1 2 3 4 5 Reja Xalq tili

  • Slides: 10
Download presentation

ЮРИДИК ТИЛ – ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ 1. 2. 3. 4. 5. Reja

ЮРИДИК ТИЛ – ЎЗБЕК АДАБИЙ ТИЛИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ 1. 2. 3. 4. 5. Reja Xalq tili, adabiy til, yuridik til va adabiy til me’yorlari haqida; Yuridik til haqida umumiy ma’lumot; Yuridik tilning asosiy belgilari; Yuridik tilning asosiy turlari; Yuridik tilning ijtimoyi hayotda tutgan o’rni

Til, adabiy til va yuridik til o’rtasidagi o’zaro munosabat Yur til ADABIY TIL Qorliq

Til, adabiy til va yuridik til o’rtasidagi o’zaro munosabat Yur til ADABIY TIL Qorliq Qipchoq O’giz

Til, adabiy til va yuridik til o’rtasidagi o’zaro munosabat Yur til ADABIY TIL ME’YOR

Til, adabiy til va yuridik til o’rtasidagi o’zaro munosabat Yur til ADABIY TIL ME’YOR Qorliq Qipchoq O’giz

Uuridik til haqida umumiy ma’lumot Yuridik til – umumadabiy tilning ajralmas tarkibiy qismi; -

Uuridik til haqida umumiy ma’lumot Yuridik til – umumadabiy tilning ajralmas tarkibiy qismi; - u xalq yoki millat tushunchasini anglatmaydi; - huquq sohasida qo’llanadigan barcha til birliklarining malmuini anglatadi

YURIDIK TIL n Davlatning o’z fuqarolari bilan “gaplashadigan” tili. n davlat yuridik til orqali

YURIDIK TIL n Davlatning o’z fuqarolari bilan “gaplashadigan” tili. n davlat yuridik til orqali o’z amrini barcha fuqarolarga yetkazadi. n Biror xatti-harakatni taqiqlaydi yoki mumkinligini bildiradi n Fuqarolarning huquq va majburyatlarini belglaydi n Davlat va fuqarolar o’rtasida “ko’prik” vazifasini bajaradi

YURIDIK TILNING BELGILARI Rasmiylik, qat’iylik, netrallik, O’ta aniqlilik Qisqalik Qoliplachganlik Yo’llovchilik Mantiqiy izchillik

YURIDIK TILNING BELGILARI Rasmiylik, qat’iylik, netrallik, O’ta aniqlilik Qisqalik Qoliplachganlik Yo’llovchilik Mantiqiy izchillik