NANTAI NVERSTES 19 YZYIL ULUSLARARASI LKLER TARH I

  • Slides: 18
Download presentation
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ I. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 19. YÜZYIL ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ I. DÜNYA SAVAŞI İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi iisbf. nisantasi. edu. tr NİŞANTAŞI ÜNİVERS İTESİ ©

Birinci Dünya Savaşı Önerilen Okumalar: Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın

Birinci Dünya Savaşı Önerilen Okumalar: Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 Hobsbawm, Eric. (1996). Kısa 20. Yüzyıl (1914 -1991): Aşırılıklar Çağı, (Çev: Yavuz Alogan), İstanbul: Sarmal Yayınevi. Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Birinci Dünya Savaşı Ne Öğreneceğiz: - Büyük Hesaplaşmanın Nedenleri - Büyük Hesaplaşmadan Önce Krizler

Birinci Dünya Savaşı Ne Öğreneceğiz: - Büyük Hesaplaşmanın Nedenleri - Büyük Hesaplaşmadan Önce Krizler - Savaşın Başlaması ve Yayılması - Barış Girişimleri ve Savaşın Sona Ermesi

Balfour Deklarasyonu Filistin’de Yahudilere bir “ulusal yurt” kurulması çabası İngiltere tarafından desteklenecek ancak bölgenin

Balfour Deklarasyonu Filistin’de Yahudilere bir “ulusal yurt” kurulması çabası İngiltere tarafından desteklenecek ancak bölgenin Yahudi olmayan halklarının hakları ihlal edilmeyecekti.

Bolşevik Devrimi • Dünya savaşının dayattığı açlık ve sefalet etkili olmaya başlamıştı. • Orduyu

Bolşevik Devrimi • Dünya savaşının dayattığı açlık ve sefalet etkili olmaya başlamıştı. • Orduyu takviye etmek amacıyla çok sayıda çiftçi askere alınmış ve tarım üretimini azalmıştı. • Köylerdeki sınıf farklılaşması keskinleşmiş ve proletarya güçlenmişti. • Ordunun savaşma kapasitesi çökmüştü. • Rejim reform yapma gücünü kaybetmişti.

Brest-Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart 1918) • Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya, Ukrayna, Finlandiya ve

Brest-Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart 1918) • Polonya, Letonya, Estonya, Litvanya, Ukrayna, Finlandiya ve Kafkasya’nın kontrolünü Almanya ve Avusturya. Macaristan’a bırakıldı. • Rusya Devleti, Doğu Anadolu illerinin tahliyesini ve Osmanlı Devleti 'ne iadesini kabul etti. • Anlaşma Afganistan'ın sahipleri bağımsız İran ve olduklarını dikkate alarak, bu iki hükumetin siyasi ve iktisadi bağımsızlıklarına riayet eylemeyi kabul ettiler.

ABD’nin Savaşa Girişi Almanya, • Meksika’nın ABD’ye savaş açması halinde bu ülkeye maddi destek

ABD’nin Savaşa Girişi Almanya, • Meksika’nın ABD’ye savaş açması halinde bu ülkeye maddi destek sağlamayı, • Teksas, New Mexico ile Arizona’yı elde etmesine yardımcı olmayı kabul edeceğini belirtmiştir. • Japonya, Meksika ve Almanya’nın Amerika’ya karşı bir ittifak kurmaları gerektiğini açıklanmıştır.

Savaşın Sonu • Romanya, Mart 1918’de ateşkes, 7 Mayıs 1918’de de barış antlaşması imzalayarak

Savaşın Sonu • Romanya, Mart 1918’de ateşkes, 7 Mayıs 1918’de de barış antlaşması imzalayarak savaş dışı kaldı. Romanya bu antlaşmayla, Karpatlar bölgesinde Avusturya’ya toprak vermek ve Dobruca’dan çekilmek zorunda kaldı. • Bulgaristan, İttifak Devletleri blokundan savaştan çekilen ilk ülke oldu. İşgal ettiği Sırbistan ve Yunanistan topraklarından çekilmeyi, dört hafta içinde bütün Alman ve Avusturya. Macaristan sivil ve askerî görevlilerini sınır dışı etmeyi, İtilaf Devletleri’nin Bulgaristan’da stratejik yönden önemli gördükleri yerleri işgal etmesine izin vermeyi kabul etti.

Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın açılması ve Karadeniz'e serbestçe geçiş, Çanakkale

Mondros Ateşkes Antlaşması 1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın açılması ve Karadeniz'e serbestçe geçiş, Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın İtilaf Devletleri tarafından işgali 2. Türk sularındaki tüm torpil tarlaları ile torpido ve kovan yerleri, diğer engellerin yerleri gösterilecek ve bunları taramak veya kaldırmak için istenildiğinde yardım edilecektir. 3. Karadeniz'de bulunan torpil yerleri hakkındaki bilgiler verilecektir. 4. İtilaf Devletleri'nin savaş esirleri ile Ermeni esirleri, tutukluları İstanbul'da toplanacak ve kayıtsız koşulsuz İtilaf Devletleri'ne teslim edilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması 5. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri

Mondros Ateşkes Antlaşması 5. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetten başkası hemen terhis edilecek. 6. Osmanlı kara sularında güvenlik ve buna benzer konular için kullanılacak küçük gemiler dışında, Osmanlı sularında veya Osmanlı Devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri teslim olunup Osmanlı liman veya limanlarında tutuklu bulundurulacaktır. 7. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi bir strateji noktasını işgal hakkına sahip olacaklardır.

