Postkulturel kommunikation fordi kultur ikke altid er vigtigst

  • Slides: 12
Download presentation
Postkulturel kommunikation - fordi kultur ikke altid er vigtigst 22. September 2009 v. Iben

Postkulturel kommunikation - fordi kultur ikke altid er vigtigst 22. September 2009 v. Iben Jensen

Plan • Hvordan bruges kultur som begreb i hverdagen? • Kultur som praksis •

Plan • Hvordan bruges kultur som begreb i hverdagen? • Kultur som praksis • Praksisteori • Postkulturel kommunikation på arbejdspladsen

Det beskrivende kulturbegreb • Kultur ses som en afgrænset enhed som oftest følger nationens

Det beskrivende kulturbegreb • Kultur ses som en afgrænset enhed som oftest følger nationens grænser. • Alle i en nationalkultur deler værdier, regler og normer. • Kultur bruges som forklaring på at folk handler, som de gør

Det komplekse kulturbegreb • Kultur er ikke noget man har • Kultur er altid

Det komplekse kulturbegreb • Kultur er ikke noget man har • Kultur er altid i forandring • Kultur er noget man gør • Social baggrund, etnicitet, køn, alder uddannelse spiller sammen med personens kultur(er) • Kultur er noget, som skabes mellem mennesker

Kultur i brug • Med det beskrivende kulturbegreb holder vi hinanden fast i kulturs

Kultur i brug • Med det beskrivende kulturbegreb holder vi hinanden fast i kulturs betydning • Med det komplekse kulturbegreb lytter vi til det enkelte menneske

Kultur som praksis • Kroppe er med i alt hvad vi gør. Kroppe trænes

Kultur som praksis • Kroppe er med i alt hvad vi gør. Kroppe trænes til at handle i forskellige situationer • Mennesket ses som en der tager stilling til verden omkring sig • Individet diskuterer med sig selv og normer omkring hvad der er ”passende at gøre”

Praksisteori - Kultur som praksis • Vi lærer forskellige praksisser i forskellige sociale sammenhænge

Praksisteori - Kultur som praksis • Vi lærer forskellige praksisser i forskellige sociale sammenhænge • Man kan godt have en ’dansk praksis som økonom’ og have ’tyrkisk madpraksis’ • Man kan have fælles praksisser som økonomer på tværs af andre kulturer

Analyse af praksis • Forståelse: Hvilke forestillinger har vi om praksis? • Regler: Hvilke

Analyse af praksis • Forståelse: Hvilke forestillinger har vi om praksis? • Regler: Hvilke skrevne og uskrevne regler findes omkring praksis? • Følelsesmæssigt engagement: Hvordan udtrykkes følelser, arbejdsiver etc. ?

Hvilken mødepraksis? • Forståelse: Hvad foregår der på et møde? Hvad kan der komme

Hvilken mødepraksis? • Forståelse: Hvad foregår der på et møde? Hvad kan der komme ud af det? • Regler: Hvem har ret til at sige hvad? Hvornår bliver beslutninger taget? • Engagement: Hvordan må man vise interesse? Hvornår svækker man sin sag?

Postkulturel kommunikation *udkast* Selvforståelse Social identifikation Forforståelse/ kategorisering Erfaringer praksisser Social identifikation Brud på

Postkulturel kommunikation *udkast* Selvforståelse Social identifikation Forforståelse/ kategorisering Erfaringer praksisser Social identifikation Brud på vedtagne praksisser Forforståelse Kategorisering Erfaringer praksisser

Postkulturel kom. på arbejde? • Mentor og mentees: Brug tid på at diskutere konkrete

Postkulturel kom. på arbejde? • Mentor og mentees: Brug tid på at diskutere konkrete praksisser fra arbejde • Mentees: Få en kollega til at forklare helt små afvigelser som tolkes som kultur i din praksis • Praksisteori er hverdagens forstørrelsesglas – Brug det!

Tak for i dag • Iben Jensen: Grundbog i Kulturforståelse, Roskilde Universitetsforlag 2005 •

Tak for i dag • Iben Jensen: Grundbog i Kulturforståelse, Roskilde Universitetsforlag 2005 • Elisabeth Plum, Benedichte Achen, Inger Dræby & Iben Jensen: KI – Kulturel Intelligens • Begge bøger er udkommet på engelsk