NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH II

  • Slides: 17
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ II. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ II. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Edward Weisband, 2. Dünya

Bölüm Okumaları Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY. Robert Alexander Clarke Parker, II. Dünya Savaşı, Dost. Dünya Savaşları I-II, Boyut Yayın Gurubu Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi.

II. DÜNYA SAVAŞI Ne Öğreneceğiz: - Savaş sırasındaki konferanslar, - Savaşın sonu ve yeni

II. DÜNYA SAVAŞI Ne Öğreneceğiz: - Savaş sırasındaki konferanslar, - Savaşın sonu ve yeni bir dünya anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Atlantik Bildirisi (14 Ağustos 1941) • Toprak genişlemesi olmayacak, HMS PRINCE OF WALES. •

Atlantik Bildirisi (14 Ağustos 1941) • Toprak genişlemesi olmayacak, HMS PRINCE OF WALES. • Uluslara kendi yönetim şeklini seçme hakkı verilecek, • Denizlerin kullanımında eşitlik ilkesi esas alınacak, • Zor kullanma uluslararası bir siyaset aracı olmayacaktır.

Kazablanka Konferansı (14 -24 Ocak 1943 ) • Almanya üzerindeki baskıyı arttırmak; • Türkiye'nin

Kazablanka Konferansı (14 -24 Ocak 1943 ) • Almanya üzerindeki baskıyı arttırmak; • Türkiye'nin de savaşa katılması konusunda gerekli askeri hazırlıkları yapmak; • Avrupa'da bir cephe açmak; • "Almanya Japonya ile İtalya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar" mücadeleye devam etmek; • Çin'e yardımlarda bulunmak.

Adana Konferansı (30 -31 Ocak 1943 ) • Türkiye, Sovyet Rusya'dan emin değildir. •

Adana Konferansı (30 -31 Ocak 1943 ) • Türkiye, Sovyet Rusya'dan emin değildir. • Türkiye'nin savaşa katılabilmesi için Türk Ordusunun büyük ölçüde takviyesi gerekir.

Washington Konferansı (12 - 16 Mayıs 1943 - Trident Konferansı) İtalya saf dışı bırakılmak

Washington Konferansı (12 - 16 Mayıs 1943 - Trident Konferansı) İtalya saf dışı bırakılmak için işgal edilecek. İkinci Cephenin açılması 1944 ilkbaharında tamamlanacak. Savaş sonrası barışı koruma sorumluluğu Birleşik Amerika, İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin'e verilecekti.

Quebec Konferansı (17 - 24 Ağustos 1943) • Almanya’nın silahsızlandırılması ve kontrol altına alınmasının

Quebec Konferansı (17 - 24 Ağustos 1943) • Almanya’nın silahsızlandırılması ve kontrol altına alınmasının planlanması, • İtalya’nın işgal edilmesi, • Japonya’ya karşı operasyonların yoğunlaştırılması, • Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyet Rusya Dışişleri Bakanlarının toplanması.

Moskova Konferansı (19 Ekim-1 Kasım 1943) Molotov, Fu Ping-Sheung, Cordell Hull, Anthony Eden •

Moskova Konferansı (19 Ekim-1 Kasım 1943) Molotov, Fu Ping-Sheung, Cordell Hull, Anthony Eden • Savaşın kısaltılması • Dört devlet Deklarasyonu • Nüfuz alanları • Sömürgeler • Savaş suçluları

Kahire Konferansı (22 -26 Kasım 1943) Çan-Kay-Şek (Çin Cumhuriyeti) Franklin Delano Roosevelt (ABD Başkanı)

Kahire Konferansı (22 -26 Kasım 1943) Çan-Kay-Şek (Çin Cumhuriyeti) Franklin Delano Roosevelt (ABD Başkanı) Winston Churchill (Büyük Britanya Başbakanı) Uzakdoğu'daki savaşta nasıl hareket edileceği ve Japonya ile yapılacak barış esaslarının ne şekilde olacağı görüşülmüştür.

Tahran Konferansı (28 Kasım-1 Aralık 1943) • Savaştan sonra toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının desteklenmesi,

Tahran Konferansı (28 Kasım-1 Aralık 1943) • Savaştan sonra toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının desteklenmesi, • İkinci Cephenin açılması, • Polonya sınırının saptanması, • Savaştan sonra barışın korunması için bir uluslararası örgütün kurulması kararlaştırıldı.

Kahire Konferansı (4 -6 Aralık 1943) • Müttefikler Türkiye’nin savaşa girmesini istediler, • 15

Kahire Konferansı (4 -6 Aralık 1943) • Müttefikler Türkiye’nin savaşa girmesini istediler, • 15 Şubat 1944 tarihinde Amerikan ve İngiliz uçaklarının Türkiye'ye geleceğini; bunlara iniş izninin verilmesini talep ettiler, • Türkiye prensip olarak savaşa katılmaya razı oldu. Ancak bu, Türk ordusuna gerekli silah ve donatımın verilmesi koşuluna bağlı olacaktı,

Dumbarton Oaks Konferansı (21 Ağustos - 7 Ekim 1944) • Kurulması tasarlanan yeni örgütün

Dumbarton Oaks Konferansı (21 Ağustos - 7 Ekim 1944) • Kurulması tasarlanan yeni örgütün yapısı üzerinde çalışıldı. • Güvenlik Konseyi'nde büyük devletlerin etkin bir şekilde yer alması kabul edildi.

Yalta Konferansı (4 -11 Şubat 1945)

Yalta Konferansı (4 -11 Şubat 1945)

San Fransisco Konferansı ve BM’nin Kurulması (25 Nisan - 26 Haziran 1945)

San Fransisco Konferansı ve BM’nin Kurulması (25 Nisan - 26 Haziran 1945)

Potsdam Konferansı (17 Temmuz - 2 Ağustos 1945) • Almanya'nın kontrolü; Amerika Birleşik Devletleri,

Potsdam Konferansı (17 Temmuz - 2 Ağustos 1945) • Almanya'nın kontrolü; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa işgal bölgelerinin komutanları aracılığıyla yapılacaktı. • Almanya silahsızlandırılacak ve askerlikten arındırılacaktı. • Alman savaş endüstrisi ortadan kaldırılacaktı.

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©