NANTAI NVERSTES 19 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH VYANA

  • Slides: 22
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ VİYANA KONGRESİ VE DÜZENİ İktisadi, İdari ve

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ VİYANA KONGRESİ VE DÜZENİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Temel Okumalar İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) Continuity and

Temel Okumalar İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) Continuity and Change in the Westphalian Order Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali

Ne Öğreneceğiz • Fransız Devriminin sebepleri, • Devrim Savaşları anlatılacaktır.

Ne Öğreneceğiz • Fransız Devriminin sebepleri, • Devrim Savaşları anlatılacaktır.

FRANSIZ İHTİL Lİ Fransız ihtilâli; Fransız tarihinde, iktisadi alanda üstünlük sağlayan burjuvazinin siyasî iktidarı

FRANSIZ İHTİL Lİ Fransız ihtilâli; Fransız tarihinde, iktisadi alanda üstünlük sağlayan burjuvazinin siyasî iktidarı da ele geçirerek burjuva, kapitalist toplumu kurmasıdır. TASNİF DIŞI 4/40

Fransız ihtilâli Yakın Çağ dünya savaşlarına, I. ve II. Dünya Savaşlarına Bugünün dünyasının oluşmasında

Fransız ihtilâli Yakın Çağ dünya savaşlarına, I. ve II. Dünya Savaşlarına Bugünün dünyasının oluşmasında son derece etkili oldu. 5/40

IHTIL LIN NEDENLERI İçsel Nedenler Siyasi Nedenler Düşünsel Nedenler Ekonomik Nedenler 6/40

IHTIL LIN NEDENLERI İçsel Nedenler Siyasi Nedenler Düşünsel Nedenler Ekonomik Nedenler 6/40

Siyasi Nedenler Kral Asiller Ruhban Sınıfı Halk Sınıfı (Tiers Etats) Fransız toplumu dövüşen asiller,

Siyasi Nedenler Kral Asiller Ruhban Sınıfı Halk Sınıfı (Tiers Etats) Fransız toplumu dövüşen asiller, dua eden rahipler ve bu iki grubu beslemek için çalışanlardan meydana gelmekteydi. 7/40

Düşünsel Nedenler v Aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? • Bilim ve tabiat, •

Düşünsel Nedenler v Aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? • Bilim ve tabiat, • Mutluluk, • Erdem, • Akıl, • Faydacılık. v İhtilal neden Fransa’da çıkmıştır? 8/40 TASNİF DIŞI

EKONOMIK NEDENLER v Genel olarak toprak zenginliğine dayanan ayrıcalıklı sınıfların durumu gittikçe fenalaşırken, ticaret

EKONOMIK NEDENLER v Genel olarak toprak zenginliğine dayanan ayrıcalıklı sınıfların durumu gittikçe fenalaşırken, ticaret ve sanayi ile uğraşan burjuvaların ülke ekonomisindeki etkileri çoğalmıştı. v Yedi Yıl Savaşları (1756 -1763) masraflarının Fransa’nın bütçesinde açtığı yaradan sonra, Amerika’ya yapılan masraflar, Fransız hazinesini büsbütün sarsmıştır. 9/40

IHTIL LIN NEDENLERI Dışsal Nedenler Aydınlanma Çağının Etkileri Amerika Birleşik Devletlerinin Bağımsızlığına Kavuşması 10/40

IHTIL LIN NEDENLERI Dışsal Nedenler Aydınlanma Çağının Etkileri Amerika Birleşik Devletlerinin Bağımsızlığına Kavuşması 10/40

ETATS GENERAUX v Soylular, papazlar ve halk temsilcilerinden meydana gelen ve hükümet tarafından belirlenen

ETATS GENERAUX v Soylular, papazlar ve halk temsilcilerinden meydana gelen ve hükümet tarafından belirlenen zamanlarda toplanan bir meclisti v Her sınıfın birer oyu vardı. v Herhangi bir yasama ve yürütme yetkisi yoktu. v Krala halkın şikayet ve dileklerini duyurmakta aracıydı. 11/40

