Kognitiv psykologi Tnk p en situation nr det

  • Slides: 11
Download presentation
Kognitiv psykologi Tänk på en situation när det gick riktigt bra för dig. Varför

Kognitiv psykologi Tänk på en situation när det gick riktigt bra för dig. Varför gick det bra? Tänk på en situation när det gick riktigt dåligt för dig. Varför gick det dåligt? Ni blir iakttagna av en okänd person på en biograf, vad är din första tanke

Det Kognitiva Perspektivet q Hur vi tar emot information från omgivningen. q Hur hjärnan

Det Kognitiva Perspektivet q Hur vi tar emot information från omgivningen. q Hur hjärnan bearbetar och lagrar informationen. q Hur vi resonerar och löser problem. q Medvetna tankar antas ha stor betydelse. q Verkligheten uppfattas olika. q Olika antaganden om verkligheten. q Olika tolkningar av vad vi ser.

q Människan har två medfödda tendenser som har betydelse för hennes förmåga att klara

q Människan har två medfödda tendenser som har betydelse för hennes förmåga att klara livet. 1. Organisation. q Kognitiva schema: styr vårt sätt att tänka och uppfatta nya situationer 2. Anpassning. q Assimilation: innebär att vi anpassar nya erfarenheter i vårt gamla tankemönster. q Ackommodation: innebär att vi måste ändra på vårt gamla tankemönster för att kunna ta till oss de nya erfarenheterna.

q Tanken kommer före känslan: hur vi uppfattar och tolkar situationer avgör hur vi

q Tanken kommer före känslan: hur vi uppfattar och tolkar situationer avgör hur vi reagerar känslomässigt. Ali och den kognitiva psykologen q En kognitiv psykolog skulle inte fokusera på Alis känslor, han skulle fånga in Alis tolkning av situationen ”stranden var full av skamlösa kvinnor som bjud ut sig” därefter skulle han försöka se vilka antaganden om kvinnors beteende som får Ali att tolka situationer som han gör.

Tanke – känsla – beteende Sömnproblem Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna.

Tanke – känsla – beteende Sömnproblem Tanke: Tänk om jag inte klarar att somna. Känsla: Tanken leder till oro. Handling: Känslan av oro leder till att du vrider dig i sängen. Kropp: svettig, krypningar med mera. Och så börjar man om • Handlingen att ligga och vrida sig i sängen kan vidare ge andra tankar som förvärrar situationen. • Det finns alltid en stor ömsesidighet mellan tanke, känsla, handling och kropp.

Psykodynamisk förklaring av Alis beteende q Kan man ”tänka fel”? q Dysfunktionell: en uppfattning

Psykodynamisk förklaring av Alis beteende q Kan man ”tänka fel”? q Dysfunktionell: en uppfattning som ”leder fel” och inte fungerar bra för innehavaren. q Kommer verkligen tanken före känslan? Exempel huset brinner: Tanken ”det brinner” kommer före känslan. Ångestfylld person som tror att det brinner. Känslan av ångest kommer före tanken.

q Psykologisk konservatism: våra grundläggande uppfattningar styr våra observationer och tolkningar så att vi

q Psykologisk konservatism: våra grundläggande uppfattningar styr våra observationer och tolkningar så att vi får dem bekräftade.

Kognitiv terapi q I den kognitiva terapin skiljer man mellan tankar och känslor. De

Kognitiv terapi q I den kognitiva terapin skiljer man mellan tankar och känslor. De depressiva känslorna vill man förändra genom att komma åt de bakomliggande tankar som styr dem. 1. Kognitivt grundantagande: Jag är inkompetent. 2. Grundantagandet leder i en ny situation till en tolkning av denna: Chefen anser att jag kan för lite - jag kommer att misslyckas med kursen. 3. Tolkningen följs nu av känslor. Jag skäms och är rädd.

Sokratiska frågor En sokratisk fråga syftar till att få patienten att tänka själv och

Sokratiska frågor En sokratisk fråga syftar till att få patienten att tänka själv och upptäcka att en del av de egna tankarna inte stämmer med verkligheten. T: Du säger att du är inkompetent och ofta misslyckas på jobbet. K: Ja, så är det. T: Ditt arbete handlar ju om företagets bokföring. Blir det ofta fel? K: Nej inte så ofta. T: När hände det sist? K: Det var för fem år sedan. T: Var det ett stort fel? K: Nej, det var faktiskt ett bagatell. T: Hur pass ofta brukar du misslyckas på jobbet? K: Jaa, det är nog sällan faktiskt. T: Kan man säga att du sköter ditt arbete väl? K: Ja, så kanske man kan säga.

Hemuppgifter q Patienten kan få i uppgift att göra något som han inte prövat

Hemuppgifter q Patienten kan få i uppgift att göra något som han inte prövat tidigare, eftersom han tror att han inte klarar av det. Om patienten klarar uppgiften har han motbevisat en negativ tanke. Man ifrågasätter och förändrar grundantagandena och på så sätt de depressiva känslorna.