NANTAI NVERSTES 20 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH KINCI

  • Slides: 8
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ İKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI İktisadi,

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 20. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ İKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Bölüm Okumaları Zekeriya Türkmen, Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1922 - 1925), TTK

Bölüm Okumaları Zekeriya Türkmen, Musul Meselesi Askeri Yönden Çözüm Arayışları (1922 - 1925), TTK Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI Ne Öğreneceğiz: - II. Dünya Savaşı Sırasında Türk

İKINCI DÜNYA SAVAŞI VE TÜRKIYE CUMHURIYETI Ne Öğreneceğiz: - II. Dünya Savaşı Sırasında Türk Dış Politikası anlatılacaktır. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©

Lozan Sonrası Sorunlar İngiltere Musul Sorunu Fransa Osmanlı Borçları Suriye Sınırı Yunanistan Mübadele Batı

Lozan Sonrası Sorunlar İngiltere Musul Sorunu Fransa Osmanlı Borçları Suriye Sınırı Yunanistan Mübadele Batı Trakya

Türkiye’nin II. DS’deki durumu • Savaşan tarafların Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokma girişimleri karşısında

Türkiye’nin II. DS’deki durumu • Savaşan tarafların Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokma girişimleri karşısında Türkiye’nin politikası; savaşın dışında kalmak olmuştur.

Türkiye’nin II. DS’deki durumu Türkiye jeostratejik açıdan bir tampon oluşturuyordu.

Türkiye’nin II. DS’deki durumu Türkiye jeostratejik açıdan bir tampon oluşturuyordu.

Genel Değerlendirme • Türkiye, topraklarına fiili bir saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmeme kararı almıştır.

Genel Değerlendirme • Türkiye, topraklarına fiili bir saldırı olmadığı müddetçe savaşa girmeme kararı almıştır. • 1944’te Almanların yenilmesi kesinleşince Türkiye, 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etmiştir. Savaş 9 Ağustos 1945’te resmen sona ermiştir. • Sonuçta Türkiye bu savaşta fiili olarak bulunmamıştır.

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,

KAYNAKLAR • • • • • • • Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş Harun Bodur, Kronolojik 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Yeditepe Oral Sander, Siyasi Tarih 1919 -1994, İmge Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl Tarihi, Everest Sabiha Sertel, II. Dünya Savaşı Tarihi, Cumhuriyet Kitapları Pierre Vilar, İspanya İç Savaşı, Dost Liddell Hart, II. Dünya Savaşı Tarihi 1 -2, YKY William Sheridan Allen, Naziler İktidarı Nasıl Ele Geçirdi, Alkım Aylin Ünver Noi, Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik, IQ Elçin Öztoprak, Devletler ve Ulusları, Tan Edward Weisband, 2. Dünya Savaşı ve Türkiye, Örgün Yayınevi Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları, Örgün Yayınevi Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 -1995), Siyasal Kitabevi Selim Deringil, Denge Oyunu -2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, YKY Eric Hobsbawm, Kısa 20. Yüzyıl (1914 - 1991 Aşırılıklar Çağı), Everest Yayınları Ferhat Telli, İdeolojilerin Dünya Savaşı: Soğuk Savaş, Tarih Vakfı Yurt Yayınları Enver Bozkurt, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı Toktamış Ateş, Utanç Yüzyılı, Arşiv / Altın Kitaplar Fred Halliday, Yeni Soğuk Savaş ABD-Sovyet İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Belge Yayınları Öner Pehlivanoğlu, Küba Krizi ve Türkiye, Kastaş Yayınları Serdar Sakin, Balkan Paktı (Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İlişkileri), Berikan Yayınları Oleg İvanov , Sovyet-Çin İlişkileri Altmışlarda Ne Oldu? , Sorun yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©