İhtilalin Avrupa’daki Yansımaları Avrupa ile Fransa’yı karşıya getiren gelişmeler; • Fransa’da derebeylik ve feodal

İhtilalin Avrupa’daki Yansımaları Avrupa ile Fransa’yı karşıya getiren gelişmeler; • Fransa’da derebeylik ve feodal sistemin yıkılmasının halklara örnek teşkil edebileceğinden korkulmuştur. • Fransa dışına kaçan bir kısım asiller Avrupa monarklarını ihtilalciler aleyhine kışkırtmaya çalışmışlardır. • 28 Ağustos 1789’da İnsan ve Vatandaş Hakları Demecinin yayınlanması. • Kral’ın saygınlığını kaybetmesi ve yönetimden uzaklaşması. • Kilise Yasasının getirdiği düzenlemeler. • “Millet egemenliği” ve “milli irade” ilkelerinin konulması. • Fransa’daki medyanın Avrupa’daki rolü. 12/40

Birinci Koalisyon Savaşları (1792 - 1797) v Pillnitz (1791 Ağustos) bildirisi sonrası Fransa, 20

Birinci Koalisyon Savaşları (1792 - 1797) v Pillnitz (1791 Ağustos) bildirisi sonrası Fransa, 20 Nisan 1792'de Avusturya'ya savaş ilan etti. (1792 Haritası) Prusya da, Şubat 1792'de Avusturya ile anlaşma yapmış olduğundan, savaşa katıldı. Avusturya Fransa Rusya Polonya Prusya v Mareşal Duc de Brunswick bildirisi, Valmy savunması ve Fransa’da krallığın sonu…. . v Cumhuriyet’in ilanı, Kralın idamı, Belçika’nın ele geçirilişi ve bütün Avrupa ile savaş…. İngiltere, Hollanda, Toskana, İspanya, Venedik, Papa, Prusya ve Avusturya Fransa 13/40

İkinci Koalisyon Savaşları (1798 -1802) v Fransa, Hindistan ile olan bağlantısında önemli yeri bulunan

İkinci Koalisyon Savaşları (1798 -1802) v Fransa, Hindistan ile olan bağlantısında önemli yeri bulunan Mısır'ı ele geçirerek, İngiltere’yi barışa zorlamak istedi. v Temmuz 1798 tarihinde Mısır’a çıktı. v Fransa’nın Mısır’ı ele geçirmesi sonrasında Osmanlı-İngiltere -Rusya arasında II. Koalisyon kuruldu. v Avusturya, Rusya'nın da yardımı ile bütün Kuzey İtalya'yı işgal etti. 14/40

Napolyon’un İmparatorluk Dönemi 1804 -1815 5. Koalisyo n Savaşı 4. Koalisyo n Savaşı 3.

Napolyon’un İmparatorluk Dönemi 1804 -1815 5. Koalisyo n Savaşı 4. Koalisyo n Savaşı 3. Koalisyo n Savaşı 6. Koalisyo n Savaşı 7. Koalisyo n Savaşı Moskova Seferi

Üçüncü Koalisyon Savaşları (1803 -1805) v Napolyon, Avrupa egemenliği için İngiltere'yi yenmesi gerekiyordu. v

Üçüncü Koalisyon Savaşları (1803 -1805) v Napolyon, Avrupa egemenliği için İngiltere'yi yenmesi gerekiyordu. v İngiliz tüccarları (London City) zarar ediyordu. v İngiltere, Fransa İsviçre ve Piyemonte’den çekilmedikçe, kendisinin de Malta’yı terk etmeyeceğini bildirdi. v Trafalgar Savaşı; Ulm Savaşı; Austerlitz muharebesi (Üç İmparatorlar Muharebesi; I. Napolyon, II. François ve I. Aleksandr) 16/40

Aralık 1805 -Üç İmparator Savaşı ve Napolyon’un Büyük Zaferi Sonuçları Avusturya. Fransa/Presburg Barış Anlaşması