Mondros Ateşkes Antlaşması 8. Bugün Osmanlı Devleti işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından

Mondros Ateşkes Antlaşması 8. Bugün Osmanlı Devleti işgali altında bulunan bütün liman ve demiryollarından İtilaf Devletleri gemilerinin yararlanması ve İtilaf Devletleri'yle savaş halinde bulunanlara karşı kapalı bulundurulması. 9. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti'ne ait tersane ve limanlardaki bütün gemi onarım ve araçlarını kullanacaklardır. 10. Toros Tünelleri'nin İtilaf devletleri tarafından işgali 11. İran'ın kuzeybatı bölgesindeki Osmanlı Devleti kuvvetlerinin derhal savaştan önceki sınır gerisine çekilmesi konusunda önceden verilen emir uygulanacaktır. Kafkasya ötesinde önceleri Osmanlı kuvvetleri tarafından bir bölümü boşaltılan yerlerin geri kalan bölümü de İtilaf Devletleri tarafından yerinde incelenerek, istenirse boşaltılacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması 12. Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz ve kablolar İtilaf Devletleri memurları tarafından

Mondros Ateşkes Antlaşması 12. Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz ve kablolar İtilaf Devletleri memurları tarafından denetlenecektir. 13. Denizciliğe, askerliğe ve ticarete ait maddelerin ve malzemelerin tahrip edilmesi önlenecektir. 14. Osmanlı Devleti'nin gereksinimi karşılandıktan sonra geri kalan kömür, akaryakıt ve deniz gereçleri satın alınacak, bunların hiçbiri dış ülkelere satılmayacaktır. 15. Tüm demiryolları İtilaf Devletleri subaylarının denetimine verilecektir. Bu maddeye Batum'un işgali dahildir. Osmanlı Devleti Batum’un işgaline karşı koymayacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması 16. Hicaz, Yemen, Asir, Suriye ve Irak'ta bulunan Muhafız Kıtaları, en

Mondros Ateşkes Antlaşması 16. Hicaz, Yemen, Asir, Suriye ve Irak'ta bulunan Muhafız Kıtaları, en yakın İtilaf Devleti komutanına teslim olunacaktır. Kilikya'da bulunan kuvvetlerin düzeni koruması için gerekli sayıdan çoğu 5. maddedeki koşullara uyularak, kararlaştırılacak şekilde geri çekilecektir. 17. Trablus ve Bingazi'de bulunan Osmanlı Devleti Subayları en yakın İtalyan kuvvetlerine teslim olacak, teslim emrine uymadıkları takdirde, bunlarla haberleşmeyi ve yardımı kesmeyi kabul eder. 18. Mısratada dâhil olmak üzere Trablus ve Bingazi'de işgal edilen limanların en yakın İtilaf muhafız kıtalarına teslimi gerekmektedir. 19. Alman, Avusturya deniz, kara ve sivil memurların ve uyruklarının bir ay içinde ve uzak yerlerde bulunanların bir aydan sonraki en kısa zamanda Osmanlı Devleti 'ni terk etmeleri

Mondros Ateşkes Antlaşması 20. Beşinci madde gereğince terhis edilecek Osmanlı Devleti kuvvetlerine ait donanım,

Mondros Ateşkes Antlaşması 20. Beşinci madde gereğince terhis edilecek Osmanlı Devleti kuvvetlerine ait donanım, silahlar ve cephane taşıma araçlarının kullanılmasına ait verilecek emirlere uyulacaktır. 21. İtilaf Devletleri'nin çıkarlarını korumak için İaşe Nezaretinde İtilaf temsilcisi bulundurulacak ve kendilerine bütün bilgiler verilecektir. 22. Osmanlı savaş esirleri İtilaf Devletleri'nce tutulacaktır. Sivil savaş esirleri ile askerlik yaşları dışında olanların bırakılması göz önünde bulundurulacaktır. 23. Osmanlı Devleti İttifak Devletleri ile tüm ilişkisini kesecektir. 24. Vilayet-i Sitte'de (altı ilde: Erzurum, Van, Harput(Elazığ), Diyarbakır, Sivas, Bitlis) karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümünün ele geçirilmesi hakkını İtilaf Devletleri saklı tutar. 25. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında çatışma 1918 yılı Ekiminin otuz birinci günü yerel saatle öğle zamanı kesilecektir.

Avusturya-Macaristan İmp. Sonu

Avusturya-Macaristan İmp. Sonu

Refhondes Ateşkes Antlaşması

Refhondes Ateşkes Antlaşması

Savaşın Başı ve Sonu

Savaşın Başı ve Sonu

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı

KAYNAKLAR • Niccola Machiavelli, Prens, Fernand Braudel, Akdeniz Ve Akdeniz Dünyası 1, Doğu Batı Yayınları • Leopold von Ranke, Theory and Practice of History • Edward Hallett Carr, Tarih Nedir • Robin George Collingwood, Tarih Tasarımı, Doğu Batı Yayınları, Felsefe Dizisi • İsmail Soysal, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789 -1802) • Murat Sarıca, 100 Soruda Fransız İhtilali • Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Timaş • Hobsbawm, Eric, (1998) İmparatorluk Çağı, 1875 -1914, (çev. Vedat Aslan) Dost Kitabevi • Sander, Oral, (2001) Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, 9. B. , İmge Yayınevi • Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi • Ülman, A. Haluk, (1972). Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol, AÜSBF Yayınları • Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789 -2012, Der • Barış Özdal, R. Kutay Karaca, Diplomasi Tarihi I, Dora Yayınları • Robert K. Massie, Dretnot. İngiltere, Almanya ve Yaklaşan Savaşın Ayak Sesleri, (Çev: Mehmet Harmancı), İstanbul: Sabah Kitapları, 1995 • Neilberg, Michael S. (2011). Dünya Tarihinde Savaş, (Çev: Mehmet Tanju Akad), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ©