NANTAI NVERSTES 19 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH TALYA

  • Slides: 16
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ İTALYA BİRLİĞİ’NIN KURULUŞU İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ İTALYA BİRLİĞİ’NIN KURULUŞU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar 1789 Fransız Devrimi Ulusçuluk Napolyon Liberalizm Viyana Kongresinde İtalyan

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar 1789 Fransız Devrimi Ulusçuluk Napolyon Liberalizm Viyana Kongresinde İtalyan Birliği kurulması için çalışmalara neden oldu.

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar Ulusal birliğin sağlanmasında izlenecek yol hakkında, ulusçular arasındaki görüş

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar Ulusal birliğin sağlanmasında izlenecek yol hakkında, ulusçular arasındaki görüş farklılıkları: - Merkezi Roma olan bir İtalyan Cumhuriyeti’nin kurulmasını isteyenler, - Papa’nın başkanlığında federal bir İtalya kurulmasını isteyenler, - Piyemonte liderliğinde meşruti bir İtalya Krallığı’nın kurulmasını isteyenler. (Özellikle orta sınıf halk)

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar 1849 Yılında Piemonte tahtına oturan Viktor Emanuella İtalyan birliği

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar 1849 Yılında Piemonte tahtına oturan Viktor Emanuella İtalyan birliği ülküsü önünde 2 büyük engel görmekteydi. 1) Avusturya’nın gereken askeri gücü, kırılması 2) Din işlerinden çok devlet işlerine müdahale eden Papalığın kırılması gereken moral gücü. Victor Emanuel II (1820 -1878)

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar Kont Cavour ve Politikası İngiliz tipi meşrutiyet kurmak Avusturya’y

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar Kont Cavour ve Politikası İngiliz tipi meşrutiyet kurmak Avusturya’y ı ülkeden çıkarmak Büyük Avrupa Devletlerinin yardımını sağlamak III. Napolyon’un Dış politikasından yararlanmak

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar III. Napolyon ve İtalya Politikası Carbonari Örgütü’ne girdi Gençliğinde

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar III. Napolyon ve İtalya Politikası Carbonari Örgütü’ne girdi Gençliğinde İtalya’da Bulundu Papa’ya karşı yapılan ayaklanmay a bizzat katıldı.

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar III. Napolyon ve İtalya Politikası İtalya’nın kuzeyinden Avusturya’yı çıkarmak

İtalya’da Birlik İçin İlk Çalışmalar III. Napolyon ve İtalya Politikası İtalya’nın kuzeyinden Avusturya’yı çıkarmak Piyemonte’nin büyümesi; Avusturya’ya kafa tutabilecek ancak Fransa’ya rakip olmayacak

Piyemonte, Fransa - Avusturya Savaşı (1859) Prusya Fransa Rusya (Tarafsız) İngiltere (Tarafsız) Piyemonte Avusturya

Piyemonte, Fransa - Avusturya Savaşı (1859) Prusya Fransa Rusya (Tarafsız) İngiltere (Tarafsız) Piyemonte Avusturya ile Savaş.

Zürih Antlaşması (1859) Piyemonte, Fransa ve Avusturya arasında 10 Kasım 1859'da Zürih Antlaşması imzalandı.

Zürih Antlaşması (1859) Piyemonte, Fransa ve Avusturya arasında 10 Kasım 1859'da Zürih Antlaşması imzalandı. Buna göre: - Avusturya, Lombardiya’yı Piyemonte’ye bırakıyordu.

Torino Antlaşması (24 Mart 1860) Fransa’nın rahatsızlığı…. Fransız Kamuoyu…. . Nice ve Savoie istedi….

Torino Antlaşması (24 Mart 1860) Fransa’nın rahatsızlığı…. Fransız Kamuoyu…. . Nice ve Savoie istedi…. Avusturya korkusu…. . Halk Oylaması…… Belçika, Prusya Ren Bölgesi korkusu………

İtalya Krallığının Kuruluşu (1860 -1861) İtalya, yabancıların yardımı olmadan Güney İtalya’daki toprakları kendi olanaklarıyla

İtalya Krallığının Kuruluşu (1860 -1861) İtalya, yabancıların yardımı olmadan Güney İtalya’daki toprakları kendi olanaklarıyla birliğe katmak için çalışmalar başlattı. Nisan 1860’da Sicilya’da, İspanyol soyundan gelen krala karşı ve birliğe katılmak üzere, ayaklanma başladı.

İtalya Krallığının Kuruluşu (1860 -1861) Venedik ve Roma hariç bütün İtalya birleştirilmiş oldu, İlk

İtalya Krallığının Kuruluşu (1860 -1861) Venedik ve Roma hariç bütün İtalya birleştirilmiş oldu, İlk İtalyan Parlamentosu 18 Şubat 1861’de Torino’da açıldı, II. Victor Emmanuel 17 Mart 1861’de İtalya Kralı oldu. Kont Cavour, eserinin büyük ölçüde meydana çıktığını gördükten sonra, 6 Haziran 1861’de öldü. İtalya Krallığı’nın kurulması ile İtalya’da yeni bir dönem başlamış oldu.

İtalyan Milli Birliğinin Gerçekleşmesi (1870) Bu tarihlerde, Prusyalılar Alman birliğini kurmak amacıyla Avusturya ile

İtalyan Milli Birliğinin Gerçekleşmesi (1870) Bu tarihlerde, Prusyalılar Alman birliğini kurmak amacıyla Avusturya ile savaş yapmak zorundaydılar. Bu nedenle İtalyanlara yaklaşmak istiyorlardı. Prusy a Avustury a Fransa 1866 Ortaklık izni İtalya

Viyana Antlaşması (3 Ekim 1866) İtalya, bu savaşta hiçbir varlık gösteremediği halde, 3 Ekim

Viyana Antlaşması (3 Ekim 1866) İtalya, bu savaşta hiçbir varlık gösteremediği halde, 3 Ekim 1866’da Avusturya ve Prusya arasında yapılan Viyana Antlaşması ile Venedik ve civarını topraklarına katmayı başardı.

İtalyan Milli Birliğinin Gerçekleşmesi (1870) İtalyanların en büyük isteği, Roma’nın da birliğe katılması ve

İtalyan Milli Birliğinin Gerçekleşmesi (1870) İtalyanların en büyük isteği, Roma’nın da birliğe katılması ve başkent olmasıydı. Fakat Papa ve III. Napolyon buna karşıydı. Fransız İmparatoru Katolik Partisi’ne de dayanarak iktidara çıkmıştı ve Katolikliğin koruyuculuğu politikasını üstlenmişti. Roma’nın, İtalyanlar tarafından birliğe katılması, onun bu politikasına indirilmiş bir darbe olacaktı. İtalya, Roma’yı sınırlarına katmakla daha da güçlenecek ve dışa dönük bir politika gütmeye başlayacaktı.

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı Yayınları • Leopold von Ranke, Theory and Practice of History • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir • Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, Felsefe Dizisi • İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) • Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş • Hobsbawm, Eric, (1998) İmparatorluk Çağı, 1875 -1914, (çev. Vedat Aslan) Dost Kitabevi • Sander, Oral, (2001) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 9. B. , İmge Yayınevi • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi • Ülman, A. Haluk, (1972). Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, AÜSBF Yayınları • Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der • Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi I, Dora Yayınları • Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 • Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©