Muntliga framstllningar Att presentera sitt mne infr publik

  • Slides: 57
Download presentation
Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik Alexandra Borg Alexandra. borg@nordiska. uu. se

Muntliga framställningar Att presentera sitt ämne inför publik Alexandra Borg Alexandra. [email protected] uu. se Språkverkstaden 1

Jag ska tala om. . • att förbereda en presentation • att hålla en

Jag ska tala om. . • att förbereda en presentation • att hålla en presentation • visuella hjälpmedel • att presentera i grupp • att lyssna och opponera 2 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att förbereda en muntlig presentation Vem är åhöraren? Vad vill du att dina åhörare

Att förbereda en muntlig presentation Vem är åhöraren? Vad vill du att dina åhörare ska få veta? Vad behöver de veta? Vad kan de tänkas vilja veta mer om? 3 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Vad är presentationens syfte? t ex. . . – – informera övertyga roa redovisa

Vad är presentationens syfte? t ex. . . – – informera övertyga roa redovisa Hur uppnår jag bäst det syftet? – språklig nivå – disposition/upplägg – exempel 4 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

En muntlig presentation av en rapport är inte samma text som den skrivna rapporten!

En muntlig presentation av en rapport är inte samma text som den skrivna rapporten! 5 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Skriven text kontra talad text Skriven Talad Komplexa meningar Enkla meningar Skiljetecken Pauser Mer

Skriven text kontra talad text Skriven Talad Komplexa meningar Enkla meningar Skiljetecken Pauser Mer formell Mindre formell Enbart ord Ord, kroppsspråk, tonfall Osynliga reaktioner Synliga reaktioner Läsaren kan läsa om Åhöraren kan inte lyssna om 6 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Vad ska tas med? Välj ut centrala poänger/fakta och planera presentationen runt dem. Jobba

Vad ska tas med? Välj ut centrala poänger/fakta och planera presentationen runt dem. Jobba analogt! Försök se hela bilden! Kom ihåg att ta med tillräckligt mycket bakgrundsfakta 7 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Åhörarna Vilka är det som sitter i publiken? – Vad kan jag förvänta mig

Åhörarna Vilka är det som sitter i publiken? – Vad kan jag förvänta mig att de redan vet? – Vilken bakgrundsinformation behöver de för att förstå vad jag pratar om? • t ex historisk bakgrund, förklaring av terminologi, förklaring av metod. . . 8 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Ha ett logiskt upplägg, precis som i en skriven text. Men tänk STORY! Publiken

Ha ett logiskt upplägg, precis som i en skriven text. Men tänk STORY! Publiken skall komma ihåg! Ha inte för MÅNGA detaljer! Det absoulut viktigaste är att du har en central poäng. Något som publiken får med sig hem 9 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Logiskt upplägg – exempel (1 / 2) • Inledning – syfte • vad ska

Logiskt upplägg – exempel (1 / 2) • Inledning – syfte • vad ska jag prata om? (översiktligt) – bakgrund, motivation • varför är detta viktigt/intressant? • definiera terminologi – sammanhang • Data – exakt vad som har undersökts • Metod 10 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Logiskt upplägg – exempel (2 / 2) • Resultat – bygger på data och

Logiskt upplägg – exempel (2 / 2) • Resultat – bygger på data och metod – inkluderar en diskussion av resultaten – visar varför resultaten är signifikanta, intressanta, och viktiga • Avslutning 11 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Länkar i presentationen ”Jag kommer att nämna tre typer av x, nämligen. . .

