerksomhet – Læring – Hukommelse – Språk (forståelse, produksjon) – Problemløsning – Vurderinger – Valg – Kognitiv kontroll –… Ikke definert ved • METODE • TEORI • ORIENTERING • …

Kognitiv psykologi Relevans Regel, regelstyring

Kognitiv psykologi Relevans Regel, regelstyring

Kognitiv psykologi Kjennetegn - Empirisk - Stort - Viktig Kahneman: Nobelprisen i økonomi

Kognitiv psykologi Kjennetegn - Empirisk - Stort - Viktig Kahneman: Nobelprisen i økonomi

Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap

Kognitiv psykologi Kognitiv nevrovitenskap

Kognitiv psykologi • Noen eksempler på gode bøker – R. J. Sternberg: Cognitive psychology.

Kognitiv psykologi • Noen eksempler på gode bøker – R. J. Sternberg: Cognitive psychology. 5 th Ed. – J. R. Anderson: Cognitive psychology and its implications. 7 th Ed. – Eysenck & Keane: Cognitive psychology: A student’s handbook. 6 th Ed.

Kognitiv nevrovitenskap • M. S. Gazzaniga: Cognitive neuroscience: The biology of the mind. 3

Kognitiv nevrovitenskap • M. S. Gazzaniga: Cognitive neuroscience: The biology of the mind. 3 rd Ed. • Cognitive neuroscience online

Kognitiv psykologi: Eksempel 1 Decision making and reasoning • Vurderinger og valg • Hvordan

Kognitiv psykologi: Eksempel 1 Decision making and reasoning • Vurderinger og valg • Hvordan integrerer vi informasjon? • Hjelperegler (heuristics) • Slagsider i informasjonsbehandling • Deduktiv resonnering • Hvis – så • Premiss – konklusjon • Induktiv resonnering • Kausal slutning fra erfaring Empiriske undersøkelser

Kognitiv psykologi Kahneman, Tversky, mange andre Heuristic: Enkel regel som hjelper oss med å

Kognitiv psykologi Kahneman, Tversky, mange andre Heuristic: Enkel regel som hjelper oss med å løse problemer EKSEMPLER • • • Klassiker fra 1974 Ankring Representativitet Tilgjengelighet Baserate-feilen …

Kognitiv psykologi 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x

Kognitiv psykologi 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8=? 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1=?

Kognitiv psykologi • Ankring – Det vi først opplever fungerer som et “anker” for

Kognitiv psykologi • Ankring – Det vi først opplever fungerer som et “anker” for helhetsforståelsen – Slike effekter er ganske vanlige (ikke bare tall!) – Effekten er lite åpenbar for oss – Effekten kan være sterk – Effekten kan være av stor betydning for valg og atferd – Effekten er uavhengig av individuell læringshistorie

Kognitiv psykologi Vurderinger og valg Bias Kognitiv psykologi Ankring

Kognitiv psykologi Vurderinger og valg Bias Kognitiv psykologi Ankring

Kognitiv psykologi: Eksempel 2 Regelstyring: Verbalisert valg, avgjørelse Atferd Måloppnåelse

Kognitiv psykologi: Eksempel 2 Regelstyring: Verbalisert valg, avgjørelse Atferd Måloppnåelse

Kognitiv psykologi Regelstyring: Her er det funksjonelt å vurdere ulike typer informasjon på en

Kognitiv psykologi Regelstyring: Her er det funksjonelt å vurdere ulike typer informasjon på en balansert måte for å treffe et valg «Skal jeg velge A eller B? » Pre-decisional phase Velger A Post-decisional phase Her er det funksjonelt å fokusere på informasjon som er relevant for gjennomføring av det man har bestemt Implementering Måloppnåelse

Kognitiv psykologi Regelstyring (valg hos student): «Skal jeg velge psykologi eller språk? » Pre-decisional

Kognitiv psykologi Regelstyring (valg hos student): «Skal jeg velge psykologi eller språk? » Pre-decisional phase Velger psykologi Post-decisional phase Golwitzer Implementering Måloppnåelse

Kognitiv psykologi Regelstyring: Pre-decisional phase DELIBERATIVE MINDSET • Åpen for ny informasjon • Tolker

Kognitiv psykologi Regelstyring: Pre-decisional phase DELIBERATIVE MINDSET • Åpen for ny informasjon • Tolker ulik informasjon på en unbiased måte, eks. pro og con-info vektlegges likt Forskjellig mindset Post-decisional phase Golwitzer IMPLEMENTAL MINDSET • Selektiv informasjonsfokus (gjennomføring) • «Biased» informasjonstolkning: Info som støtter valget (pro), vektlegges

Kognitiv psykologi rs Valg DELIBERATION Lav commitment Pe s n iste IMPLEMENTATION Høy commitment

Kognitiv psykologi rs Valg DELIBERATION Lav commitment Pe s n iste IMPLEMENTATION Høy commitment (defensive justification)

Kognitiv psykologi: Eksempel 3 Hvilken bil bør du velge? • En gruppe deltakere fikk

Kognitiv psykologi: Eksempel 3 Hvilken bil bør du velge? • En gruppe deltakere fikk kompleks info om bilene (12 momenter) • En annen gruppe fikk enkel info (4 momenter) Momentene var både + og - Halvparten i hver gruppe • Fikk tenke bevisst rundt momentene i flere minutter • Ble distrahert fra å tenke ( «ubevisst» ) «Regelstyrt» «Kontingensformet»

Kognitiv psykologi: Eksempel 4 Subjektiv sannsynlighet: Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? 7 andre har

Kognitiv psykologi: Eksempel 4 Subjektiv sannsynlighet: Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? 7 andre har ett lodd hver Gode sjanser for å vinne! Jeg har 3 av 10 lodd! (Windschitl & Wells, 1998)

Subjektiv sannsynlighet Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? Jens har 7 av 10 lodd Virker

Subjektiv sannsynlighet Hvordan vurderer du dine vinnersjanser? Jens har 7 av 10 lodd Virker ikke spesielt lovende for meg… Jeg har 3 av 10 lodd! (Windschitl & Wells, 1998)

Subjektiv sannsynlighet Sjansene er objektivt sett de samme. Oppleves likevel forskjellig… VS. The alternative-outcomes

Subjektiv sannsynlighet Sjansene er objektivt sett de samme. Oppleves likevel forskjellig… VS. The alternative-outcomes effect (Windschitl & Wells, 1998)

Kognitiv psykologi: Eksempel 5 • Fixed mindset: «STRYK» • Growth mindset: «NOT YET» Carol

Kognitiv psykologi: Eksempel 5 • Fixed mindset: «STRYK» • Growth mindset: «NOT YET» Carol Dweck https: //www. ted. com/talks/carol_dweck_the_power_of_believi ng_that_you_can_improve? language=nb