NANTAI NVERSTES ULUSLARARASI LKLER TARH ORTA ALARDA ULUSLARARASI

  • Slides: 7
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILERIII İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILERIII İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • İlk çağlarda formüle edilen tek birim düşüncesi ya da

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • İlk çağlarda formüle edilen tek birim düşüncesi ya da emperyal çerçeve, Orta Çağ’a gelindiğinde dinî doktrinlere uyarlanarak devam ettirilmiştir. Devlet yönetiminin, sosyal ve kültürel hayatın kutsallarla açıklandığı Orta Çağ'da dış politika anlayışı da kutsal değerlere dayandırılmıştır. • Bu dönem boyunca iki evrensel din ve bunların kendi içlerindeki ayrışmalar, uluslararası ilişkileri belirlemiştir. Ayrıca dış politika anlayışlarında Hristiyan dünyası ile İslam dünyası arasında önemli benzerlikler ortaya çıkmıştır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Orta Çağ’ın uluslararası ilişkiler anlayışını, Hristiyan ve İslam dünyalarında

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Orta Çağ’ın uluslararası ilişkiler anlayışını, Hristiyan ve İslam dünyalarında uluslararası ilişkiler olmak üzere incelemek mümkündür. Batı’da Roma İmparatorluğu’nun çöküşü, yeni bir emperyal dönemin başlamasına neden olmuştur. • Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu adını taşıyan siyasi oluşum, Roma İmparatorluğu kadar merkezîleşmemişti. Avrupa’nın birçok bölgesinde bir hiyerarşi içinde birbirine bağlanmış feodal yöneticiler ve yönetim birimleri bulunuyordu. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Orta Çağ Avrupa’sında uluslararası ilişkiler, iki ana konu üzerinde

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Orta Çağ Avrupa’sında uluslararası ilişkiler, iki ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır: Bunlardan birincisi, Hristiyan olanlar ile olmayanlar arasındaki ilişkilerdir. İkincisi ise bir bütün olarak algılanan Hristiyan Avrupa içerisindeki hükümdarlarla feodal yönetimlerin arasındaki ilişkilerdir. • Dönem boyunca Katolik Kilise merkezli olan diplomatik etkinliğin temel işlevi ise hükümdarlarla derebeyleri arasındaki sürekli anlaşmazlık ve çatışmaları çözüme kavuşturmak olmuştur. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Bizans diplomasisindeki temel yöntem, rakip ya da düşman olarak

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • Bizans diplomasisindeki temel yöntem, rakip ya da düşman olarak gördüğü ülkeleri içeriden zayıflatmak, birbirlerine düşürerek bölmek ve ardından tehlikeyi yok etmekti. • Bizans diplomasisi, ayrıca rüşvet yoluyla komşu devletlerden yandaşlar edinerek, tehlikeli olan komşu ülkelerin Hristiyanlaşmasını sağlayarak ya da Bizanslı prensesleri yabancı hükümdar ve prenslerle evlendirerek amacına ulaşmayı hedeflemiştir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • İslam düşüncesinde uluslararası ilişkiler, Hristiyanlardakine benzer şekilde Müslümanlarla gayrimüslimler

ORTA ÇAĞLARDA ULUSLARARASI İLIŞKILER • İslam düşüncesinde uluslararası ilişkiler, Hristiyanlardakine benzer şekilde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkiler olarak görülmüştür. • Orta Çağ'da yaşamış Müslümanlarca üretilen “cihat, darülislam, darülharp ve darülsulh” kavramları, bütün İslam devletlerinde uluslararası ilişkiler anlayışını şekillendirmiştir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKÇA • Bu ders notunun oluşturulması sürecinde; Kolektif yazarların oluşturduğu 5 ciltlik ve Ali

KAYNAKÇA • Bu ders notunun oluşturulması sürecinde; Kolektif yazarların oluşturduğu 5 ciltlik ve Ali Rıza Dirik tarafından tercüme edilen Evrensel Basım Yayın tarafından 2013 yılında basılmış kitaptan yararlanılmıştır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©