NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH I

  • Slides: 11
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ANTLAŞMALAR VE 1919

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ANTLAŞMALAR VE 1919 -1929 GEÇICI BARIŞ DÖNEMI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Dönem Okumaları Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi

Dönem Okumaları Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş. Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe. Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der. Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest.

BAŞLIK Ne Öğreneceğiz: • Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmaların şartları ve bu şartların

BAŞLIK Ne Öğreneceğiz: • Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan anlaşmaların şartları ve bu şartların etkileri, • - Birinci Dünya Savaşının Sonuçları, • - Barışın sürekliliğini sağlama girişimleri. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Versailles Barış Andlaşması (28 Haziran 1919) Milletler Cemiyeti Tarafından Yönetilecek. Komşu Ülkelere Verilen Topraklar.

Versailles Barış Andlaşması (28 Haziran 1919) Milletler Cemiyeti Tarafından Yönetilecek. Komşu Ülkelere Verilen Topraklar. Weimar Almanyası v Almanya; Avrupa'daki topraklarının bir kısmıyla, bütün sömürgelerini kaybetmiş, çeşitli siyasi, ekonomik, mali ve askerî yükümlülükler altına sokulmuş oldu. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Saint Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919) v Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, küçük bir Avusturya

Saint Germain Barış Antlaşması (10 Eylül 1919) v Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, küçük bir Avusturya Cumhuriyeti haline getirildi ve yarı-tarafsız bir statü kazandı. Milletler Cemiyeti’nin onayı olmadan herhangi bir ülke ÜNİVERSİTESİ © ile iş birliği içine girmesi. NİŞANTAŞI yasaklandı.

Neuilly Barış Antlaşması (27 Kasım 1919) v Bulgaristan, Balkan Savaşı sırasında ele geçirdiği topraklardan

Neuilly Barış Antlaşması (27 Kasım 1919) v Bulgaristan, Balkan Savaşı sırasında ele geçirdiği topraklardan bir kısmını ve Trakya'daki yerlerini kaybetmiştir. Böylece Ege Denizi ile olan bağlantısı NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ kesilmiştir. ©

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) v Antlaşmayı Osmanlı İmparatorluğu adına yan Meclisi üyeleri

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920) v Antlaşmayı Osmanlı İmparatorluğu adına yan Meclisi üyeleri Hâdi Paşa ile Dr. Rıza Tevfik Bey ve Bern Elçisi Reşad Halis Bey imzaladı. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

I. Dünya Savaşının Sonuçları • Müttefik Devletlerin lehine dünyada yeni bir statü kuruldu. •

I. Dünya Savaşının Sonuçları • Müttefik Devletlerin lehine dünyada yeni bir statü kuruldu. • Yıkılan üç imparatorluğun bıraktığı boşluk, başta İngiltere olmak üzere, Fransa, İtalya ve Japonya gibi devletler tarafından doldurulmak istendi. • Antlaşmalar, yenilenlere çok ağır koşullar getirdiğinden anlaşmazlıklara ve yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Locarno Antlaşması (01 Aralık 1925) v Almanya, batı sınırlarının, yani Fransa ve Belçika sınırlarının

Locarno Antlaşması (01 Aralık 1925) v Almanya, batı sınırlarının, yani Fransa ve Belçika sınırlarının kesin ve sürekli olduğunu kabul ediyordu. Bu konuda bir anlaşmazlık çıkarsa kuvvete başvurulmayacak, sorun Milletler Cemiyeti'ne götürülecekti. İngiltere ve İtalya da bu statünün kefili olacaklardı. v Bütün anlaşmazlıklar barış yoluyla çözümlenecekti. v Bu antlaşma; Almanya, Milletler Cemiyeti'ne üye olur olmaz yürürlüğe girecekti. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Kellogg Paktı (27 Ağustos 1928) • Uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesi için savaşın diplomasinin bir aracı

Kellogg Paktı (27 Ağustos 1928) • Uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesi için savaşın diplomasinin bir aracı olarak kabul edilmediği, • Devletler arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi için yalnızca barış yollarına başvurulacağı kabul edildi. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©