Länkar i presentationen ”Jag kommer att nämna tre typer av x, nämligen. . . ” ”Nu övergår jag från att tala om x till att tala om y” ”Till skillnad från vad jag sa nyss om x, så har y följande egenskaper. . . ” Var lite tydligare än vad du tror behövs! 12 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Språket i presentationen Det är viktigt att hålla sig på rätt nivå – ledigt

Språket i presentationen Det är viktigt att hålla sig på rätt nivå – ledigt och inte tillkrånglat – korrekt terminologi – lätt att följa med för åhörarna, utan att bli för simpelt Mellanting mellan talad och skriven text: text som skrivs för att talas 13 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Detaljnivå Ha med tillräckligt mycket detaljer – men inte för mycket! – Tillräckligt för

Detaljnivå Ha med tillräckligt mycket detaljer – men inte för mycket! – Tillräckligt för att sammanhanget ska bli klart – Inte så mycket att helheten försvinner Använd exempel – från dina data – från dina resultat KOM IHÅG ATT DU ALLTID KAN GE UT EN 14 HANDOUT Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Upprepning är lärandets moder Repetera de viktigaste punkterna Det som sägs först och sist

Upprepning är lärandets moder Repetera de viktigaste punkterna Det som sägs först och sist är lättast att ta till sig och minnas för publiken ”Se åt båda hållen” när du byter ämne: anknyt till det sista du sa i förra delen och det första du ska säga i nästa del 15 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att framföra sin presentation 16 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp

Att framföra sin presentation 16 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera • Väck åhörarnas intresse • Få åhörarna att minnas vad du säger

Att presentera • Väck åhörarnas intresse • Få åhörarna att minnas vad du säger • Gör intryck på åhörarna 17 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera Väck och bibehåll åhörarnas intresse • Håll presentationen på rätt nivå (inte

Att presentera Väck och bibehåll åhörarnas intresse • Håll presentationen på rätt nivå (inte för formell, inte för informell) • Ställ frågor till åhörarna (kanske) • Krydda med humor • Var medveten om att alla dina åhörare inte kommer att lyssna koncentrerat hela tiden 18 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera Få åhörarna att minnas vad du säger • Undvik att ta med

Att presentera Få åhörarna att minnas vad du säger • Undvik att ta med för många detaljer • Börja med en kort introduktion • Avsluta med en sammanfattning • Repetera viktiga poänger 19 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera Gör (positivt) intryck på åhörarna • Visa att du är intresserad av

Att presentera Gör (positivt) intryck på åhörarna • Visa att du är intresserad av ämnet och har något viktigt att säga • Det är lättare att tala om ett ämne man verkligen behärskar • Öva framförandet! • Tala tydligt och inte för snabbt. Tänk på åhörarna som sitter längst bak. • Säger du fel så rätta till det och gå vidare 20 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Hålla tiden Du har 10 minuter på dig Det är viktigt att hålla sig

Hålla tiden Du har 10 minuter på dig Det är viktigt att hålla sig inom den givna tidsramen Öva genom att ge presentationen högt, inte bara läsa igenom den tyst för dig själv När man presenterar i grupp är det viktigt att öva som grupp En Powerpoint-presentation kan användas som hjälpmedel för att hålla tiden Förbered en avrundning 21 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera på främmande språk Öva många gånger! Se till att du vet hur

Att presentera på främmande språk Öva många gånger! Se till att du vet hur de viktigaste facktermerna uttalas Att tala tydligt och inte för snabbt är extra viktigt när man talar ett främmande språk 22 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Kroppsspråk Se säker ut! Försök att tala utan att läsa från ett papper. .

Kroppsspråk Se säker ut! Försök att tala utan att läsa från ett papper. . . men att ha ett papper med stödord är bättre än att tveka och komma av sig Tala till dina åhörare (inte till lampan i taket eller till bildskärmen bakom dig) Tänk på att du kan ditt ämne bäst av alla! 23 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Nervositet och talängslan De allra flesta känner nervositet när de ska tala inför en

Nervositet och talängslan De allra flesta känner nervositet när de ska tala inför en grupp Nervositeten kan minska när – man är väl förberedd – man har fått lite erfarenhet av att presentera – man tänker på någon man tycker om Det är inte sant att – presentationen måste vara perfekt – vissa människor kan tala inför grupp och andra inte – alla kan se hur nervös man känner sig, och tycker man är löjlig (två fel!) 24 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Nervositet och talängslan Tänk på din andning – andas med magen Försök att titta

