Ayat Aktif dan Ayat Pasif 1 Ayat aktif

  • Slides: 42
Download presentation
Ayat Aktif dan Ayat Pasif 1

Ayat Aktif dan Ayat Pasif 1

 • Ayat aktif dan ayat pasif merupakan dua bentuk ayat yang berlainan tetapi

• Ayat aktif dan ayat pasif merupakan dua bentuk ayat yang berlainan tetapi membawa maksud yang sama. àPolis sudah memberkas penjahat itu. (ayat aktif) àPenjahat itu sudah diberkas oleh polis (ayat pasif)

Ayat Aktif Ali menunggang basikal. Ali menebas rumput. Ayat Aktif Tak Transitif Dia sedang

Ayat Aktif Ali menunggang basikal. Ali menebas rumput. Ayat Aktif Tak Transitif Dia sedang berlari. Ayat Aktif Transitif Dia sedang berlari. Dia sedang berdiri. Ali menunggang basikal. 3

Ayat Pasif Ikan kena tangkap dengan perkataan kerja Buku itu saya baca dengan KGND

Ayat Pasif Ikan kena tangkap dengan perkataan kerja Buku itu saya baca dengan KGND pertama Buku itu dia baca dengan KGND kedua Bola itu ditendang oleh Ali dengan imbuhan pasif 4

Menekankan subjek Ragam Ayat Aktif Transitif Menekankan objek Ayat Aktif Tak Transitif Ayat Pasif

Menekankan subjek Ragam Ayat Aktif Transitif Menekankan objek Ayat Aktif Tak Transitif Ayat Pasif imbuhan pasif KGND pertama & kedua Kata bantu ‘kena’ 5

Ayat Aktif • Ayat yang mengandungi Kata Kerja Berimbuhan me. N-, me. N-…-kan, me.

Ayat Aktif • Ayat yang mengandungi Kata Kerja Berimbuhan me. N-, me. N-…-kan, me. N-…-i, mempe. R-…-I, memper-…-kan dan te. R-. • Mengandungi pelaku yang terdiri daripada Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama, Kedua atau Ketiga dan objeknya sebagai penerima pelakuan. 6

Ayat Aktif • Mengandungi kata kerja berimbuhan • Mesti mengandungi pelaku yang terdiri daripada:

Ayat Aktif • Mengandungi kata kerja berimbuhan • Mesti mengandungi pelaku yang terdiri daripada: - Kata ganti nama diri orang pertama - Kata ganti nama diri orang kedua - Kata ganti nama diri ketiga

Ø Subjek dalam sesuatu ayat menjadi pelaku dan objek menjadi penderita. Ø Ibu membasuh

Ø Subjek dalam sesuatu ayat menjadi pelaku dan objek menjadi penderita. Ø Ibu membasuh kasut itu. - Ibu (subjek) - Membasuh (kata kerja) - Kasut (objek) **Ibu (pelaku) kasut (penderita)

berdasarkan kata kerja mengandungi pelaku (S) & penderita (O) Ayat Aktif Awalan “me-” Kata

berdasarkan kata kerja mengandungi pelaku (S) & penderita (O) Ayat Aktif Awalan “me-” Kata kerja berawalan “me-” • Emak menyapu sampah di halaman. • Ahmad mencuci kereta ayahnya. 9

 • Ayat aktif mengutamakan pelaku sebagai subjek • Mengandungi kata kerja awalan me

• Ayat aktif mengutamakan pelaku sebagai subjek • Mengandungi kata kerja awalan me • Ayat aktif terbahagi kepada 2 iaitu: - Ayat aktif transitif - Ayat aktif tak transitif

Ayat Aktif Transitif Ayat Aktif Tak Transitif 11

Ayat Aktif Transitif Ayat Aktif Tak Transitif 11

mengandungi kata kerja transitif + FN Ayat Aktif Transitif contoh • Emak mengoreng ikan.

mengandungi kata kerja transitif + FN Ayat Aktif Transitif contoh • Emak mengoreng ikan. • Ahmad membaca majalah. • Syafiq menebas rumput 12

Subjek • Emak • Ahmad • Syafiq KK Transitif • Menggoreng • Membaca •

Subjek • Emak • Ahmad • Syafiq KK Transitif • Menggoreng • Membaca • Menebas Objek • Ikan • Majalah • Rumput Predikat Ayat Penuh Ibu menggoreng ikan. Ahmad membaca majalah. Syafiq menebas rumput. 13

Tidak diikuti oleh objek mengandungi kata kerja tak transitif Ayat Aktif Tak Transitif contoh

Tidak diikuti oleh objek mengandungi kata kerja tak transitif Ayat Aktif Tak Transitif contoh • Rasyidah sedang termenung. • Khair sedang mandi. • Fareed sedang tidur. 14

Subjek • Rasyidah • Khair • Fareed KK Tak Transitif Objek • Sedang termenung

Subjek • Rasyidah • Khair • Fareed KK Tak Transitif Objek • Sedang termenung • Sedang mandi • Sedang tidur • • • - Predikat Ayat Penuh Rasyidah sedang termenung. Khair sedang mandi. Fareed sedang tidur. 15

Menjelaskan perbuatan pelaku berawalan di- Ayat Pasif Subjek menjadi penderita 16

Menjelaskan perbuatan pelaku berawalan di- Ayat Pasif Subjek menjadi penderita 16

Ayat Pasif • Ayat yang mengandungi Kata Kerja berimbuhan di-, di-…-kan, di-…-i, dan te.

