FAGFESTIVAL 2013 Fra tanke til handling Diplomuddannelse i

  • Slides: 5
Download presentation
FAGFESTIVAL 2013 Fra tanke til handling – Diplomuddannelse i vejledning • MUS samtale i

FAGFESTIVAL 2013 Fra tanke til handling – Diplomuddannelse i vejledning • MUS samtale i 2004 • Studieforberedende kursus i akademisk skrivning – 40 lektioner • Blev optaget på modul 1. i vejlederuddannelsen i foråret 2006 • Blev færdiguddannet januar 2011 University College Syddanmark, 22. oktober 2021

FAGFESTIVAL 2013 Faglig udbytte • • • Har Har Har fået fået et andet

FAGFESTIVAL 2013 Faglig udbytte • • • Har Har Har fået fået et andet og større perspektiv at arbejde ud fra metoder og redskaber til at arbejde mere professionel en større viden (faglighed) mere ansvar og større udfordringer mere i løn Personlig udbytte • • Har Har været igennem en personlig udvikling fået større selvtillid fået større tilfredsstillelse i mit arbejde fået større anerkendelse for mit arbejde University College Syddanmark, 22. oktober 2021

FAGFESTIVAL 2013 Personlige omkostninger § § Hårdt arbejdsmæssigt, da du skal nå det samme

FAGFESTIVAL 2013 Personlige omkostninger § § Hårdt arbejdsmæssigt, da du skal nå det samme arbejde At du møder forståelse fra arbejdsgiver/kolleger Familiemæssigt svært Kræver overskud MEN DET HAR VÆRET DET HELE VÆRD! University College Syddanmark, 22. oktober 2021

VIDEREUDDANNELSE – EN APPELSIN I TURBANEN FOR ARBEJDSSTEDET § Organisatoriske ændringer over en årrække

VIDEREUDDANNELSE – EN APPELSIN I TURBANEN FOR ARBEJDSSTEDET § Organisatoriske ændringer over en årrække i uddannelsessektoren § Nye og anderledes opgaver som udfordrer vanetænkning § Dilemma at skulle bruge de samme medarbejdere til nye opgaver, hvis ikke kvalifikationerne suppleres § Traditionel opgaveløsning af enkelt opgaver / helhedsorienteret opgaveløsning § Professionalisering som krav til alle University College Syddanmark, 22. oktober 2021

Punkter til overvejelser § Hvordan kan opgaver løses i uddannelsesperioden? § Hvordan kan de

Punkter til overvejelser § Hvordan kan opgaver løses i uddannelsesperioden? § Hvordan kan de øvrige medarbejdere få glæde af kollegas nye viden? § Økonomi på kort sigt - udgiften til uddannelsen § Økonomi på langt sigt – de sparede lønkroner når opgaverne kan løses af medarbejdere med lavere timeløn University College Syddanmark, 22. oktober 2021