NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH SOUK

  • Slides: 13
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr OLUŞUMU NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Tayyar

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Alfa Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Savaş Sonrası Dünyanın Diğer Bölgeleri,

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Savaş Sonrası Dünyanın Diğer Bölgeleri, • Bağlantısızlar Hareketi anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Hindistan ve Pakistan’ın Bağımsızlığı Pasif Direniş’i etkili biçimde uygulayan Mahatma Gandhi’nin önderliğinde Hinduların Kongre

Hindistan ve Pakistan’ın Bağımsızlığı Pasif Direniş’i etkili biçimde uygulayan Mahatma Gandhi’nin önderliğinde Hinduların Kongre Partisi ve Muhammed Ali Cinnah’ın önderliğinde Müslüman Ligi bağımsızlık mücadelesinin başını çektiler.

Seylan ve Birmanya’nın Bağımsızlığı • Seylan (Sri Lanka), 1956'da bir cumhuriyet oldu ve İngiliz

Seylan ve Birmanya’nın Bağımsızlığı • Seylan (Sri Lanka), 1956'da bir cumhuriyet oldu ve İngiliz Uluslar Topluluğu'na üye olarak katıldı. • 4 Ocak 1948'de yürürlüğe giren bir anlaşmayla Birmanya (Burma-Myambar), İngiliz Uluslar Topluluğu'nun dışında, bağımsız bir devlet haline geldi.

Vietnam • Cenevre Konferansı'nda, 20 Temmuz 1954'te, bir ateşkes anlaşması imzalandı ve ülke iki

Vietnam • Cenevre Konferansı'nda, 20 Temmuz 1954'te, bir ateşkes anlaşması imzalandı ve ülke iki bölüme ayrıldı. Kuzeyde, Hanoi başkent olmak üzere Vietnam Demokratik Cumhuriyeti, güneyde ise, Güney Vietnam Cumhuriyeti kuruldu. Böylece Fransa bu bölgeden çekilmiş oldu.

Malezya ve Endonezya’nın Bağımsızlığı

Malezya ve Endonezya’nın Bağımsızlığı

Kore • 1905 Savaşı’nı kazanan Japonya, Kore üzerinde koruyuculuk kazanmış, 1910’da da Kore’yi ilhak

Kore • 1905 Savaşı’nı kazanan Japonya, Kore üzerinde koruyuculuk kazanmış, 1910’da da Kore’yi ilhak etmiştir. • 2 DS bittikten Kore’nin kuzeyinde SSCB, güneyinde ABD etkisinde iki devlet kurulmuştur. Kurulan iki Kore Devleti arasındaki sınırı 38. Paralel oluşturmuştur. • BM’nin öngördüğü plan uygulanamamış ve iki Kore birleşememiştir.

İran • Soğuk Savaş’ı hızlandıran olaylar arasında en önemlilerinden biri de savaş sonrasında İran’daki

İran • Soğuk Savaş’ı hızlandıran olaylar arasında en önemlilerinden biri de savaş sonrasında İran’daki gelişmelerdir.

İsrail Devletinin Kurulması • Birinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan İngiliz manda yönetimi Filistin’e Yahudi

İsrail Devletinin Kurulması • Birinci Dünya Savaşı’nın ardından kurulan İngiliz manda yönetimi Filistin’e Yahudi göçünün önünü açtı. • Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’dan önemli sayıda Yahudi Filistin’e göçtü. • 1928’de 150 bin olan sayı, 1937’de 400 bine, 1947’de 570 bine ulaştı (Arapların sayısı 1. 2 milyondu)

 • Cezayir’in Bağımsızlığı • İkinci Dünya Savaşı'nın başında yıkılan Fransa'nın güçsüz kalması üzerine,

• Cezayir’in Bağımsızlığı • İkinci Dünya Savaşı'nın başında yıkılan Fransa'nın güçsüz kalması üzerine, bağımsız bir Cezayir Devleti kurmak için harekete geçildi. • Fransa, 20 Eylül 1947'de kabul ettiği "Cezayir'in politik statüsü" ile bu ülkeye birçok özel haklar verdi. • Cezayirliler, 1958'de Mısır'da Ferhad Abbas başkanlığında Geçici Cezayir Hükümeti'ni kurdular. • 18 Mart 1962'de, Fransa ile sürgündeki Cezayir Hükümeti arasında Evian Sözleşmesi yapılarak savaşa son verildi ve Cezayir'e bağımsızlık verme planı kabul edildi.

Üçüncü Blok • Üçüncü Blok'un ortaya çıkması sömürgelerde meydana gelen bağımsızlık hareketlerinin bir sonucudur.

Üçüncü Blok • Üçüncü Blok'un ortaya çıkması sömürgelerde meydana gelen bağımsızlık hareketlerinin bir sonucudur.

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©