Ayat Pasif • Ayat yang mengandungi Kata Kerja berimbuhan di-, di-…-kan, di-…-i, dan te. R-. • Mengandungi Kata Sendi ‘oleh’ selepas Kata Kerja dalam Ayat Pasif yang menggunakan KGND Ketiga. • Mengandungi Kata Kerja yang tidak mendapat imbuhan awalan dalam Ayat Pasif yang menggunakan KGND Pertama dan Kedua. 17

 • • • Mengandungi pelaku yang terdiri daripada: Kata ganti nama diri orang

• • • Mengandungi pelaku yang terdiri daripada: Kata ganti nama diri orang pertama Kata ganti nama diri orang kedua Kata ganti nama diri ketiga Mengutamakan objek sebagai subjek Juga boleh mengandungi kata kerja berawalan di-

dengan imbuhan KK pasif. dengan KGND pertama atau kedua. dengan perkataan kena. 19

dengan imbuhan KK pasif. dengan KGND pertama atau kedua. dengan perkataan kena. 19

dengan imbuhan KK Pasif KK mengandungi imbuhan KK Pasif di- dan ter. Digunakan untuk

dengan imbuhan KK Pasif KK mengandungi imbuhan KK Pasif di- dan ter. Digunakan untuk KGND ketiga Subjek • Cermin itu • Burung itu KK Pasif • dipecah • tertembak FN + Keterangan • Oleh adik semalam • Oleh pencuri pagi tadi 20

dengan KGND pertama & kedua KGND diletakkan dihadapan KK dalam bentuk kata penuh atau

dengan KGND pertama & kedua KGND diletakkan dihadapan KK dalam bentuk kata penuh atau ringkas Semua pinggan pecah sudah saya buang. Kayu itu belum kamu potong lagi. 21

dengan perkataan kena hadir sebelum KK KK tidak menerima awalan Kucing itu kena kejar

dengan perkataan kena hadir sebelum KK KK tidak menerima awalan Kucing itu kena kejar oleh Alia Bank itu kena rompak pagi tadi. 22

Ø Frasa nama dalam sesuatu ayat akan menjadi penderita Ø Kasut itu dibasuh oleh

Ø Frasa nama dalam sesuatu ayat akan menjadi penderita Ø Kasut itu dibasuh oleh ibu - Kasut (objek) - Dibasuh ( kata kerja) - Ibu (frasa nama) ** kasut (pelaku) ibu (penderita)

1 2 3 4 5 6 24

1 2 3 4 5 6 24

Surat itu saya tulis. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 25

Surat itu saya tulis. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 25

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan a) Ayat Pasif b) Ayat Aktif 26

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan a) Ayat Pasif b) Ayat Aktif 26

Baju itu awak jahit. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 27

Baju itu awak jahit. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 27

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu. a)

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 28

Kucing itu menggigit jari saya. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 29

Kucing itu menggigit jari saya. a) Ayat Aktif b) Ayat Pasif 29

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah amanah. a) Ayat Pasif b) Ayat Aktif 30

Surat itu saya tulis ialah ayat pasif. Tahniah, jawapan anda betul! 31

Surat itu saya tulis ialah ayat pasif. Tahniah, jawapan anda betul! 31

Surat itu saya tulis. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 32

Surat itu saya tulis. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 32

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan ialah Ayat Aktif. Tahniah, jawapan anda betul! 33

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan ialah Ayat Aktif. Tahniah, jawapan anda betul! 33

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah

Razi meminjam buku itu daripada perpustakaan. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 34

Baju itu awak jahit ialah Ayat Pasif Tahniah, jawapan anda betul! 35

Baju itu awak jahit ialah Ayat Pasif Tahniah, jawapan anda betul! 35

Baju itu awak jahit. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 36

Baju itu awak jahit. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 36

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu ialah

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu ialah Ayat Aktif. Tahniah, jawapan anda betul! 37

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu. Maaf,

Tiga orang lelaki bertopeng melarikan wang berjumlah 3 juta daripada kedai emas itu. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 38

Kucing menggigit jari saya ialah Ayat Aktif Tahniah, jawapan anda betul! 39

Kucing menggigit jari saya ialah Ayat Aktif Tahniah, jawapan anda betul! 39

Kucing menggigit jari saya. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 40

Kucing menggigit jari saya. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 40

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah amanah ialah Ayat Pasif. Tahniah, jawapan anda betul! 41

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah

Encik Tan dan Encik Amirul telah ditangkap oleh Biro Pencegah Rasuah kerana disyaki pecah amanah. Maaf, jawapan anda tidak betul! Terima kasih sudah mencuba. 42