Livskvalitet og positiv psykologi Liv t e t

  • Slides: 14
Download presentation
Livskvalitet og positiv psykologi

Livskvalitet og positiv psykologi

Liv t e t i l skva et h s d e r f

Liv t e t i l skva et h s d e r f l i T Lyk ke iv t i s Po kt affe Op tim Flyt ism e Resiliens Håp f l Se cy a c i f ef

Bakgrunn • WHO: Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing

Bakgrunn • WHO: Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity. • Livskvalitet og livskvantitet • Fra Aristoteles til Diener, Seligman og Kahneman

American Psychologist, nr 1, 2000 • • • Positive Psychology: An Introduction. Seligman, Csikszentmihalyi

American Psychologist, nr 1, 2000 • • • Positive Psychology: An Introduction. Seligman, Csikszentmihalyi The Evolution of Happiness. Buss Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal for a National Index. Diener The Future of Optimism. Peterson The Funds, Friends, and Faith of Happy People. Myers Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. Ryan, Deci Self-Determination: The Tyranny of Freedom. Schwartz Psychological Resources, Positive Illusions, and Health. Taylor States of Excellence. Lubinski Creativity: Cognitive, Personal, Developmental, and Social Aspects. Simonton Toward a Psychology of Positive Youth Development. Larson

Spørsmål Hvorfor? HVA? Konsekvenser?

Spørsmål Hvorfor? HVA? Konsekvenser?

Pos Neg

Pos Neg

Begrepsorganisering Livskvalitet ”Quality of Life” (Qo. L) Opplevd livskvalitet ”Subjective well being” Livstilfredshet Positiv

Begrepsorganisering Livskvalitet ”Quality of Life” (Qo. L) Opplevd livskvalitet ”Subjective well being” Livstilfredshet Positiv affekt -Negativ affekt

Måling - SWLS Her er noen utsagn som du kan være enig eller uenig

Måling - SWLS Her er noen utsagn som du kan være enig eller uenig i. Angi hvor enig du er med hvert utsagn ved å plassere et kryss i boksen som passer best. Helt uenig a) På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt. . . … b) Livsbetingelsene mine er fremragende. . . . . c) Jeg er fornøyd med livet mitt. . . . . d) Så langt har jeg oppnådd det jeg ønsker i livet mitt. . . e) Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe Uenig Litt uenig Verken Litt Enig eller enig Helt enig

SWLS skårer – Bachelor studenter

SWLS skårer – Bachelor studenter

Top down vs Bottom up SWB A B C SWB D E A B

Top down vs Bottom up SWB A B C SWB D E A B C D E

Tidsdimensjonen • • • Her-og-nå versus livet generelt Adaptasjon og livshendelser Framtidsbilder og fortidshistorier

Tidsdimensjonen • • • Her-og-nå versus livet generelt Adaptasjon og livshendelser Framtidsbilder og fortidshistorier SWB og helse Stabilitet og endring - Gener og miljø

Funn - oppsummering • • • Tendens tilfredshet Både genetiske og miljømessige effekter Lite/ingen

Funn - oppsummering • • • Tendens tilfredshet Både genetiske og miljømessige effekter Lite/ingen effekt av alder, kjønn, økonomi, … Betydelig sammenheng med personlighet Også sammenhenger med – Sosiale relasjoner, mestring, meningstolkning, måloppnåelse, flyt, gyldne øyeblikk, • Effekt av livshendelser tidsbegrenset • Også evidens for betydelige effekter av SWB