Hot spot zonen styrker den faglige lsning i

  • Slides: 32
Download presentation
Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet Det røde felt mellem aktiviteterne

Hot spot zonen styrker den faglige læsning i gymnasiet Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og elevens forberedelse til næste lektion Fase 1 83 min af et modul Hjemme 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning Fase 2 5 første min. Resten af modulet minus 7 min metakognition og metakommunikation; læsestrategi som fælles forpligtelse. Målet er at styrke udviklingen af elevernes faglige læsning og førfaglige sprog gennem inddragelse af alle lærere. 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Skal eleverne have deres eksamen eller tage den? have • • tage Intravenøst Med

Skal eleverne have deres eksamen eller tage den? have • • tage Intravenøst Med morgenvækning Morgenmadsordning Uden lektier 11/27/2020 • De må tage sig sammen • Vi sanktionerer 100% • Vi har et regelsæt, der ikke fraviges • Vi forventer 30 45 minutters forberedelse per modul + skriftlig arbejde til tiden Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Eller er der en mellemvej? • Vi erkender og anerkender: • At mange elever

Eller er der en mellemvej? • Vi erkender og anerkender: • At mange elever har et privat liv/privatliv, der også fylder meget • At deres motivation for at tage en ungdomsuddannelse varierer • At deres faglige forudsætninger ofte er skrøbelige Hvad gør vi så? 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Vi gør det, vi er gode til: • Vi organiserer god undervisning MEN •

Vi gør det, vi er gode til: • Vi organiserer god undervisning MEN • Mange af vores elever er det, som MBU kalder ‘gymnasiefremmede’: • http: //www. uvm. dk/Uddannelser og dagtilbud/Gymnasiale uddannelser/I fokus paa omraadet gymnasiale uddannelser/Gymnasiefremmede elever/Fagrapporter om gymnasiefremmede elever 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Eksempler på konsekvenser: • Mangel på sprog man føler sig dum sværere at lære

Eksempler på konsekvenser: • Mangel på sprog man føler sig dum sværere at lære de nye fagtermer formuleringsproblemer – mundtligt og skriftligt • Skyldes at Gloser/ord – forsinkelse i forståelsen Syntaksen – modvirker mening • Gymnasiets sprog er ”parallelsprog” Hverdagssprog bruges som fagsprog Svært at internalisere de nye fagtermer 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Førfagligt sprog? Undersøgelse fra 1995 interview med 16 danske elever og 16 tyrkiske elever

Førfagligt sprog? Undersøgelse fra 1995 interview med 16 danske elever og 16 tyrkiske elever i 5. klasse: Jørgen Gimbel (DPU) havde udvalgt 90 højfrekvente ord fra de omtalte lærebøger. Disse 90 ord blev så præsenteret for 3 erfarne orienteringsfagslærere, som afmærkede, hvilke ord de ville forklare i klassen. De afmærkede ord blev så udeladt og tilbage var 50 ord. De højfrekvente ord, som lærerne ville forklare i klassen kan siges at være fagord, de resterende højfrekvente ord, som de ikke ville forklare, kan siges at være før faglige ord. Før-faglige ord er altså ord som ofte anvendes i faget, men som antages at være kendte for eleverne fra tidligere erfaringer. Christian Dreyer, Kongsholm Gymnasium: De ‘grå ord’ 11/27/2020 ½ pædagogisk dag Nyborg Gymnaisum AG og MM

Førfaglige ord i fx • religion: bod, Herren, testamente • Matematik: regel, se på,

Førfaglige ord i fx • religion: bod, Herren, testamente • Matematik: regel, se på, • Naturvidenskabelige fag: forvente, bedømme, stikprøve 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Redskaber Underviserens bevidsthed om • Betydning af forforståelse (bevidsthed om egen viden: fx bevidsthed

Redskaber Underviserens bevidsthed om • Betydning af forforståelse (bevidsthed om egen viden: fx bevidsthed om forståelse)(liljekonvalarket) • Førfagligt sprog • Faglig læsning • Notatteknik 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

 VIDEN HVAD JEG VED, AT JEG VED Før læsning 11/27/2020 IKKE VIDEN OM

VIDEN HVAD JEG VED, AT JEG VED Før læsning 11/27/2020 IKKE VIDEN OM VIDEN HVAD JEG IKKE VIDSTE, AT JEG VIDSTE Under læsning/i løbet af timen VIDEN OM IKKE VIDEN HVAD JEG VED, AT JEG IKKE Ved Før læsning IKKE VIDEN OM IKKE VIDEN HVAD JEG IKKE VIDSTE, AT JEG IKKE VIDSTE !!!!! Erkendelse af ny viden Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst • Tilegnelse (læreprocesser) •

