NANTAI NVERSTES 19 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH ALMAN

  • Slides: 13
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ ALMAN BİRLİĞİ’NIN KURULUŞU İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ ALMAN BİRLİĞİ’NIN KURULUŞU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Almanya’da Birlik İçin İlk Girişimler 1815 Viyana Kongresinde, Avusturya’nın etkisiyle, parçalanmış olarak bırakılan devletlerden

Almanya’da Birlik İçin İlk Girişimler 1815 Viyana Kongresinde, Avusturya’nın etkisiyle, parçalanmış olarak bırakılan devletlerden bir diğeri de Almanya’dır. Almanlar 19. yüzyılın başlarından itibaren ulusal birliklerini sağlamak için çalışmalar başlatmışlardı.

Alman İkiliği Avusturya Prusya Kozmopolitik bir imparatorluktur. Birçok etnik ve dinsel yapıyı barındırmaktadır. Liberal

Alman İkiliği Avusturya Prusya Kozmopolitik bir imparatorluktur. Birçok etnik ve dinsel yapıyı barındırmaktadır. Liberal görüşlere taviz vermemektedir. Balkanlarda Rusya ile rekabeti Avusturya’yı yalnız bırakmıştır. Barındırdığı yapı nedeniyle ulusal bir Alman politikası gütmekten çekinmektedir. Gümrük Birliği’nin siyasi birliğe dönüşmesinden çekinmektedir. Ulus devleti öne çıkaran bir politika izlemektedir. 1848 devrimlerinden istediğini alamayan liberal burjuvaziyi yanına çekmeyi başarmaktadır. Prusya ise Avusturya’ya karşı Rusya ve İngiltere’nin desteğini almıştır. Alman birliğinin kurulması taraftarıdır. Bu politikasıyla Alman milliyetçilerini yanına çekmektedir. Gümrük Birliği ile siyasi birliğin yaratılmasının daha kolay olacağını düşünmektedir.

Bismark ve Alman Birliği Bismarck ve Politikası; Askeri modernleşme ve ekonomik kalkınmaya dayanan otoriter

Bismark ve Alman Birliği Bismarck ve Politikası; Askeri modernleşme ve ekonomik kalkınmaya dayanan otoriter gelişme modeli… Demir ve Kan Politikası Avusturya’yı Alman Politik yapısından atmak Prusya Liderliğinde Alman Birliği Ordunun güçlendirilmesi Savaş diplomasiyi destekleyen bir amaçtır.

Danimarka ile Savaş (1864) Bismarck’a aradığı fırsat Elbe Dukalıkları adı verilen Schleswig, Holstein ve

Danimarka ile Savaş (1864) Bismarck’a aradığı fırsat Elbe Dukalıkları adı verilen Schleswig, Holstein ve Lauenburg Dükalıkları’nın yönetiminden doğan anlaşmazlık verdi.

Viyana Antlaşması (30 Ekim 1864 ) İki Alman devletinin istekleri Danimarka tarafından kabul edilmeyince,

Viyana Antlaşması (30 Ekim 1864 ) İki Alman devletinin istekleri Danimarka tarafından kabul edilmeyince, 1 Şubat 1864'te, Danimarka'ya savaş ilan ettiler 30 Ekim 1864’de imzalanan Viyana Barışı ile Danimarka dukalıkları Avusturya ile Prusya’ya terk etmiştir.

Gastein Anlaşması (14 Ağustos 1865) Bu dukalıkların yönetimi yüzünden Prusya ile Avusturya’nın arasında savaşa

Gastein Anlaşması (14 Ağustos 1865) Bu dukalıkların yönetimi yüzünden Prusya ile Avusturya’nın arasında savaşa varacak anlaşmazlıklar çıktı. Devletler diplomasi yolunu tercih ettiler. Gastein Anlaşması; - Prusya Schleswig’i, Avusturya da Holstein’i yönetecekti. - Ayrıca Prusya, Lauenburg Dukalığını Avusturya’dan satın aldı.

Prusya-Avusturya Savaşı (1866)

Prusya-Avusturya Savaşı (1866)

Prag Antlaşması (23 Ağustos 1866) Prag Antlaşmasına göre: - Avusturya Germen Konfederasyonu’ndan çekiliyor ve

Prag Antlaşması (23 Ağustos 1866) Prag Antlaşmasına göre: - Avusturya Germen Konfederasyonu’ndan çekiliyor ve bu konfederasyon ortadan kaldırılıyordu. Böylece Almanya yeniden örgütleniyordu. - Main nehrinin kuzeyinde ve güneyinde iki Alman Konfederasyonu kuruluyordu. Kuzeydeki, Prusya’nın başkanlığında olacaktı. - Schleswig ve Holstein’i Prusya alıyordu. - Avusturya, Venedik’i İtalya’ya veriyordu.

Prusya-Avusturya Savaşı (1866) Sadowa Savaşı Prusya’nın üstünlüğü kabul edildi. Almanya’nın geleceğini tayin etmiştir. Avusturya’nın

Prusya-Avusturya Savaşı (1866) Sadowa Savaşı Prusya’nın üstünlüğü kabul edildi. Almanya’nın geleceğini tayin etmiştir. Avusturya’nın Alman Devletleri üzerindeki hak ve yetkileri sona erdi.

Sedan Savaşı (1870) III. Napolyon’un bizzat cepheye gelmesi de durumu Fransız ordusunun lehine çevirmeye

Sedan Savaşı (1870) III. Napolyon’un bizzat cepheye gelmesi de durumu Fransız ordusunun lehine çevirmeye yetmedi. 1 Eylül 1870 günü Sedan’da yapılan meydan savaşında Fransızlar kesin ve büyük bir yenilgiye uğradılar.

Franfurt Barışı (10 Mayıs 1871) Sedan Savaşı’nın sonunda Frankfurt’ta barış anlaşması imzalandı. Buna göre:

Franfurt Barışı (10 Mayıs 1871) Sedan Savaşı’nın sonunda Frankfurt’ta barış anlaşması imzalandı. Buna göre: - Fransa, Alsace-Lorraine’i Almanya’ya bıraktı. - Fransa, savaş tazminatı olarak Almanya’ya 5 milyar Fransız Frankı vermeyi ve bu ödeninceye kadar Fransa’nın kuzey kısımlarının Almanya’nın işgali altında kalmasını kabul etti.

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı Yayınları • Leopold von Ranke, Theory and Practice of History • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir • Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, Felsefe Dizisi • İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) • Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş • Hobsbawm, Eric, (1998) İmparatorluk Çağı, 1875 -1914, (çev. Vedat Aslan) Dost Kitabevi • Sander, Oral, (2001) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 9. B. , İmge Yayınevi • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi • Ülman, A. Haluk, (1972). Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, AÜSBF Yayınları • Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der • Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi I, Dora Yayınları • Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 • Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©