NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH SOUK

  • Slides: 11
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr OLUŞUMU NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Tayyar

Bölüm Okumaları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Alfa Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Soğuk Savaş Kavramı, • Birleşmiş

SOĞUK SAVAŞ; İKI KUTUPLU DÜNYANIN OLUŞUMU Ne Öğreneceğiz: • Soğuk Savaş Kavramı, • Birleşmiş Milletler Sistemi anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Soğuk Savaş “Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, birbiriyle yarış hâlindeki iki süper gücün

Soğuk Savaş “Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, birbiriyle yarış hâlindeki iki süper gücün ve bunların başını çektiği iki kutuplu uluslararası sistemin geçerli olduğu süreçtir” “Soğuk Savaş” terimi ilk kez 1947’de Amerikalı Bernard Baruch tarafından kullanılmıştır.

Soğuk Savaş, ideolojilerin savaşıdır. Soğuk Savaş, karşı taraf hakkında bilgi edinme ve kendi bilgilerini

Soğuk Savaş, ideolojilerin savaşıdır. Soğuk Savaş, karşı taraf hakkında bilgi edinme ve kendi bilgilerini gizleme savaşıdır.

Karşılıklı Yok Etme Garantisi (mutual assured destruction) İkinci Vuruş Yeteneği; Taraflardan biri saldırdığında, saldırıya

Karşılıklı Yok Etme Garantisi (mutual assured destruction) İkinci Vuruş Yeteneği; Taraflardan biri saldırdığında, saldırıya uğrayan tarafın, karşılık vererek saldırganı yok etme yeteneğine sahip olması

Kavramlar • Süper güç, uluslararası sistemdeki gelişmeleri yönlendirme yetenek ve iradesine sahip devlettir. •

Kavramlar • Süper güç, uluslararası sistemdeki gelişmeleri yönlendirme yetenek ve iradesine sahip devlettir. • İki kutuplu sistem, diğer devletlerin güvenliklerini onların aracılığıyla sağladıkları birbirine düşman iki süper gücün var olduğu sistemdir.

Birleşmiş Milletler Sistemi • BM’nin temel amacı uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır. • Üyeler

Birleşmiş Milletler Sistemi • BM’nin temel amacı uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır. • Üyeler egemen eşittir. • Devletlerin sorumluluklarını iyi niyetle yerine getirmeleri ilkesi. • Uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi ilkesi. • Üye devletlerin kuvvet kullanmak ya da kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaları ilkesi. • Ulusal yetki ilkesi. (İç işlerine karışmama)

Birleşmiş Milletler Sistemi • Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluk Güvenlik Konseyi’ndedir

Birleşmiş Milletler Sistemi • Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluk Güvenlik Konseyi’ndedir

Birleşmiş Milletler Sistemi BM Genel Kurul Güvenlik Konseyi Ekonomik ve Sosyal Konsey Vesayet Konseyi

Birleşmiş Milletler Sistemi BM Genel Kurul Güvenlik Konseyi Ekonomik ve Sosyal Konsey Vesayet Konseyi Uluslararası Adalet Divanı Genel Sekreterlik

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©