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst • Tilegnelse (læreprocesser) • Viden (hukommelsesprocesser) • Læsning (læseprocesser) Faglig læsning handler i langt højere grad om læreprocesser (etablering af faglig viden og indsigt) end om læsning. MEN Effektive læsefærdigheder er en absolut forudsætning for, at eleven selvstændigt kan læse sig til viden. (Arnbak 2010) 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Først en læseformel (eller 2): Læsning er: • Afkodning x forståelse (ydre ledetråde x

Først en læseformel (eller 2): Læsning er: • Afkodning x forståelse (ydre ledetråde x indre ledetråde) • intention x sproglig kontrol x metasproglig kontrol (motivation x ydre ledetråde x indre ledetråde) Arnbak, Faglig læsning 2003, oplæg 2010 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

læsestrategier Forskellige tilgange til læsning: Skimming, overblikslæsning, hurtiglæsning, nærlæsning Bringer eleven til at mestre

læsestrategier Forskellige tilgange til læsning: Skimming, overblikslæsning, hurtiglæsning, nærlæsning Bringer eleven til at mestre faglig læsning (studielæsning) 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

En forudsætning for effektiv læsning: at man kan danne inferenser Et indre forestillingsbillede af

En forudsætning for effektiv læsning: at man kan danne inferenser Et indre forestillingsbillede af tekstens indhold Opslag i lokaltoget: Tag hensyn til dine medpassagerer. Svin ikke sædet til med jord eller lignende. Banestyrelsen Det gælder om at kunne læse på (1), mellem (2) og bag ved (3) linjerne i en tekst. Anders 1 – 2 – 3 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/1 1. ’Læselov’ Du må ikke gå i gang med at

Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/1 1. ’Læselov’ Du må ikke gå i gang med at læse, før du har gjort din hjerne parat til at lære nyt! Aktiver din forforståelse 2. ’Læselov’ Du skal vide, hvad du skal bruge teksten til, før du læser! Skab et læseformål 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/2 3. ’Læselov’ Du må ikke springe ord og begreber over,

Elisabeth Arnbaks fire ‘læselove’/2 3. ’Læselov’ Du må ikke springe ord og begreber over, du ikke forstår! Eller: du skal notere ned, hvad du ikke forstår 4. ’Læselov’ Du skal gøre tekstens viden til din egen! Ved hjælp at notater 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Noter & Vidensformer 1. Ordens viden • Afskrivning og gengivelse 2. Ordens viden •

Noter & Vidensformer 1. Ordens viden • Afskrivning og gengivelse 2. Ordens viden • Refleksiv bearbejdning og forståelseskontrol • Kritisk refleksion og produktion af nye spørgsmål Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Gode noter er andet end afskrift af teksten • • • • JUNGLETROMMER OG

Gode noter er andet end afskrift af teksten • • • • JUNGLETROMMER OG KLASSISK KUNST Bølgerne gik højt da jazzen nåede Danmark Jazzen er ikke født i og har heller ikke levet i vor europæiske kultur. Den er indført fra en primitiv races sansehidsende trang til rytmisk ek stase og kan derfor ikke have naturlige vækstbetingelser her. Det er en kendsgerning, at hvis en kultur beskæftiger sig med musik, er rytmen det først udviklede. Senere kan øret så opfatte melodien og til sidst har monien. Til trods for mere eller mindre heldige forsøg på at » kultive re « jazzen, må man derfor betragte denne som en lavere stående mu sikart, frembragt af en mindre udviklet race end den europæiske. Jazz er den materielt musikalske baggrund for negerens religiøst erotiske, sentimentalt betonede danse, i modsætning til den europæiske musik, hvis kulturelle udvikling strækker sig fra kirkemusikken over folke sangentil kunstmusikken. Heraf følger, at der ikke i jazzmusik kan på vises værdier, som er i stand til at forløse og befrugte menneskesjælen, således som vor højt udviklede kunstmusik kan det. OLAF SÖBY 1935 _________________________________ 1. Gør rede forfatterens holdning til Jazz 2. Analyser forfatterens holdning til Jazz i forhold til Europæisk kunstmusik. 3. Vurder forfatterens argumenter / argumentation Brug notatteknik – kasser / pile / lister 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Eksemplarisk eksempel på grafiske noter ved Jesper Ohm 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe

