NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH SOUK

  • Slides: 17
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr OLUŞUMU NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1789 -1980, Dost Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Demokrasi cephesinin dağılması: müttefikler arası

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Demokrasi cephesinin dağılması: müttefikler arası anlaşmazlıklar • - ABD'nin çevreleme politikası • - SSCB ve Doğu Avrupa’da Sovyet benzeri rejimler anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Japonya’nın Teslim Oluşu

Japonya’nın Teslim Oluşu

Paris Barış Antlaşması • Yenilen devletlerin sınırları ya daraltılmış ya da savaş öncesi durumuna

Paris Barış Antlaşması • Yenilen devletlerin sınırları ya daraltılmış ya da savaş öncesi durumuna getirilmiştir. • Yenilen devletlerin silahlı kuvvetlerinin sayısı sınırlandırılmıştır. • Yenilen devletler savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılmıştır. • İtalya, Rodos ve On İki Adayı Yunanistan’a devretmiş ve Lozan Antlaşmasının 15. Maddesinden feragat etmiştir.

Güç Boşluğu ve Yeni Güçler • ABD ve SSCB güç mücadelesini Avrupa’da yapmışlar, bu

Güç Boşluğu ve Yeni Güçler • ABD ve SSCB güç mücadelesini Avrupa’da yapmışlar, bu nedenle savaş sonrası temel gelişmeler Avrupa’da yaşanmıştır.

Savaş Sonrası Almanya

Savaş Sonrası Almanya

Batı Bloğunun Oluşması ve Demir Perde Churchill; “Bir ya da iki yıl içinde durum

Batı Bloğunun Oluşması ve Demir Perde Churchill; “Bir ya da iki yıl içinde durum ne olacak? Bu tarihte Amerikan ve İngiliz orduları eriyecek, Fransızlar esaslı bir şekilde teşkilatlandırılmış olmaktan uzak bulunacak; oysa Rusya iki ya da üç yüz tümenini ayakta tutma kararını verebilecektir. . . Cepheye (Rusya) bir demir perde indirmiştir. Ardında nelerin cereyan ettiğini bilmiyoruz”

Çevreleme Politikası (Containment Policy) İkinci Dünya Savaşı sonrası, komünizmin tüm dünyaya yayılma isteğine engel

Çevreleme Politikası (Containment Policy) İkinci Dünya Savaşı sonrası, komünizmin tüm dünyaya yayılma isteğine engel olmak için ABD’nin izlediği dış politikaya “çevreleme” (containment) adı verilir.

Truman Doktrini, Soğuk Savaş’ın ilk adımlarını oluştururken, Doğu-Batı bölünmesini kesin çizgilerle ortaya koymuştur.

Truman Doktrini, Soğuk Savaş’ın ilk adımlarını oluştururken, Doğu-Batı bölünmesini kesin çizgilerle ortaya koymuştur.

Marshall Planı Toplam; 12, 721 Bugünkü değeri 110 milyar dolar Marshall Planı Batı Avrupa’nın

Marshall Planı Toplam; 12, 721 Bugünkü değeri 110 milyar dolar Marshall Planı Batı Avrupa’nın ekonomik canlanmasını sağlamakla birlikte ileride oluşturacak AB’nin yeni temellerini kurumların doğmasını sağlamıştır. da

Avrupa’da Birlik Çabaları Batı Avrupa ülkeleri, askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve yardımlaşmak

Avrupa’da Birlik Çabaları Batı Avrupa ülkeleri, askeri, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve yardımlaşmak için bölgesel oluşumlara yönelmişlerdir. Batı Avrupa Birliği

Doğu Bloğunun Ortaya Çıkışı SSCB’nin Kaygıları • ABD’nin Çevreleme Politikası. • ABD’nin atom gücü.

Doğu Bloğunun Ortaya Çıkışı SSCB’nin Kaygıları • ABD’nin Çevreleme Politikası. • ABD’nin atom gücü. • Sosyalist devletlere önderlik etme.

Kominform Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu Amaç, tüm Avrupa’daki komünist parti eylemlerini eş

Kominform Komünist ve İşçi Partileri Enformasyon Bürosu Amaç, tüm Avrupa’daki komünist parti eylemlerini eş hale getirmekti.

COMECON Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Amaç: Sosyalist ve Komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği dayanışmayı

COMECON Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Amaç: Sosyalist ve Komünist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği dayanışmayı güçlendirmektir. ve

Brejnev Doktrini ve Varşova Paktı “Dost ülkelerdeki edilecektir. ” Brejnev Doktrini yıkıcı faaliyetlere ortak

Brejnev Doktrini ve Varşova Paktı “Dost ülkelerdeki edilecektir. ” Brejnev Doktrini yıkıcı faaliyetlere ortak müdahale Varşova Paktı (VP) 14 Mayıs 1955 • Pakta göre, taraflardan birisine ya da birkaçına Avrupa’da silahlı saldırı olduğunda, BM’nin 51. maddesi uyarınca bireysel ya da ortaklaşa karşılık verilecektir. • VP’nin söylenen amacı, NATO saldırısına karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmaktır. Ama asıl amaç bölgede SSCB denetimini arttırmaktır.

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©