Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat utama

  • Slides: 14
Download presentation
Ayat Majmuk Pancangan

Ayat Majmuk Pancangan

Ayat Majmuk Pancangan Ayat utama yang dipancangkan dengan satu atau lebih ayat kecil dalam

Ayat Majmuk Pancangan Ayat utama yang dipancangkan dengan satu atau lebih ayat kecil dalam ayat utama Ayat Relatif Ayat Komplimen Ayat Keterangan Ayat Komplimen Frasa Nama Musabab Akibat Ayat Komplimen Frasa Kerja Syarat Waktu Ayat Komplimen Frasa Adjektif Pertentangan Harapan Cara Tujuan Perbandingan

AYAT RELATIF • Ayat yang dikenal dengan penggunaan yang – Saya membeli seluar yang

AYAT RELATIF • Ayat yang dikenal dengan penggunaan yang – Saya membeli seluar yang bewarna hitam. – Sharizan mengambil buku kamu yang cantik itu tadi. – Siti membeli ikan yang terbesar sekali.

AYAT KOMPLIMEN • Ayat komplemen frasa nama • Ayat komplemen frasa kerja • Ayat

AYAT KOMPLIMEN • Ayat komplemen frasa nama • Ayat komplemen frasa kerja • Ayat komplemen frasa adjektif

Ayat komplimen frasa nama • Berlaku pada dua bahagian ayat iaitu pada subjek dan

Ayat komplimen frasa nama • Berlaku pada dua bahagian ayat iaitu pada subjek dan objek tepat. • Ayat komplimen frasa nama subjek – Bahawa setiap peserta akan menerima hadiah adalah muktamad – Tentulah tidak wajar untuk mereka mendirikan rumah di kawasan tanah haram. • Ayat komplimen pada objek tepat – Guru menjelaskan bahawa peperiksaan itu akan berlangsung pada bulan hadapan. – Polis melaporkan bahawa jalan itu sudah boleh dilalui oleh kenderaan berat.

Ayat komplimen frasa kerja • Perlu pemerhatian terperinci kerana pada anggapan pertama, boleh disamakan

Ayat komplimen frasa kerja • Perlu pemerhatian terperinci kerana pada anggapan pertama, boleh disamakan dengan ayat komplimen frasa nama obejk. Dibezakan dengan melihat struktur ayat yang tidak dipasifkan. (pasif is for frasa nama objek) – Dia berasa bahawa nasihat gurunya itu benar – Kerajaan bersetuju bahawa cadangan itu boleh diterima

Ayat komplimen frasa adjektif • Ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat induk. •

Ayat komplimen frasa adjektif • Ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat induk. • Jumlah jenis ayat ini dalam BM adalah terhad. – Mereka sangat insaf bahawa mereka daif – Saya sangat yakin bahawa dia akan berjaya.

AYAT KETERANGAN • Terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih

AYAT KETERANGAN • Terdiri daripada satu ayat induk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat [ayat induk + kata hubung + ayat keterangan] @ [ayat keterangan + kata hubung + ayat induk]

JENIS AYAT KETERANGAN

JENIS AYAT KETERANGAN

Keterangan musabab • Unsur yang menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau perbuatan • kerana,

Keterangan musabab • Unsur yang menerangkan sebab berlakunya sesuatu kejadian atau perbuatan • kerana, lantaran, sebab, oleh sebab – Saya sakit kepala sebab terlalu stress belajar tulisan Jawi.

Keterangan akibat • Unsur yang menerangkan kesan atau hasil perbuatan. • hingga, sehingga –

Keterangan akibat • Unsur yang menerangkan kesan atau hasil perbuatan. • hingga, sehingga – Semha sering menjerit hingga kesakitan tonsilnya. – Chong berusaha dengan gigih sehingga menjadi olahragawan Sukan Malaysia XIV

Keterangan syarat • Unsur yang menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. • sekiranya, andai kata,

Keterangan syarat • Unsur yang menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. • sekiranya, andai kata, jikalau, jika, kalau – Jika diizinkan Tuhan, kami akan datang lagi tahun hadapan. – Andai kata Jepun menyerang Malaya esok, kita lawan habis-habisan.

Keterangan waktu • Unsur yang menerangkan masa sesuatu kejadian atau perbuatan. • sejak, semenjak,

Keterangan waktu • Unsur yang menerangkan masa sesuatu kejadian atau perbuatan. • sejak, semenjak, setelah, sewaktu, sementara, tatkala, ketika – Tatkala mereka masuk ke rumah itu, mereka dikejutkan dengan penemuan bangkai-bangkai haiwan. – Saya masih belum berpeluang melawat ke Kota Samarahan semenjak berpindah ke Sarawak.

Keterangan

Keterangan