Nervositet och talängslan Tänk på din andning – andas med magen Försök att titta på olika personer i publiken Är du jättenervös kan det hjälpa att fokusera på en person som ser positiv och intresserad ut Som åhörare kan du också tänka på att se intresserad ut 25 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Nervositet och talängslan Undersökningar har visat att mellan 14% och 25% av alla studenter

Nervositet och talängslan Undersökningar har visat att mellan 14% och 25% av alla studenter har någon grad av talängslan (starkare än nervositet) Dina lärare är medvetna om detta och tycker inte att det är konstigt Det går att få hjälp t ex via Studenthälsan 26 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Sammanfattning, del 1 • Den muntliga presentation är inte samma text som den skrivna

Sammanfattning, del 1 • Den muntliga presentation är inte samma text som den skrivna rapporten • Tänk på dina åhörare medan du planerar presentationen • Att öva framförandet i förväg leder till en bättre presentation • Du talar om ett intressant ämne inför en intresserad publik! • Nästan alla känner en viss grad av nervositet, och det finns hjälp att få om man har stark talängslan 27 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Paus! 28

Paus! 28

Visuella hjälpmedel 29 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Visuella hjälpmedel 29 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Visuella hjälpmedel Olika typer av visuella hjälpmedel – – Power. Point/Keynote Overhead Papper (handout)

Visuella hjälpmedel Olika typer av visuella hjälpmedel – – Power. Point/Keynote Overhead Papper (handout) Film/ljudklipp Fundera över vad du vill använda, och varför! 30 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Visuella hjälpmedel Varför använda Power. Point? • understryka centrala fakta • göra presentationen mer

Visuella hjälpmedel Varför använda Power. Point? • understryka centrala fakta • göra presentationen mer varierad 31 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

En Power. Point-presentation ska inte ersätta en muntlig framställning men den kan förstärker den!

En Power. Point-presentation ska inte ersätta en muntlig framställning men den kan förstärker den! 32 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Visuella hjälpmedel är bra för att visa – – – terminologi namn siffror exempel

Visuella hjälpmedel är bra för att visa – – – terminologi namn siffror exempel figurer, diagram och bilder 33 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Det du säger och det du visar måste stämma överens Du bör nämna allt

Det du säger och det du visar måste stämma överens Du bör nämna allt som står på bilden (men måste inte läsa upp det ordagrant) OBS: visar du ett citat – behöver du inte läsa upp det! 34 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Korrekturläs din Power. Pointpresentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela

Korrekturläs din Power. Pointpresentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela rummet? Tumregel: Två steg från skärmen 35 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Korrekturläs din Power. Pointpresentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela

Korrekturläs din Power. Pointpresentation! Läsbara bilder – går det att se dem från hela rummet? Tumregel: Två steg från skärmen 36 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Typsnitt! Använd sanserifer Arial 44 pt Arial 36 pt Arial 32 pt Arial 28

Typsnitt! Använd sanserifer Arial 44 pt Arial 36 pt Arial 32 pt Arial 28 pt Arial 22 pt Arial 18 pt 37 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Antal bilder För många – åhörarna har inte tid att läsa För få –

Antal bilder För många – åhörarna har inte tid att läsa För få – risk att varje bild blir överlastad Ju mer innehåll en bild har, desto mer tid måste den få, i synnerhet för siffror, tabeller och figurer Om bilden innehåller mycket information finns det en risk att åhörarna läser i stället för att lyssna 38 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Jätteviktig tabell 39 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Jätteviktig tabell 39 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

40 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

40 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

60% 50% 40% A 30% B C 20% 10% 0% Initial Medial Final Stand-alone

60% 50% 40% A 30% B C 20% 10% 0% Initial Medial Final Stand-alone 41 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

42 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

42 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Probability of a type 1 error as a function of the number of observations

Probability of a type 1 error as a function of the number of observations per subject (Rietveld et al. 2004 p. 354) 43