Eksemplarisk eksempel på grafiske noter ved Jesper Ohm 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Steen Beck om lektier Problemstilling • Ideel og officiel forståelse: Lektier forlænger og styrker

Steen Beck om lektier Problemstilling • Ideel og officiel forståelse: Lektier forlænger og styrker kvaliteten af undervisningen og det giver derfor mening, hver dag at give mange lektier for, dvs. lektier = nødvendige • Reel og uofficiel kultur: Der gives mange lektier for, som en stor del ikke laver, og undervisningen indrettes delvist herefter, dvs. lektier = unødvendige Tørre tal: HF E: 81 %, HF 2: 60 % Konsekvenser => ambivalent undervisning med snydagtige læreprocesser => Dårligt gruppearbejde + konflikter => Larm, uro og adspredelse i timerne Desuden: lektiefænomenet virker ekskluderende er lektier en god ide? Alternativer? Meningsfulde lektier? Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Mere Steen Beck: Aktionsmål: forbedre forberedelsen 1. Flytte forberedelse ind i undervisningen 2. Træne

Mere Steen Beck: Aktionsmål: forbedre forberedelsen 1. Flytte forberedelse ind i undervisningen 2. Træne forberedelse i undervisningen • Planlægning • Læsestrategier • Noteteknikker • Faglige metoder • Arbejdsspørgsmål 3. Guidet og i undervisningen igangsat forberedelse 4. Progression fra forberedelse i klassen til hjemme 5. Sanktioner i undervisningen ved manglende forberedelse 6. Differentieret forberedelse 7. Gøre forberedelseslektier mere spændende 8. Personlige lektier, hvor man skal levere noget 9. Udgangspunkt i udarbejdelseslektier Kilde Steen Beck: Iagttagelser fra Randers HF og VUC. Ji har hele PPT’et 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Fase 1 83 min af et modul Hjemme 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning Fase 2 5 første min. Resten af modulet minus 7 min Slut timen af med at samle op på, hvad der er sket: 1. 2 min: Lad eleverne summe om indholdet Lad eleverne prøve at lave en grafisk fremstilling af timerne Lad dem skrive om forløbet. Lad dem lave mind map om deres viden/formodning 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Fase 1 83 min af et modul Hjemme 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning Fase 2 5 første min. Resten af modulet minus 7 min Slut timen af med at samle op på, hvad der er sket: 1. 2 min: Lad eleverne summe om indholdet Lad eleverne prøve at lave en grafisk fremstilling af timerne Lad dem skrive om forløbet. Lad dem lave mind map om deres viden/formodning om næste lektion 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Fase 1 83 min af et modul Hjemme 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning Fase 2 5 første min. Resten af modulet minus 7 min under læsning: derhjemme Tag en blyant i en anden farve og kommenter på dine stikord: var det relevant? hvad var vigtigt/ var der noget, der slet ikke var relevant/ var der noget, som ´du havde glemt at få med? Hvis ja lav en ny ’gren’ med ’læsefarven’ 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens

Tilbage til Hot spot zonen Det røde felt mellem aktiviteterne i lektionen og klassens arbejde i den følgende lektion Fase 1 83 min af et modul Hjemme 7 sidste min. Ca. 20 min. lektielæsning Fase 2 5 første min. Resten af modulet minus 7 min begyndelsen af næste lektion Lad evt nogle elever vise deres mindmaps, drøft relevansen af de temaer, der er taget med. Lad eleverne hurtigskrive om deres forestillinger om, hvad der skal foregå elevernes afslutning på deres eget mind map – i en ny farve kommenter på dine stikord: var det relevant? hvad var vigtigt/ var der noget, der slet ikke var relevant/ var der noget, som jeghavde glemt at få med? Hvis ja lav en ny ’gren’ med ’læsefarven’ 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Læsestrategi på NG 2012 Læsestrategikurset i 1. g / 1. hf/pre-IB • Kurset har

Læsestrategi på NG 2012 Læsestrategikurset i 1. g / 1. hf/pre-IB • Kurset har som udgangspunkt, at det skal være inkluderende, dvs. at det er klassernes faglærere, der varetager kurset. • Klassekoordinator er tovholder • Det består af 6 skemalagte moduler i grundforløbet, der er lagt spredt ud over stort set alle fag, hvor der skal foregå en læsestrategiaktivitet sammen med den egentlige undervisning. • Arbejdet består i, at alle faglærere i disse skemalagte moduler inddrager elementer fra grundbogen Læs Bedre i arbejdet med den strategi, der fokuseres på. • Læs Bedre ligger i et antal klassesæt, der medbringes til modulet og tages med tilbage 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

