JENISJENIS AYAT PENYATA JENIS AYAT PENYATA AYAT TANYA

  • Slides: 11
Download presentation
JENIS-JENIS AYAT PENYATA

JENIS-JENIS AYAT PENYATA

JENIS AYAT PENYATA AYAT TANYA 1. Tanpa kata tanya 2. Dengan kata tanya 3.

JENIS AYAT PENYATA AYAT TANYA 1. Tanpa kata tanya 2. Dengan kata tanya 3. Ayat tanya terbuka dan tertutup AYAT PERINTAH 1. 2. 3. 4. AYAT SERUAN Ayat suruhan Ayat larangan Ayat silaan Ayat permintaan

AYAT PENYATA Ayat yang menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian, atau hal bagi memaklumkan dan

AYAT PENYATA Ayat yang menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian, atau hal bagi memaklumkan dan menyatakan sesuatu. Contoh: 1. Itu beg saya. ( susunan biasa ) 2. Beg sayalah itu. ( susunan songsang )

AYAT TANYA Ayat yang menanyakan sesuatu perkara, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Tanpa kata

AYAT TANYA Ayat yang menanyakan sesuatu perkara, benda, manusia, binatang dan sebagainya. Tanpa kata tanya Ayat tanya terbuka Siapakah yang berucap tadi ? Jawapan: Azmir Dengan kata tanya Ayat tanya tertutup Susahkah soalan itu ? Jawapan: Ya / Tidak

AYAT PERINTAH Ayat suruhan Ayat larangan Ambilkan saya baju itu, Abu. Jangan ganggu adik

AYAT PERINTAH Ayat suruhan Ayat larangan Ambilkan saya baju itu, Abu. Jangan ganggu adik kamu itu. Ayat silaan Jemput minum, cikgu. Ayat permintaan Minta belikan ibu penyapu itu.

AYAT SERUAN Ayat untuk melahirkan sesuatu perasaan, seperti gembira, sedih, dan terkejut, serta disertai

AYAT SERUAN Ayat untuk melahirkan sesuatu perasaan, seperti gembira, sedih, dan terkejut, serta disertai dengan kata seru dan tanda seru ( ! ). Contoh: 1. Aduh, sakitnya kakiku ! 2. Wah, cantiknya pemandangan ini ! 3. Oh, kakak rupanya ! ( dengan kata seru ) 4. Kakak rupanya ! ( tanpa kata seru )

Ayat perintah dengan KKTT dan KKT • Dalam ayat perintah yang menggunakan KKTT, awalan

Ayat perintah dengan KKTT dan KKT • Dalam ayat perintah yang menggunakan KKTT, awalan me. Natau ber- tidak boleh digugurkan. • Dalam ayat perintah aktif, awalan me. N - boleh dikekalkan atau digugurkan. AP ( kktt ) me. N- / ber- dikekalkan Contoh: Jangan buang sampah ini. (/) Jangan membuang sampah ini. (/) Contoh: 1. Jangan diri ( X ) 2. Jangan berdiri ( / ) 3. Usah jerit. ( X ) 4. Usah menjerit. ( / )

Ayat Perintah Gabungan • • Ayat silaan dan permintaan tidak boleh dicampuradukkan dengan ayat

Ayat Perintah Gabungan • • Ayat silaan dan permintaan tidak boleh dicampuradukkan dengan ayat larangan dalam penggunaan ayat perintah. Ayat larangan boleh dilembutkan dengan meletakkan perkataan harap pada bahagian hadapan. Gabungan ayat AS + AL AP + AL Konsep X X Contoh: 1. Tolong jangan merokok di sini. ( X ) 2. Jangan merokok di sini. ( / ) 3. Sila jemput ke restoran baharu saya. ( X ) 4. Jemput ke restoran baharu saya. ( / ) 5. Harap jangan merokok. ( / )

AYAT TANYA TANPA KATA TANYA Ayat tanya tanpa kata tanya tidak boleh menerima partikel

AYAT TANYA TANPA KATA TANYA Ayat tanya tanpa kata tanya tidak boleh menerima partikel –kah di hujung ayat. ATTKT -kah tidak diperlukan di hujung ayat Contoh: 1. Mereka itu adik kamukah ? ( X ) 2. Mereka itu adik kamu ? ( / ) 3. Bilik itu tempat mereka bermesyuaratkah ? ( X ) 4. Bilik itu tempat mereka bermesyuarat ? ( / ) 5. Tempat mereka bermesyuaratkah bilik itu ? (/)

AYAT TANYA DENGAN KATA TANYA • Ayat tanya dengan kata tanya tidak boleh menerima

AYAT TANYA DENGAN KATA TANYA • Ayat tanya dengan kata tanya tidak boleh menerima partikel –kah di hujung ayat. • Terdapat juga ayat tanya yang menggunakan FSN tanya seperti di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila dan dengan siapa. ATKT salah jika -kah di hujung ayat Contoh: 1. Harga fail itu berapakah ? ( X ) 2. Harga fail itu berapa ? ( / ) 3. Berapakah harga fail ini ? ( / ) Partikel –kah mesti mengikuti kata tanya apabila berada di hadapan ayat.

AYAT PENYATA BERCAMPURAN DENGAN AYAT TANYA DAN AYAT PERINTAH Ayat penyata tidak boleh bergabung

AYAT PENYATA BERCAMPURAN DENGAN AYAT TANYA DAN AYAT PERINTAH Ayat penyata tidak boleh bergabung dengan ayat perintah atau ayat tanya. Gabungan ayat APN + AT APN + AP Konsep X X Contoh: 1. Amin menasihati Abu supaya jangan bertindak melulu. ( X ) 2. Amin menasihati Abu supaya tidak bertindak melulu. ( / ) 3. Azli bertanya kepada Nik bagaimanakah kemalangan itu berlaku. ( X ) 4. Azli bertanya kepada Nik cara kemalangan itu berlaku. ( / ) Ayat seruan yang bercirikan ayat tanya boleh diletakkan tanda soal. Contoh: Eh, itukah isteri Encik Ikhsan ?