44 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

44 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

45 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

45 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Tala till publiken, inte till Power. Pointpresentationen! Om du tittar upp på skärmen bakom

Tala till publiken, inte till Power. Pointpresentationen! Om du tittar upp på skärmen bakom dig så gör det snabbt och helst inte medan du talar. 46 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Kontrollera i god tid att dina hjälpmedel funkar i den sal du ska tala

Kontrollera i god tid att dina hjälpmedel funkar i den sal du ska tala i! Finns dator? Kan du koppla in din egen dator? Fungerar projektorn? Ser presentationen ut som du tänkt dig när den visas på skärmen? Hur stor är skärmen? 47 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera i grupp Gemensamt ansvar – sätt samman presentationen tillsammans – fördela ansvaret

Att presentera i grupp Gemensamt ansvar – sätt samman presentationen tillsammans – fördela ansvaret någorlunda lika, men ta vara på gruppmedlemmarnas olika styrkor – båda måste ha koll på allt material 48 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera i grupp Förbered er som grupp och öva framförandet tillsammans Ha koll

Att presentera i grupp Förbered er som grupp och öva framförandet tillsammans Ha koll på vem som ska göra vad – presentera olika delar – byta bild, peka på skärmen Tänk på hur ni ska lämna över mellan varandra – här kan man också länka! 49 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att presentera i grupp Det är ofta mest praktiskt att dela upp presentationen så

Att presentera i grupp Det är ofta mest praktiskt att dela upp presentationen så att man talar om olika delar När en person i gruppen talar ska den andre inte ta fokus och distrahera åhörarna, inte heller stå och se ointresserad ut Däremot kan det fungera bra att andra gruppmedlemmar pekar på saker på skärmen 50 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att vara opponent 51 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp •

Att vara opponent 51 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Opponenternas uppgift • sätta sig in i rapporten • analysera svagheter, men också styrkor

Opponenternas uppgift • sätta sig in i rapporten • analysera svagheter, men också styrkor • ställa frågor för att förtydliga • väcka intressanta diskussioner 52 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att lyssna och opponera Att tänka på när man lyssnar, särskilt som opponent: •

Att lyssna och opponera Att tänka på när man lyssnar, särskilt som opponent: • Är det tydligt vad projektets syfte och mål var? • Är det tydligt vad som har studerats? • Förstår man vilken metod som har använts? • Har projektets syfte uppnåtts? Besvaras eventuella frågor som ställdes i inledningen? Anteckna medan du lyssnar! 53 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att opponera Fokusera på helheten, inte på detaljer – det är lätt, men inte

Att opponera Fokusera på helheten, inte på detaljer – det är lätt, men inte så meningsfullt, att kommentera mindre misstag, felsägningar, stavfel och kommatering – framförandet av presentationen bör inte heller vara fokus för opponeringen Påpeka svagheter, men även styrkor Fråga om sådant du inte förstår – på ett konstruktivt sätt 54 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Att opponera Försök ställa frågor som leder till diskussion varför valde du/ni att göra

Att opponera Försök ställa frågor som leder till diskussion varför valde du/ni att göra så? vilka av de åtgärder du/ni nämnde verkar vara mest effektiva/ekonomiska? hur kan man som byggnadsingenjör undvika [x] / applicera [y]? Var ödmjuk – utgå från att författaren gjort sitt bästa! 55 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Sammanfattning, del 2 • Power. Point och andra hjälpmedel kan komplementera men inte ersätta

Sammanfattning, del 2 • Power. Point och andra hjälpmedel kan komplementera men inte ersätta den muntliga presentationen • När man presenterar i grupp är det viktigt att dela på ansvaret, och att öva gemensamt • Se till att inte distrahera publiken när någon annan i gruppen talar • Som opponent bör man fokusera på helheten, inte på detaljer, och titta på syfte och mål snarare än på eventuella felsägningar 56 Förberedelser • Hålla presentationen • Visuella hjälpmedel • Grupp • Opposition

Tack för er uppmärksamhet! 57

Tack för er uppmärksamhet! 57