NANTAI NVERSTES 19 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH 1555

  • Slides: 21
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ 1555 -1783 ARASI DÖNEM İktisadi, İdari ve

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ 1555 -1783 ARASI DÖNEM İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Temel Okumalar İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) Continuity and

Temel Okumalar İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) Continuity and Change in the Westphalian Order Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali

Ne Öğreneceğiz • Uluslararası İlişkiler sisteminin kuruluşu anlatılacak, • 1789 Fransız Devrimi öncesi Avrupa’da

Ne Öğreneceğiz • Uluslararası İlişkiler sisteminin kuruluşu anlatılacak, • 1789 Fransız Devrimi öncesi Avrupa’da yaşanan gelişmeler üzerinde durulacak, • Amerika Bağımsızlık Savaşı anlatılacaktır.

Augsburg Barışı (1555) Prensin dini halkın dinidir.

Augsburg Barışı (1555) Prensin dini halkın dinidir.

30 yıl savaşları Katolik ve Protestan davası üzerinde Alman iç savaşı. Siyasal birliği korumak

30 yıl savaşları Katolik ve Protestan davası üzerinde Alman iç savaşı. Siyasal birliği korumak isteyen Kutsal Roma İmparatoru ile bağımsızlıklarını sağlamaya çabalayan üye devletler arasında bir iç savaş. Alman topraklarında sürdürülen Fransa ile Habsburglar, İspanya ile Hollanda arasında ve işin içine Danimarka, İsveç ve Transilvanya’nın da karıştığı uluslararası bir savaş.

Westpalia Barışı

Westpalia Barışı

Westpalia Barışı • Avrupa Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukukun temelidir. • “Egemen devlet” kavramını

Westpalia Barışı • Avrupa Kamu Hukuku ve Uluslararası Hukukun temelidir. • “Egemen devlet” kavramını bugün anladığımız şekilde çizmiştir. • Uluslararası sistemin başlangıcıdır. Ulus-devlet kavramının doğuş yeridir.

İspanya Veraset Savaşı ve Utrecht Barışı Hollanda-Felemenk ve İtalya'nın bir bölümü ile Brezilya dışında

İspanya Veraset Savaşı ve Utrecht Barışı Hollanda-Felemenk ve İtalya'nın bir bölümü ile Brezilya dışında Güney Amerika, Büyük Antiller, Kanarya Adaları ve Filipinler'e kadar uzanan İspanya Sömürgeler İmparatorluğunun paylaşılması söz konusuydu.

Utrecht Barışının Sonuçları

Utrecht Barışının Sonuçları

YEDI YIL SAVAŞLARI 2. Versay Antlaşması (1757) İSPANYA AVUSTURYA Aile Paktı (1761) RUSYA FRANSA

YEDI YIL SAVAŞLARI 2. Versay Antlaşması (1757) İSPANYA AVUSTURYA Aile Paktı (1761) RUSYA FRANSA Mali yardım ve Polonya içişlerine karışmama konularında anlaşma (1756) Saldırmazlı k Paktı 10 yıl uzatıldı. (1747) PRUSYA Westminste r Sözleşmesi Asker ve gemi karşılığı antlaşma (1755) BRİTANYA

YEDI YIL SAVAŞLARI Paris Antlaşması(10 Şubat 1763) BRİTANYA FRANSA İSPANYA

YEDI YIL SAVAŞLARI Paris Antlaşması(10 Şubat 1763) BRİTANYA FRANSA İSPANYA

YEDI YIL SAVAŞLARI Hubertusburg Anlaşması(15 Şubat 1763) PRUSYA AVUSTURYA

YEDI YIL SAVAŞLARI Hubertusburg Anlaşması(15 Şubat 1763) PRUSYA AVUSTURYA

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 1775 -1783

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI 1775 -1783

AMERIKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI DÜNYA DEVLETLER SISTEMINE ETKILERI • 1763 sonrası Britanya-Fransa ve İspanya’nın kıtadaki

AMERIKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI DÜNYA DEVLETLER SISTEMINE ETKILERI • 1763 sonrası Britanya-Fransa ve İspanya’nın kıtadaki çıkar çatışmaları, • Egemen güç olan Britanya’nın kolonilere karşı politikaları ve isyanın başlaması, • Fransa’nın bağımsızlık savaşına etkisi, • İspanya’nın bağımsızlık savaşına etkisi, • 1776 Bağımsızlık Bildirisi, • Britanya’nın bağımsızlığı tanıması ve “Güç Dengesi”

1763 PARIS BARIŞ’I ÖNCESI

1763 PARIS BARIŞ’I ÖNCESI

1763 SONRASI

1763 SONRASI

BOSTON ÇAY PARTİSİ • 1767’de “Townshend Kanunu” ve “Çay Yasası” ile yeni vergiler, •

BOSTON ÇAY PARTİSİ • 1767’de “Townshend Kanunu” ve “Çay Yasası” ile yeni vergiler, • 1770’te Boston Limanı’nda demirlemiş bir gemideki çayların koloniler tarafından denize dökülmesi, • Çayların bedeli ödeninceye kadar limanın kapalı kalması ve “Barındırma Kanunu”…

1783 PARIS BARIŞI VE ABD’NIN DOĞUŞU • 1781’de Yorktown’da Amerikan ordusunun Britanya’yı büyük bir

1783 PARIS BARIŞI VE ABD’NIN DOĞUŞU • 1781’de Yorktown’da Amerikan ordusunun Britanya’yı büyük bir yenilgiye uğratması üzerine Başbakan Lord North istifa etti. • Yapılan görüşmeler sonrası 1783 Paris Barışı ile Britanya, Amerika’nın bağımsızlığını kabul etti.

1783 SONRASI AMERIKA

1783 SONRASI AMERIKA

WESTPHALIAN SİSTEM VE AVRUPA DİPLOMASİSİ AÇISINDAN SONUÇLARI Westphalian Sistem’in Avrupa dışına yayılma süreci tamamlanmıştır.

WESTPHALIAN SİSTEM VE AVRUPA DİPLOMASİSİ AÇISINDAN SONUÇLARI Westphalian Sistem’in Avrupa dışına yayılma süreci tamamlanmıştır. Uluslararası sisteme Avrupa dışı aktörler tam anlamıyla etki etmeye başlamıştır. Uluslararası sistemi dönüştürecek en önemli olaylardan birini, Büyük Fransız Devrimi’ni hazırlamıştır.

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı Yayınları • Leopold von Ranke, Theory and Practice of History • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir • Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, Felsefe Dizisi • İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) • Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş • Hobsbawm, Eric, (1998) İmparatorluk Çağı, 1875 -1914, (çev. Vedat Aslan) Dost Kitabevi • Sander, Oral, (2001) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 9. B. , İmge Yayınevi • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi • Ülman, A. Haluk, (1972). Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, AÜSBF Yayınları • Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der • Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi I, Dora Yayınları • Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 • Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©