ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELER Devlet dndakiler DEVLETN UNSURLARI lke

  • Slides: 7
Download presentation
ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELERİ Devlet dışındakiler

ULUSLARARASI HUKUKUN SUJELERİ Devlet dışındakiler

DEVLETİN UNSURLARI Ülke İnsan topluluğu Siyasal otorite Egemenlik

DEVLETİN UNSURLARI Ülke İnsan topluluğu Siyasal otorite Egemenlik

İNSAN TOPLULUĞU • Nicelik önemli değildir. • Toplulukta farklı dil, din, mezhep ve ırka

İNSAN TOPLULUĞU • Nicelik önemli değildir. • Toplulukta farklı dil, din, mezhep ve ırka mensup kişiler olabilir. • Uyrukluk/Vatandaşlık 1955 Nottebohm Davası

SİYASAL OTORİTE VE EGEMENLİK Egemen eşitlik Örgütlü kamu otoritesi Bağımsızlık Müdahale yasağı İç işlere

SİYASAL OTORİTE VE EGEMENLİK Egemen eşitlik Örgütlü kamu otoritesi Bağımsızlık Müdahale yasağı İç işlere karışmama Etkinlik

DEVLET-DIŞI SUJELER (AKTÖRLER) ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME hükümetler arası resmi hükümet dışı gayrı resmi

DEVLET-DIŞI SUJELER (AKTÖRLER) ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME hükümetler arası resmi hükümet dışı gayrı resmi

ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME • İlk örnekleri: • Uluslararası Kızılhaç Örgütü, • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay

ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME • İlk örnekleri: • Uluslararası Kızılhaç Örgütü, • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu… • 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren ortaya çıkmıştır. • Hükümet dışı (bir devlet hukukuna tabi tüzel kişi) olarak örgütler ilk örneklerdir. • Temel özellikleri, insani (insancıl) nitelikte iş görmeleridir. • Anılan örgütler, savaşın insanileştirilmesini hedefler. • 1899 ve 1907 Lahey Konferansları… (hükümetler arası)

ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME • 1899 ve 1907 Lahey Konferansları… nasıl anlaşılmalı? «Dünya Devletleri Konfederasyonu» «Sonuçsuz

ULUSLARARASI ÖRGÜTLENME • 1899 ve 1907 Lahey Konferansları… nasıl anlaşılmalı? «Dünya Devletleri Konfederasyonu» «Sonuçsuz kalan, iki yüzlü diplomatların gösterisi…» Schücking, Wehberg vd. Stoerk, Zorn vd.