Aralık 1805 -Üç İmparator Savaşı ve Napolyon’un Büyük Zaferi Sonuçları Avusturya. Fransa/Presburg Barış Anlaşması Ren Federasyonu’nun kuruluşu

Rusya-Fransa Savaşı Lehistan’ın İşgali Eylau Savaşı Friedland Yenilgisi… Temmuz 1807 Tilsit Anlaşması Savaşlar Jena

Rusya-Fransa Savaşı Lehistan’ın İşgali Eylau Savaşı Friedland Yenilgisi… Temmuz 1807 Tilsit Anlaşması Savaşlar Jena Yenilgisi. . Osmanlı Kıta Ablukasının Önündeki Engeller Prusya’nın İttifak değiştirmesi. İngiliz gemilerinin Avrupa’ya girişi yasaklandı Fransız gemilerine el koyulması Kıta Ablukası-Deniz Ablukası Napolyon’un Zaferi İngiltere ve Rusya’nın Fransa karşısına çıkması, Avusturya-Prusya-Rusya İttifakı Dördüncü Koalisyon Savaşları (1806 -1807)

- Napolyon Portekiz’i İşgal etti - IV. Carlos’un yerine VII. Ferdinand kral oldu -

- Napolyon Portekiz’i İşgal etti - IV. Carlos’un yerine VII. Ferdinand kral oldu - Napolyon’un kardeşi Joseph Napolyon İspanya Kralı oldu - Milliyetçilik ve isyan - 1808 Madrid’e giriş ve Joseph’in tekrar krallığı - İngiltere, Portekiz ve İspanya’yı işgal etti. - 1809’da Fransa’ya savaş açtı - Wagram Savaşı ve yenilgi - Viyana Barış Anlaşması Avusturya İspanya Beşinci Koalisyon Savaşları (1809 -1812) v Romantizm akımı, v Ulusçuluk akımı,

Napolyon’un Moskova Seferi; Altıncı Koalisyon Savaşları (1812 -1814) Fransa ile Rusya ilişkilerinin bozulma nedenleri;

Napolyon’un Moskova Seferi; Altıncı Koalisyon Savaşları (1812 -1814) Fransa ile Rusya ilişkilerinin bozulma nedenleri; v Tilsit anlaşmasının bağlayıcı hükümleri Rusları memnun etmedi. v"Kıta ablukası"nın Rusya ekonomisine zarar vermeye başlaması. vİsveç Kralı Napolyon’un Mareşallerinden Bemadotte’u kendisine veliaht tayin etmişti. Rusya, Fransa’nın kendisine bu derece yakın gelmesinden hoşlanmadı. v Varşova Büyük Dükalığı adı ile bağımsız bir Polonya’nın varlığı. v Tilsit’den itibaren Prusya’nın Fransız nüfuzu altına girmesi. v Fransa ile Avusturya arasında teşekkül eden bu akrabalık bağından hoşlanmadı. 20/40

Yedinci Koalisyon Savaşı ve Napolyon İmparatorluğu'nun Yıkılışı (1815) Napolyon’un dönüşü • 1 Mart 1815’te

Yedinci Koalisyon Savaşı ve Napolyon İmparatorluğu'nun Yıkılışı (1815) Napolyon’un dönüşü • 1 Mart 1815’te Napolyon Cannes’den karaya çıktı. • Kral Belçika’ya kaçtı. • 1792 Sınırlarına çekilmeyi kabul etti. İmparatorluk • 20 Mart 1815’te Napolyon yeniden imparator oldu İttifak • Avrupa devletleri Napolyon’u kabul etmedi. Savaş yeniden başladı. • Napolyon Belçika’ya girdi.

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı Yayınları • Leopold von Ranke, Theory and Practice of History • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir • Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, Felsefe Dizisi • İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) • Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş • Hobsbawm, Eric, (1998) İmparatorluk Çağı, 1875 -1914, (çev. Vedat Aslan) Dost Kitabevi • Sander, Oral, (2001) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 9. B. , İmge Yayınevi • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi • Ülman, A. Haluk, (1972). Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, AÜSBF Yayınları • Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der • Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi I, Dora Yayınları • Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 • Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©