TARH RSK EN UZUN YZYIL EN UZUN YZYIL

  • Slides: 32
Download presentation
TARİHİ RİSK! EN UZUN YÜZYIL

TARİHİ RİSK! EN UZUN YÜZYIL

EN UZUN YÜZYIL MISIR SORUNU 100 200 300 400 500 YAKINÇAĞ YÜZYILIN MİLLİYETÇİLİK ANTLAŞMALARI

EN UZUN YÜZYIL MISIR SORUNU 100 200 300 400 500 YAKINÇAĞ YÜZYILIN MİLLİYETÇİLİK ANTLAŞMALARI AVRUPA TARİHİ 100 200 300 400 500 RUSYA 100 200 300 400 500 TARİHTE KULLANILAN YÖNTEMLER 100 200 300 400 500

GERİ • Mısır valisinin isyanı sırasında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan karşılıklı yardımlaşma antlaşması?

GERİ • Mısır valisinin isyanı sırasında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan karşılıklı yardımlaşma antlaşması? Hünkar İskelesi

GERİ • Mısır valisinin isyanı sırasında valiyi destekleyen tek Avrupa devleti? Fransa

GERİ • Mısır valisinin isyanı sırasında valiyi destekleyen tek Avrupa devleti? Fransa

GERİ • Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mısır valisi? Kavalalı Mehmet Ali

GERİ • Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mısır valisi? Kavalalı Mehmet Ali Paşa

GERİ • Mısır valisine karşı İngiltere’nin desteğini almak isteyen Osmanlı devletinin İngiltere ile imzaladığı

GERİ • Mısır valisine karşı İngiltere’nin desteğini almak isteyen Osmanlı devletinin İngiltere ile imzaladığı ticaret antlaşması? Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

GERİ • Mısır isyanı kapandıktan sonra Mısır valilerine verilen unvan? Hidiv

GERİ • Mısır isyanı kapandıktan sonra Mısır valilerine verilen unvan? Hidiv

GERİ • Osmanlı Devletinde milliyetçilik isyanları sonucu bağımsızlık kazanan ilk azınlık? Rumlar

GERİ • Osmanlı Devletinde milliyetçilik isyanları sonucu bağımsızlık kazanan ilk azınlık? Rumlar

GERİ • Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devletine karşı isyan eden ilk azınlık? Sırplar

GERİ • Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devletine karşı isyan eden ilk azınlık? Sırplar

GERİ • Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını kazanan balkan ulusu? Arnavutluk

GERİ • Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını kazanan balkan ulusu? Arnavutluk

GERİ • Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığını kazanmasını sağlayan 1878 tarihindeki antlaşma? Berlin Antlaşması

GERİ • Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığını kazanmasını sağlayan 1878 tarihindeki antlaşma? Berlin Antlaşması

GERİ • II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra bağımsızlığını ilan eden balkan devleti? Bulgaristan

GERİ • II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra bağımsızlığını ilan eden balkan devleti? Bulgaristan

GERİ • Islahat Fermanı’nın bir madde olarak koyulduğu antlaşma? Paris Antlaşması

GERİ • Islahat Fermanı’nın bir madde olarak koyulduğu antlaşma? Paris Antlaşması

GERİ • Ermeni meselesinin Osmanlı için ilk kez uluslararası bir sorun olmasını sağlayan antlaşma?

GERİ • Ermeni meselesinin Osmanlı için ilk kez uluslararası bir sorun olmasını sağlayan antlaşma? Berlin Antlaşması

GERİ • Boğazlar sorununun ortaya çıkmasını sağlayan Rusya ile yapılan antlaşma? Hünkar İskelesi

GERİ • Boğazlar sorununun ortaya çıkmasını sağlayan Rusya ile yapılan antlaşma? Hünkar İskelesi

GERİ • Mısır sorununu sona erdiren 1840 yılındaki antlaşma? Londra Antlaşması

GERİ • Mısır sorununu sona erdiren 1840 yılındaki antlaşma? Londra Antlaşması

GERİ • Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğinin yanında Girit ve Suriye valiliklerinin

