MITTEL TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY Om Mittel MITTEL

  • Slides: 39
Download presentation
MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Om Mittel MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Om Mittel MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Korta fakta om företaget Huvudkontor: Umeå Filialer: Strängnäs, Göteborg, Hamar Omsättning: c: a 70

Korta fakta om företaget Huvudkontor: Umeå Filialer: Strängnäs, Göteborg, Hamar Omsättning: c: a 70 Mkr, (2010) Anställda: c: a 40 Mittel Fjärrvärme AB: 1990 Mittel Fjernvarme AS: 2008 Antal svetsmuffar producerade totalt: > 300 000 Partner: Powerpipe, KWH, Moss Isolasjonsservice, Izoterms, INPAL Slutkunder i Norge: Eidsiva, Tafjord Kraftvarme MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL TSC® – Svetsade skarvar med byggbar muff MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL TSC® – Svetsade skarvar med byggbar muff MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Stateview System II® – Diagnossystem för fjärrenergi MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Stateview System II® – Diagnossystem för fjärrenergi MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Pipeguard® – Övervakningssystem för fjärrenergi MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Pipeguard® – Övervakningssystem för fjärrenergi MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Underhåll Aktivt underhåll Larm och regelbunden läcksökning Reparation av läckage så fort som möjligt.

Underhåll Aktivt underhåll Larm och regelbunden läcksökning Reparation av läckage så fort som möjligt. Passivt underhåll Vänta tills det rostat hål och vatten börjar försvinna. Byt ut hela eller delar av rörnätet. Det finns stora pengar att tjäna på ett aktivt underhåll! MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Kostnader i rörnätet Skarvmontage Larm och läcksökning Projektplanering, markarbeten, fjärrvärmerör, läggning och svetsning, återställning

Kostnader i rörnätet Skarvmontage Larm och läcksökning Projektplanering, markarbeten, fjärrvärmerör, läggning och svetsning, återställning MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Inverkan på livslängd Skarvmontage Larm och läcksökning Projektplanering, markarbeten, fjärrvärmerör, läggning och svetsning, återställning

Inverkan på livslängd Skarvmontage Larm och läcksökning Projektplanering, markarbeten, fjärrvärmerör, läggning och svetsning, återställning MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Övervaka Larma MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Övervaka Larma MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Upptäck problem innan skadan sker! Nivålarm Mycket flexibelt med moduler som löser era behov

Upptäck problem innan skadan sker! Nivålarm Mycket flexibelt med moduler som löser era behov IR kamera Ny IR kamera för övervakning via 3 G/wlan och med larm. MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Upptäck problem innan skadan sker! Hur man utnyttjar historik: Det är naturligtvis billigare att

Upptäck problem innan skadan sker! Hur man utnyttjar historik: Det är naturligtvis billigare att reparera en liten skada! MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

 • • Speciellt framtagen för fjärrvärme Utvecklad tillsammans med användare Kombinerad pulsekometer och

• • Speciellt framtagen för fjärrvärme Utvecklad tillsammans med användare Kombinerad pulsekometer och multimeter All data sparas på extern server • Fleranvändarsystem • Extern hjälp • Backup MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Stateview System II – tekniken bakom • TDR-pulsekometer • Sinuspuls • Flankpuls • Multimeter

Stateview System II – tekniken bakom • TDR-pulsekometer • Sinuspuls • Flankpuls • Multimeter • Slinga • Polspänning • DC • Autogenererad status • Extern server - fleranvändarsystem • Bluetooth® MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Referenskurvor – Vad? • Ett fingeravtryck på ditt rörnät • En grund för senare

Referenskurvor – Vad? • Ett fingeravtryck på ditt rörnät • En grund för senare jämförelser • En dokumentation av nätets status MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Referenskurvor – När? • Efter nybyggnad, tillbyggnad och reparation • Vid återkommande mätningar/ronderingar •

Referenskurvor – När? • Efter nybyggnad, tillbyggnad och reparation • Vid återkommande mätningar/ronderingar • Innan garantiutgång, stora pengar att spara Alla kurvor kan och bör sparas MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Referenskurvor – Varför? • Nulägesanalys • Överblick av nätets status • Jämförelse • Ökad

Referenskurvor – Varför? • Nulägesanalys • Överblick av nätets status • Jämförelse • Ökad känslighet och noggrannhet - Hitta tidiga indikationer vid förändring • Förlänga garantier • Planera åtgärder MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Referenskurvor Hur Stateview arbetar • All information lagras • Möjlighet till analyser och hjälp

Referenskurvor Hur Stateview arbetar • All information lagras • Möjlighet till analyser och hjälp på distans • All information kommer nätägaren till godo • Ökad kontroll på statusen i nätet • Ökad kunskap • Bättre verktyg för planering MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Hur kan du – • • Få överblick över nätets status? Hålla ordning på

Hur kan du – • • Få överblick över nätets status? Hålla ordning på leverantörsgarantierna? Exakt lokalisera läckor och andra fel? Effektivt planera åtgärder för nätet? MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Exempel på ett aktivt underhållssystem MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Exempel på ett aktivt underhållssystem MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Ledningen byggs MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Ledningen byggs MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Installera Fixboxar och anslut larmtrådarna MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Installera Fixboxar och anslut larmtrådarna MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Starta systemet och anslut SM-20 MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Starta systemet och anslut SM-20 MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Mät …. och spara referenskurvan MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Mät …. och spara referenskurvan MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Synkronisera den sparade referenskurvan Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Synkronisera den sparade referenskurvan Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Efter synkroniseringen kan alla i arbetsgruppen se den nya mätningen och analysera på kontoret

Efter synkroniseringen kan alla i arbetsgruppen se den nya mätningen och analysera på kontoret eller ute på fältet Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Ta hjälp av ett övervakningssystem, eller använd den inbyggda intervallfunktionen i systemet för återkommande

Ta hjälp av ett övervakningssystem, eller använd den inbyggda intervallfunktionen i systemet för återkommande mätningar MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Ett larm, eller ronderingsmätning indikerar på fel MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Ett larm, eller ronderingsmätning indikerar på fel MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Läs in den sparade referenskurvan …. och anslut systemet MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Läs in den sparade referenskurvan …. och anslut systemet MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Mät… och jämför MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Mät… och jämför MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Analysera … och lokalisera 227 m MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Analysera … och lokalisera 227 m MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Spara och synkronisera den nya mätningen Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Spara och synkronisera den nya mätningen Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Synkronisera och få den nya mätningen analyserad Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT

Synkronisera och få den nya mätningen analyserad Web-baserad Internet server MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Markera läckan på en ritning MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Markera läckan på en ritning MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Lägg en order om reparation i uppgiftshanteraren MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

Lägg en order om reparation i uppgiftshanteraren MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY

MITTEL. TECHNOLOGY FOR DISTRICT ENERGY