NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH II

  • Slides: 10
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ II. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ II. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Edward Weisband, 2. Dünya

Bölüm Okumaları Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY. Robert Alexander Clarke Parker, II. Dünya Savaşı, Dost. Dünya Savaşları I-II, Boyut Yayın Gurubu Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi.

II: DÜNYA SAVAŞI Ne Öğreneceğiz: - Savaşın başlaması ve yayılması anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

II: DÜNYA SAVAŞI Ne Öğreneceğiz: - Savaşın başlaması ve yayılması anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Almanya’nın Polonya İşgali Almanya Polonya’yı batıdan işgal ederken, Sovyetler Birliği 17 Eylül 1939 tarihinde

Almanya’nın Polonya İşgali Almanya Polonya’yı batıdan işgal ederken, Sovyetler Birliği 17 Eylül 1939 tarihinde Doğu Polonya topraklarına girmiştir.

Sovyet Rusya'nın Baltık Ülkelerine Yerleşmesi Sovyetlerin işgal amacı Alman saldırısına karşı tampon bölge oluşturmaktı.

Sovyet Rusya'nın Baltık Ülkelerine Yerleşmesi Sovyetlerin işgal amacı Alman saldırısına karşı tampon bölge oluşturmaktı.

Fransa’nın İşgali Paris dâhil olmak üzere Fransa'nın kuzey yarısı ile Atlantik kıyısındaki batı toprakları

Fransa’nın İşgali Paris dâhil olmak üzere Fransa'nın kuzey yarısı ile Atlantik kıyısındaki batı toprakları Alman işgali altına girmiştir.

Alman-Sovyet Anlaşmazlığı Almanya Sovyetleri Üçlü Pakt’a dünyanın paylaşılmasına etmeye çalıştı. Sovyetler Birliği alarak ortak

Alman-Sovyet Anlaşmazlığı Almanya Sovyetleri Üçlü Pakt’a dünyanın paylaşılmasına etmeye çalıştı. Sovyetler Birliği alarak ortak İngiltere hâkimiyetindeki İran ve Hindistan’ı alarak Hint Okyanusu’na inmesini önerdi. Kendine Almanya ile tampon yaratmak istedi. arasında Romanya’dan daha fazla pay almak, Bulgaristan’ı koruma hakkına kavuşmak, Türk boğazlarında üs elde etmek, Macaristan, Yugoslavya, Yunanistan ve İsveç’te Sovyet çıkarlarının tanınmasını sağlamak, Polonya’da ayrıcalıklara sahip olmak istedi. Almanya Sovyetler Birliği arasında sürdürülen paylaşım odaklı diplomatik girişimler başarısızlığa uğradı.

Barbarossa Harekatı

Barbarossa Harekatı

ABD’nin Savaşa Girişi

ABD’nin Savaşa Girişi

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©