1. modul • 1. modul: Introduktion til gode læsevaner: koordinator introducerer • MATERIALE: Læs

1. modul • 1. modul: Introduktion til gode læsevaner: koordinator introducerer • MATERIALE: Læs bedre • Notebookfil 1 • Forberedelse for læreren: Orientere sig i kapitel 1(se specielt side 10, læse kapitel 2 (fokus på side 12 14 (indre scenarier hist. om Louise side 13, forforståelse historien om Leif (omdøbt til Anders) side 14 ligger i notebookfilerne), side 16 (motivation), side 21 22 (læsning og sprogforståelse) • Læserapportmappen udleveres og introduceres. 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 1 • Tale med eleverne om forskellen på privat læsning (hyggelæsning)

Indhold i modul 1 • Tale med eleverne om forskellen på privat læsning (hyggelæsning) og faglig læsning • Italesættelse af hvad læsning er (Elisabeth Arnbak) • Eksempler på inferenser (opslag i tog – hist. om Anders) • Arbejde med begrebet forforståelse (fx liljekonvalarket, lektielæsningsarket) 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 2 • 2. modul. Introduktion og afprøvning af læsestrategier, træning i

Indhold i modul 2 • 2. modul. Introduktion og afprøvning af læsestrategier, træning i at skaffe sig overblik over en ny lærebog: Samfundsfagslærer introducerer. Se øvelse i notebookfilen og medbring tekst. • Opfølgning: Tre forskellige fag (skemalagt) inden for ti dage gennemgår den afsluttende øvelse (øvelse i overblikslæsning, side 70 ligger som notebook fil) • MATERIALE: • Notebookfil 2 • Forberedelse for læreren: Læs kapitel 4 (se øvelse, side 70), fokus på avancerede læseteknikker, side 63 70. 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 3 • 3. modul: Lektielæsning: Engelsklærer introducerer • Brug sidste del

Indhold i modul 3 • 3. modul: Lektielæsning: Engelsklærer introducerer • Brug sidste del af timen på at introducere den nye lektie med de faser (forforståelse, læseformål, læsestrategi, omfang) elektronisk bilag: lektielæsningsark, I har gennemgået. • Opfølgning: alle lærere begynder herefter at give lektier som gennemgået. • MATERIALE: • Notebookfil 3 • Forberedelse for læreren: Læs Bedre, side 52 59. Side 53 og 57 (ond og god læsecirkel) og side 57 59 (læseformål), side 64 (læsestrategi), side 13 15 (forforståelse) 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 4 • 4. modul: Faglig læsning og notatteknik: En nv-lærer introducerer

Indhold i modul 4 • 4. modul: Faglig læsning og notatteknik: En nv-lærer introducerer • Opfølgning (skemalagt): dansklæreren, andetsprogslæreren, matematiklæreren og en anden nv lærer. • I forhold til faglig læsning inddrages førfaglige og faglige ord i det enkelte fag • MATERIALE: • Notebookfil 4 • Forberedelse for læreren: Læs Bedre, side 80 84 • Kopier arkene med tekster og grafiske noter (elektronisk bilag). I modulet udleveres arkene, og eleverne sætter tekst og grafisk note sammen 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 5 • 5. modul: Langkøring: eleverne læser i en roman i

Indhold i modul 5 • 5. modul: Langkøring: eleverne læser i en roman i 60 minutter: Dansklæreren • MATERIALE: • Notebookfil 5 • Forberedelse for læreren: • Læs Bedre, side 39 41 • Medbring en roman, som klassen skal læse. • Udregn antallet af ord på en side i romanen på forhånd. (se metode i notebookfilen) 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium

Indhold i modul 6 • 6. modul: Kort opsamling: Koordinator • Kravene til den

Indhold i modul 6 • 6. modul: Kort opsamling: Koordinator • Kravene til den afsluttende læserapport gennemgås (jf beskrivelse i elevmappen), og eleverne har tid til at komme med evt. mundtlig evaluering og spørgsmål. • Koordinator fastsætter et afleveringstidspunkt for rapporten og læser og kommenterer den. 11/27/2020 Konference HOLD FAST Horsens Margrethe Mørch, Nyborg Gymnasium