GERİ • Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ya Mısır valiliğinin yanında Girit ve Suriye valiliklerinin verildiği antlaşma? Kütahya Antlaşması

GERİ • Amerika Birleşik Devletlerinin ilk başkanı? George Washington

GERİ • Amerika Birleşik Devletlerinin ilk başkanı? George Washington

GERİ • Fransız İhtilali sırasında halkın isyanı başlattığı hapishane? Bastil Hapishanesi

GERİ • Fransız İhtilali sırasında halkın isyanı başlattığı hapishane? Bastil Hapishanesi

GERİ • 1756 -1763 yılları arasında İngiltere ile yedi yıl savaşlarını yapan Avrupa devleti?

GERİ • 1756 -1763 yılları arasında İngiltere ile yedi yıl savaşlarını yapan Avrupa devleti? Fransa

GERİ • Amerika’nın bağımsızlığını kazandığı 1783 yılındaki antlaşma? Versay Antlaşması

GERİ • Amerika’nın bağımsızlığını kazandığı 1783 yılındaki antlaşma? Versay Antlaşması

GERİ • Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da mutlakıyetle yönetilen devletlerin Fransa’ya karşı başlattıkları savaşların genel

GERİ • Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da mutlakıyetle yönetilen devletlerin Fransa’ya karşı başlattıkları savaşların genel adı? İhtilal Savaşları

GERİ • 1700 yıllarından itibaren Rus krallarına verilen unvan? Çar

GERİ • 1700 yıllarından itibaren Rus krallarına verilen unvan? Çar

GERİ • Rusya’nın Osmanlının son dönemlerinde izlediği Balkanlardaki politikasına verilen ad? Panslavizm

GERİ • Rusya’nın Osmanlının son dönemlerinde izlediği Balkanlardaki politikasına verilen ad? Panslavizm

GERİ • Boğazlar meselesinin çözüme kavuşmasını sağlayan ve ilk kez boğazlara uluslarası statü kazandıran

GERİ • Boğazlar meselesinin çözüme kavuşmasını sağlayan ve ilk kez boğazlara uluslarası statü kazandıran sözleşme? Londra Boğazlar Sözleşmesi

GERİ • 1815 Viyana Kongresi’nde Rusya’nın ortaya attığı Osmanlı topraklarını aralarında gizlice paylaşma politikasına

GERİ • 1815 Viyana Kongresi’nde Rusya’nın ortaya attığı Osmanlı topraklarını aralarında gizlice paylaşma politikasına verilen ad? Şark Meselesi

GERİ • Rusya’nın Kırım Savaşı sırasında 1853 yılında Osmanlı donanmasını yaktığı liman? Sinop

GERİ • Rusya’nın Kırım Savaşı sırasında 1853 yılında Osmanlı donanmasını yaktığı liman? Sinop

GERİ • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerde Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak ayakta kalma

GERİ • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerde Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak ayakta kalma politikasına verilen ad? Denge politikası

GERİ • Osmanlı Devletinin İstibdat döneminde yakınlaştığı Avrupa ülkesi? Almanya

GERİ • Osmanlı Devletinin İstibdat döneminde yakınlaştığı Avrupa ülkesi? Almanya

GERİ • 1908’de İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlar ve boğazlar konusunda serbest bıraktığı görüşme? Reval Görüşmeleri

GERİ • 1908’de İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlar ve boğazlar konusunda serbest bıraktığı görüşme? Reval Görüşmeleri

GERİ • Osmanlı devletinin ilk defa Avrupa devleti sayıldığı 1856 yılındaki antlaşma? Paris Antlaşması

GERİ • Osmanlı devletinin ilk defa Avrupa devleti sayıldığı 1856 yılındaki antlaşma? Paris Antlaşması

GERİ • Berlin Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ı işgal eden Avrupa devleti? İngiltere

GERİ • Berlin Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ı işgal eden Avrupa devleti? İngiltere