Gr tanke til handling VIA University College Temamder

  • Slides: 16
Download presentation
Gør tanke til handling VIA University College Temamøder for Sygeplejerskeuddannelsen og klinisk praksis 5.

Gør tanke til handling VIA University College Temamøder for Sygeplejerskeuddannelsen og klinisk praksis 5. marts 2021 1

Bring ideas to life VIA University College Formål At sikre videndeling om faglige og

Bring ideas to life VIA University College Formål At sikre videndeling om faglige og pædagogiske temaer i uddannelsen og et samlet fremadrettet fokus. At sikre udvikling og refleksion af centrale begreber i studieordningen. At sikre et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionen og klinikken 5. marts 2021 2

Planlægningsgruppe: Annette Raarup – Psykiatri og social, Region Midtjylland Inger Bach Henriksen – Hospitalsenheden

Planlægningsgruppe: Annette Raarup – Psykiatri og social, Region Midtjylland Inger Bach Henriksen – Hospitalsenheden Vest Lotte Bressum – Norddjurs kommune Kirsten Gabriel - Aarhus Universitetshospital Mette Adler – Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Susanne Aas – Viborg kommune Jørn Fryd – Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro 5. marts 2021 3

November 2018 Tilbagemeldinger ROS til Kirsten Nielsens oplæg om læringsstile God dialog 5. marts

November 2018 Tilbagemeldinger ROS til Kirsten Nielsens oplæg om læringsstile God dialog 5. marts 2021 4

November 2018 Forbedringer: - Forplejning Kaffe om eftermiddagen i marts 19 - Alle skal

November 2018 Forbedringer: - Forplejning Kaffe om eftermiddagen i marts 19 - Alle skal have muligheden for at deltage Åben tilmelding – Auditorie på AUH anvendt i marts 19 - Struktur og logistik omkring gruppearbejde Anden model anvendt i marts 19 - Udsendelse af materiale til deltagere Én ” pakke” er sendt til deltagerne i marts 19 – Conference. Manager er anvendt som tilmeldingssystem. - Fast ordstyrer på begge møder Jørn Fryd var gennemgående ordstyrer på begge møder 5. marts 2021 5

Marts 2019 Aarhus: 314 tilmeldte – fuldt hus Holstebro: 153 tilmeldte – ca. 90

Marts 2019 Aarhus: 314 tilmeldte – fuldt hus Holstebro: 153 tilmeldte – ca. 90 ledige pladser 5. marts 2021 6

Marts 2019 Oplæg v. Charlotte Delmar Sygepleje i samtiden - klinisk beslutning som en

Marts 2019 Oplæg v. Charlotte Delmar Sygepleje i samtiden - klinisk beslutning som en væsentlig udfordring 5. marts 2021 7

Marts 2019 Gruppearbejde - Studiespørgsmål ud fra oplæg - Tilfældig inddeling i grupper -

Marts 2019 Gruppearbejde - Studiespørgsmål ud fra oplæg - Tilfældig inddeling i grupper - Digital brainstorm, som deles efterfølgende - Evaluering gennem Survey. Xact 5. marts 2021 8

25 % har evalueret I hvilken grad levede information før temamødet op til dine

25 % har evalueret I hvilken grad levede information før temamødet op til dine forventninger I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 9

I hvilken grad levede struktur på dagen op til dine forventninger? I høj grad

I hvilken grad levede struktur på dagen op til dine forventninger? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 10

I hvilken grad levede oplægget op til dine forventninger? I høj grad I nogen

I hvilken grad levede oplægget op til dine forventninger? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 11

I hvilken grad levede gruppedrøftelserne op til dine forventninger? I høj grad I nogen

I hvilken grad levede gruppedrøftelserne op til dine forventninger? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 12

I hvor høj grad har du fået ny viden om temamødets faglige og pædagogiske

I hvor høj grad har du fået ny viden om temamødets faglige og pædagogiske tema? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 13

I hvor høj grad oplevede du at der blev delt viden mellem undervisere fra

I hvor høj grad oplevede du at der blev delt viden mellem undervisere fra VIA og kliniske vejledere på temamødet? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 14

I hvor høj grad oplevede du at der blev udvekslet erfaringen mellem undervisere fra

I hvor høj grad oplevede du at der blev udvekslet erfaringen mellem undervisere fra VIA og kliniske vejledere på temamødet? I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 5. marts 2021 15

Efterår 2019 27. 11. – Campus Holstebro 28. 11. – AUH Skejby Deltager betaling

Efterår 2019 27. 11. – Campus Holstebro 28. 11. – AUH Skejby Deltager betaling Foreløbigt tema: Situationsbestemt kommunikation Stile mod struktur hvor erfaringsudveksling og videndeling fremmes 5. marts 2021 16