AYAT AKTIF AYAT PASIF CIKGU MIZA Ayat Aktif

  • Slides: 12
Download presentation
AYAT AKTIF & AYAT PASIF CIKGU MIZA

AYAT AKTIF & AYAT PASIF CIKGU MIZA

Ayat Aktif Ayat Pasif • Ayat aktif ialah yang menekankan atau mengutamakan si pelaku/pembuat

Ayat Aktif Ayat Pasif • Ayat aktif ialah yang menekankan atau mengutamakan si pelaku/pembuat sebagai subjek dan ayatnya mengandungi kata kerja yang berawalan Me. N- (me-, mem-, menge-, dan meny-). • Ayat pasif ialah ayat yang menekankan/mengutamakan objek dan perbuatannya. Ayat ini mengandungi kata kerja tanpa awalan atau kata kerja yang berawalan di- beserta dengan kata sendi oleh.

1. Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah. 1. Semua kerja sekolah telah saya siapkan.

1. Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah. 1. Semua kerja sekolah telah saya siapkan. 2. Kami mesti menumpukan perhatian apabila guru mengajar. 2. Perhatian mesti kami tumpukan apabila guru mengajar. 3. Kamu perlu mengajarnya menulis jawi. 3. Menulis jawi perlu kamu ajar kepadanya. 4. Ayah membelah kayu api itu. 4. Kayu api itu dibelah oleh ayah. 5. Mereka sedang menganyam tikar mengkuang itu. 5. Tikar mengkuang itu sedang dianyam oleh mereka.

supaya beratur. Nyatakan…. Ayat Aktif @ Ayat Pasif (a) Saya mencuci kasut sekolah. (b)

supaya beratur. Nyatakan…. Ayat Aktif @ Ayat Pasif (a) Saya mencuci kasut sekolah. (b) Dia sedang menjahit baju. (c) Surat itu mesti awak serahkan. (d) Salmah memukul adiknya dengan kuat. (e) Buku itu dibaca oleh Ali. (f) Nasihat guru kita, mesti kita dengar. (g) Kereta itu perlu kamu baiki. (h) Jadual itu sudah kami susun. (i) Nasi lemak dimasak oleh ibu. (j) Orang ramai diarahkan oleh beliau supaya beratur.

AYAT PASIF CIKGU MIZA

AYAT PASIF CIKGU MIZA

§ Ayat pasif terbentuk apabila objek dalam ayat pasif transitif bertugas sebagai subjek. Contohnya

§ Ayat pasif terbentuk apabila objek dalam ayat pasif transitif bertugas sebagai subjek. Contohnya seperti ayat dibawah ini: Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. (Ayat aktif = pelaku sebagai subjek) (objek) Kerja itu sudah saya laksanakan semalam. (Ayat pasif = objek sebagai subjek) (objek) • Jenis- jenis Ayat Pasif: 1. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. 2. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga. 3. Ayat pasif berimbuhan ‘ber…’ dan ‘ke… an’. 4. Ayat pasif berimbuhan ‘ter…’ 5. Ayat pasif dengan perkataan ‘kena’ yang hadir sebelum kata kerja.

KATA GANTI NAMA DIRI Pertama : Saya, aku, kita , kami, beta, hamba patik,

KATA GANTI NAMA DIRI Pertama : Saya, aku, kita , kami, beta, hamba patik, ku Kedua : Kamu, engkau, mu, kalian, anda, tuanku, saudara, saudari tuan, puan, tuan hamba Ketiga : Dia, -nya, mereka, baginda, (nama manusia), (nama pihak), (nama institusi), (nama benda)

JAWAPAN AYAT AKTIF 1. Puan Azizah telah memarahi Azmi kerana memecahkan pasu bunga. 2.

JAWAPAN AYAT AKTIF 1. Puan Azizah telah memarahi Azmi kerana memecahkan pasu bunga. 2. Ibu bapa harus mengawasi tingkah laku anak-anak supaya mereka tidak tersalah langkah. 3. Puan Sarah menghadiahi Atiqah sebuah kereta Kancil setelah lulus dalam ujian memandu. AYAT PASIF 1. Azmi telah dimarahi oleh Puan Azizah kerana memecahkan pasu bunga. 2. Tingkah laku anak-anak harus diawasi oleh ibu bapa supaya mereka tidak tersalah langkah. 3. Setelah lulus dalam ujian memandu, Atiqah dihadiahi oleh Puan Sarah sebuah kereta Kancil. Atau Atiqah dihadiahi oleh Puan Sarah sebuah kereta Kancil setelah lulus dalam ujian memandu.

AYAT AKTIF 4. Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. AYAT

AYAT AKTIF 4. Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. AYAT PASIF 4. Kedatangan biras ayah saya yang baru tiba dari Sabah disambut oleh ayah. 5. Dia mendayung sampan itu dengan 5. Sampan itu didayung olehnya laju dengan harapan untuk dengan laju dengan harapan untuk mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. 6. Saya membeli rumah mewah di atas 6. Rumah mewah di atas bukit itu saya bukit itu dengan duit titik peluh saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri.

AYAT AKTIF 7. Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena hari lahir

AYAT AKTIF 7. Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena hari lahir Kalsom. AYAT PASIF 7. Kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh ibu Anita sempena hari lahir Kalsom. 8. Mereka menyusun kerusi-kerusi itu di 8. Kerusi-kerusi di padang itu disusun oleh padang sebelum acara sukan mereka sebelum acara sukan bermula. Atau Kerusi-kerusi itu disusun oleh mereka di padang sebelum acara sukan bermula. 9. Semua pelajar sudah membaca buku cerita yang terdapat di perpustakaan. 9. Buku cerita yang terdapat di perpustakaan sudah dibaca oleh semua pelajar.

AYAT AKTIF 10. Saya selalu memasang lampu di hadapan rumah sebelum tidur. AYAT PASIF

AYAT AKTIF 10. Saya selalu memasang lampu di hadapan rumah sebelum tidur. AYAT PASIF 10. Lampu di hadapan rumah selalu saya pasang sebelum tidur.

TERIMA KASIH Ada soalan? ? ?

TERIMA KASIH Ada soalan? ? ?